Amadeusz Brzozowski, 6e
Bartosz Kurpisz, 6e
Oskar Nowak, 6e
Emilia Świędrych, 24
Michał Wroński, 6e
Adam Grygorkiewicz, 6e
Jakub Hajdamowicz, 6e
Michał Korejke, 6e
Sylwia Kubera, 6e
Bartosz Kurpisz, 6e
Joanna Mysior
Kacper Romaniak, 6e
Aleksandra Rygała, 6e
Mikołaj Tułasiewicz, 6e
wrz
11

Mistrzostwa Polski do lat 13 w pływaniu synchronicznym Gdynia 18-19 marca 2017 r.

W dniach 18-19 marca zawodniczki ze Szkoły Podstawowej nr 3 reprezentujące barwy MKS Juvenia Wrocław oraz zawodniczki KS AZS-AWF Wrocław uczestniczyły wraz ze swoimi trenerkami we wspólnym nadmorskim wyjeździe, którego celem był udział w Mistrzostwach Polski do lat 13.

Udział w zawodach zaowocował sukcesami w rywalizacji sportowej.

Najważniejszymi z nich było:

 • zdobycie srebrnego medalu w konkurencji duetów przez nasze fantastyczne dziewczyny Martynę Wójcik i Weronikę Seniurę,
 • uplasowanie się na czwartej pozycji zespołu w składzie: Jagoda Kruszewska, Martyna Żuk, Weronika Seniura, Martyna Wójcik.

Nasza ekipa uczestnicząca w zawodach liczyła 16 osób. Zaprezentowałyśmy liczne programy pływania synchronicznego we wszystkich trzech konkurencjach na zawodach.

Dziewczęta tworzą świetny, zgrany i pozytywny team a szczególne brawa za odwagę dla tych z nich, które startowały po raz pierwszy (Marta Kozicka i Maja Wilczewska) oraz Bianki Pawłowskiej, która od września opanowała umiejętność pływania czterema stylami i została włączona w skład kombinacji.

Pozostałe sukcesy:

 • 4 miejsce w konkurencji figur – Martyna Wójcik – (najlepsze wykonanie figury – Barracuda na zawodach ).
 • 5 !!! miejsce w konkurencji kombinacji: Roksana Rałowska, Natalia Stefańska, Zuzanna Marciniak, Krajcer Karolina, Bychawska Aleksandra, Zofia Walasek, Adamowska Pola, Bianka Pawłowska, Natalia Mikołowska
 • 9 miejsce w konkurencji zespołów: Roksana Rałowska, Natalia Stefańska, Zuzanna Marciniak, Krajcer Karolina, Bychawska Aleksandra, Zofia Walasek, Adamowska Pola

Dziękujemy za wsparcie: Dyrektor SP 3 - Pani Irenie Sienkiewicz-Szyperskiej, Wychowawcom klas Pani Grażynie Wiącek i Pani Annie Słaby, Cudownym mamom Pani Kruszewskiej i Pani Kozickiej.

Wyjazd był również okazją do upamiętnienia Patrona SP3 – Mariusza Zaruskiego.

drukuj
Małgorzata Misiarz
trenerka pływania synchronicznego
 
wrz
06

Rozkład pływania synchronicznego


drukuj
 
wrz
04

Jadłospisy — 04.09.2017–13.10.2017

W zakładce SzkołaStołówka zostały umieszczone aktualne jadłospisy:
drukuj
 
wrz
01

Msza święta na rozpoczęcie roku szkolnego

Msza na rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się w poniedziałek 4.09.2017 o godzinie 8:15. Uczniowie klas 6 i 7, którzy przyjdą do szkoły na godzinie 8:00, udadzą się na mszę z wychowawcami. Po powrocie i uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego na patio szkoły, przejdą do sal na spotkanie z wychowawcą.

Dzieci, które będą przebywały rano w świetlicy szkolnej, na mszę pójdą pod opieką wychowawcy świetlicy.

Pozostali uczniowie z klas 1-5 idą na mszę pod opieką rodziców.

drukuj
 
sie
29

Informacja dotycząca stroju szkolnego

Szanowni Państwo,

w Szkole Podstawowej nr 3 im Mariusz Zaruskiego obowiązuje jednolity strój szkolny: błękitna koszulka i granatowa kamizelka z logo szkoły. Na terenie szkoły w podanych poniżej terminach będzie możliwe zakupienie mundurków lub ich zamówienie dla uczniów klas 1 oraz nowych uczniów z klas 2-7, jak również dla tych, którzy wyrośli z posiadanego stroju.

 • 08.09 — piątek od godz.7.00 -9.00 oraz 15.00-17.00
 • 11.09 — poniedziałek od godz.7.00 -9.00 oraz 15.00-17.00
 • 13.09 — środa od. godz. 16.00 – 17.30
 • 14.09 — czwartek od. godz. 16.00 – 17.30

Organizacją zamówień zajmuje się firma TROFY p. Zdzisław Bucior: tel. / 602-638-571/ Koszt koszulki 32 zł/ kamizelki 50 zł.

drukuj
 
sie
29

Rozpoczęcie roku szkolnego

Apele z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018 odbędą się 4 września według następującego harmonogramu:
 • 815 — klasy 6 i 7
 • 915 — klasy 1–3 /I zmiana/ oraz oddział przedszkolny 0A
 • 1015— klasy 4 i 5
 • 1115— klasy 1–3 /II zmiana/

Listy klas pierwszych z podziałem na klasy zostaną wywieszone 31.08. na tablicy przy sekretariacie zgodnie z regulaminem rekrutacji.

PORZĄDEK DNIA:

 • ZBIÓRKA UCZNIÓW W WYZNACZONYCH SALACH 15 MINUT PRZED APELEM, PRZYWITANIE Z WYCHOWAWCĄ , KOLEGAMI/KOLEŻANKAMI, SPRAWDZENIE OBECNOŚCI, ZEJŚCIE NA PATIO;
 • APEL INAUGURACYJNY, SPOTKANIE Z DYREKCJĄ ok.30 MINUT;
 • POWRÓT DO SAL, ZAPOZNANIE Z PLANEM ZAJĘĆ W I SEMESTRZE, OMÓWIENIE I PRZYPOMNIENIE PODSTAWOWYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE ORAZ W DRODZE DO I ZE SZKOŁY 45 MINUT
 • ŁĄCZNY CZAS POBYTU DZIECKA W SZKOLE W DNIU 4 WRZEŚNIA-ok. 1 GODZ. 30 MINUT
 • UCZNIÓW OBOWIĄZUJE STRÓJ ODŚWIĘTNY
 • PO APELACH, O GODZ, KTÓRA ZOSTANIE PODANA W DNIU ROZPOCZĘCIA ROKU, W KOŚCIELE ODBĘDZIE SIĘ MSZA INAUGURUJĄCA ROK SZKOLNY. DZIECI UCZESTNICZĄ W NIEJ POD OPIEKĄ RODZICÓW.
drukuj
 
sie
25

Stypendia szkolne — komunikat

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do 15 września danego roku szkolnego. Wniosek może zostać złożony po tym terminie, jednak należy wtedy dodatkowo uzasadnić wniosek oraz wskazać powód przekroczenia terminu.

Kto może złożyć wniosek?

 • rodzice, opiekunowie prawni niepełnoletniego ucznia,
 • pełnoletni uczeń,
 • dyrektor szkoły.

Rodzic (opiekun prawny) niepełnoletniego ucznia oraz pełnoletni uczeń do wniosku o przyznanie stypendium zobowiązani są dołączyć informacje o wszystkich dochodach uzyskanych przez członków rodziny w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku. Gdy wniosek składa dyrektor szkoły, nie musi on podawać danych uzasadniających przyznanie świadczenia.

! WAŻNE - świadczeń wychowawczych (Program „500+”) nie wlicza się do dochodów rodziny.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Wniosek o zasiłek szkolny należy złożyć w terminie dwóch miesięcy od daty wystąpienia zdarzenia losowego. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający wystąpienie zdarzenia losowego.

Druki wniosków, oświadczeń i zaświadczeń dotyczących zasiłków i stypendiów szkolnych dostępne są na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:

http://www.mops.wroclaw.pl/do-pobrania/wnioski-i-regulaminy/stypendia-szkolne-i-zasilki-szkolne

Wnioski można składać od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00 w Dziale Wsparcia Mieszkańców Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Hubskiej 30/32.

drukuj
 
sie
23

Obiady — wrzesień

Rodziców dzieci korzystających ze stołówki szkolnej prosimy o zapoznanie się z Informacją

drukuj
 
sie
08

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

Szanowni Państwo

Dyrektorzy szkół i placówek województwa dolnośląskiego

W związku z tragicznymi skutkami nawałnicy burzowej, która dotknęła nasz kraj, zwracam się z prośbą do społeczności szkolnych o solidarność z poszkodowanymi. Pomoc można okazać w różny sposób, za pośrednictwem np. PCK, Caritas lub kontaktując się bezpośrednio z poszkodowanymi gminami.

PCK zorganizował akcję #PoBurzy, w ramach której można m.in. wpłacać darowiznę na rachunek 111160 2202 0000 0003 0286 5549z dopiskiem BURZA. Aby pomóc za poś rednictwem Caritas Polska mo żna wysłać SMS z hasłem WICHURA pod nr 72052 (koszt 2,46 z VAT) lub wpłacić pieniądze na konto 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 z dopiskiem WICHURA.

Można wpłacać pieniądze bezpośrednio na usuwanie skutków nawałnicy w Rytlu. Zbiera je Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży Rytla i Okolic - Naszym Dzieciom pod numerem konta: 30 8147 0002 0008 1953 2000 0010. Przy wp łatach trzeba poda ć dopisek NAWAŁNICA. Skutki nawałnicy burzowej nie ominęły Dolnego Śląska. Wykaz gmin (opracowany przez Wydzia ł Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolno śląskiego Urzędu Wojewódzkiego) w załączeniu z podaniem rodzaju i rozmiaru szkód.

Nie bądźmy obojętni i okażmy solidarność z poszkodowanymi!

drukuj
Z wyrazami szacunku

Roman Kowalczyk
Dolnośląski Kurator Oświaty
 
sie
01

Rozpoczęcie roku szkolnego

Apele z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018 odbędą się 4 września według następującego harmonogramu:
 • 815 — klasy 6 i 7
 • 915 — klasy 1–3 /I zmiana/ oraz oddział przedszkolny 0A
 • 1015— klasy 4 i 5
 • 1115— klasy 1–3 /II zmiana/
drukuj
 
cze
28

Gra miejska

W dniu 07.06.2017r. w środę od godziny 12.45 do 17.00 dla uczniów klas 4 odbyła się gra miejska.

W mojej drużynie, którą opiekowała się pani Sylwia Mechel-Bielak, były następujące osoby: Filip Nowicki, Marta Malina, Emilka Pomazańska, i ja. Byliśmy najpierw w Muzeum Narodowym. Rozwiązaliśmy wszystkie przewidziane w nim zadania. Potem poszliśmy do parku, pod Juliusza Słowackiego. Następnie mieliśmy iść do Muzeum Poczty i Telekomunikacji, ale zorientowaliśmy się, że zaraz kończą się godziny otwarcia Muzeum Architektury, więc poszliśmy do niego. Zadania dotyczące Muzeum Architektury okazały się najtrudniejsze jakie do tej pory w grze miejskiej rozwiązywaliśmy. Dlaczego? Ponieważ wąski korytarz w muzeum, z dużą ilością architektonicznych eksponatów, utrudniał nam odgadywanie różnych szczegółów mieszczących się na tych eksponatach. Po tym wizycie w tym muzeum poszliśmy do Muzeum Poczty i Telekomunikacji. Zadanie dotyczące tego muzeum polegało na odnalezieniu pudełka z przegródkami, służącego do sprzedaży znaczków pocztowych, kartek i innych rzeczy. Tam popełnilibyśmy błąd, ale w porę znaleźliśmy skrzynkę, która nie wyglądała jak taka tradycyjna skrzynka na listy, ale otwierane pudełko z przegródkami. Potem rozwiązaliśmy jeszcze inne zadania. Pani Sylwia zaproponowała (po zakończeniu zabawy mogliśmy zwiedzić wybrane muzeum), żebyśmy zwiedzili Muzeum Poczty i Telekomunikacji. Mam nawet nasze zdjęcia jako listonoszy z dawnych lat.

Po tym jak się spotkaliśmy z innymi grupami przy pomniku Juliusza Słowackiego (ponieważ to było miejsce zbiórki), zjedliśmy swoje przekąski i porozmawialiśmy na temat gry, a nawet niektórzy bawili się w berka. Potem mieliśmy zbiórkę i dostaliśmy słodką niespodziankę, tą niespodzianką były lizaki. Wszyscy od razu je zjedli. Poszliśmy na przystanek. Bardzo szybko przyjechał tramwaj. W szkole byliśmy chwile przed godziną 17.00. Musieliśmy poczekać, aż odbiorą nas rodzice.

I tak się to kończyło się popołudnie z grą miejską.

drukuj
Opracowała:
Malwina Tabisz, 4c
 
cze
28

Liga Zaruskiego - numer 6

Zachęcamy do przeczytania szóstego numeru gazetki szkolnej Liga Zaruskiego.
drukuj
 
cze
26

Konkurs na logo uroczystości 30–lecia nadania imienia i sztandaru SP 3 we Wrocławiu

Szanowni Uczniowie i Rodzice,

chcielibyśmy zaprosić uczniów obecnych klas 5 i 6 (przyszłych 6 i 7) do udziału w konkursie na zaprojektowanie logo uroczystości 30-lecia nadania imienia i sztandaru naszej szkole, która będzie miała miejsce w dniu 13.10.2017 r. w SP nr 3 we Wrocławiu. Projekty konkursowe należy składać osobiście do p. Anny Żukrowskiej, p. Gabrieli Budziszewskiej, p. Moniki Kwiatkowskiej lub przesłać na adres mailowy szkoły sp3.wroclaw@op.pl w temacie wpisując Projekt na logo uroczystości do dnia 15.09.2017 r. Dla pierwszych trzech najlepszych projektów przewidziane są atrakcyjne nagrody.

Regulamin konkursu
na logo uroczystości nadania imienia i sztandaru
Szkoły Podstawowej Nr 3
im. Mariusza Zaruskiego
we Wrocławiu

 1. Organizator konkursu.
  • Organizatorem konkursu na opracowanie logo uroczystości 30-lecia nadania imienia i sztandaru SP nr 3 im. Mariusza Zaruskiego we Wrocławiu jest zespół nauczycieli powoływany przez Dyrektora Szkoły do koordynowania uroczystości 30-lecia nadania imienia i sztandaru szkole.
 2. Cel i przedmiot konkursu.
  • Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla uroczystości 30-lecia nadania imienia i sztandaru szkole, która ma się odbyć w dniu 13.10 2017 r w Szkoły Podstawowej nr 3 we Wrocławiu.
  • Logo wykorzystywane będzie przez szkołę do celów związanych z organizacją uroczystości.
  • Konkurs trwa od 19.06.2017 r. do 15.09.2017 r.
 3. Warunki uczestnictwa w konkursie.
  • W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie obecnych 5 i 6 (przyszłych 6 i 7) klas naszej szkoły.
  • Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie.
  • Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.
  • Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt.
  • Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Szkoły Podstawowej nr 3 we Wrocławiu.
  • Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.
 4. Forma prezentacji pracy konkursowej.
  • Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: reklama, Internet, pisma, ulotki, zaproszenia.
  • Prace można wykonać ręcznie lub korzystając z technik komputerowych.
  • Projekty konkursowe muszą spełniać następujące warunki: Na dowolnym formacie należy przedstawić znak. W swej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych.
  • Logo winno charakteryzować się następującymi cechami; być czytelne i łatwe do zapamiętania, być łatwo identyfikowane z naszą szkołą, wzbudzać pozytywne emocje,
  • Prace należy składać podając: -imię i nazwisko, -klasę, -płytę z nagraną pracą, jeżeli jest ona wykonana techniką komputerową.
 5. Miejsce i termin składania prac konkursowych.
  • Prace należy składać do dnia 15.09.2017 r. do p. Anny Żukrowskiej, p.Gabrieli Budziszewskiej, p. Moniki Kwiatkowskiej lub przesłać na adres mailowy szkoły sp3.wroclaw@op.pl w temacie wpisując Projekt na logo uroczystości.
  • Prace konkursowe, niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
  • Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
  • Organizator nie zwraca prac.
 6. Kryteria oceny prac konkursowych. Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
  • zgodność projektu z danymi naszej szkoły,
  • oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,
  • czytelność i funkcjonalność projektu,
  • estetyka wykonania projektu.
 7. Ocena prac konkursowych. Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową, w składzie:
  • Dyrektor szkoły
  • Wicedyrektor Szkoły
  • Przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego
  • Przedstawiciel Rady Pedagogicznej (nauczyciel informatyki)
  • Przedstawiciele zespołu ds organizacji uroczystości 30-lecia nadania imienia i sztandaru szkole
 8. Rozstrzygnięcie konkursu.
  • W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu.
  • Dla pierwszych trzech miejsc przewidziane są nagrody.
  • Planowana data ogłoszenia wyników 19.09.2017r.
  • Wyniki zostaną zamieszczone na stronie szkoły, a nagrody wręczone na szkolnej uroczystości związanej z 30-leciem nadania imienia i sztandaru szkole.

Zachęcamy do udziału w konkursie i życzymy powodzenia!!!

drukuj
Zespół ds organizacji uroczystości 30–lecia nadania
imienia i sztandaru szkole w SP nr 3 we Wrocławiu.
 
cze
23

Dzień Mamy i Taty w świetlicy

Dnia 07.06.2017 r. odbyła się uroczystość z okazji Dnia Mamy i Taty dla rodziców uczniów kl. II i III uczęszczających do świetlicy na bloku sportowym. Zaproszenie otrzymali również rodzice dzieci z klas IV–VI. W części artystycznej dzieci zaprezentowały okolicznościowe wiersze i piosenki oraz taniec z szarfami. Następnie zaangażowano rodziców i dzieci do wspólnych zabaw: Zgadnij, kim jestem, Kto rządzi w domuZgadnij, czy to Twoje dziecko. Dzieci obdarowały rodziców drobnymi upominkami. Zwieńczeniem uroczystości był słodki poczęstunek.

drukuj
Organizatorzy:
Anna Pietruszewska, Małgorzata Gruca
Barbra Klepuszewska, Mateusz Chorążyczewski
Kornel Czekaj, Małgorzata Słowik
Maria Grzegorczyk, Irena Bukacka
Romana Danielska, Katarzyna Kukurowska
 
cze
22

Akcja Nakręć się i pomóż chorym dzieciom! w SP 3

W tym roku szkolnym nasza szkoła zdecydowała po raz kolejny włączyć się do akcji zbiórki plastikowych nakrętek prowadzonej przez Fundację Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową. Pieniądze uzyskane z ich sprzedaży zostaną w całości przeznaczone na doposażenie w sprzęt i pomoc podopiecznym nowej, istniejącej już Kliniki Transplantacji Szpiku Onkologii i Hematologii Dziecięcej Przylądek Nadziei.

W służbie chorym dzieciom zbieramy dowolnej wielkości plastikowe nakrętki po przeróżnych napojach, pojemnikach, słoikach albo dezodorantach.

Na terenie szkoły, w znanym wszystkim uczniom miejscu, stoją specjalne pojemniki oznaczone plakatami akcji. Gdy mamy odpowiednią ilość nakrętek, opiekun akcji w szkole zawozi je do właściwego miejsca ich zbiórki, do magazynu na targowisko przy ul. Niedźwiedziej. W tym roku szkolnym zebraliśmy jako szkoła ok 350 kg plastikowych nakrętek, co odpowiada ok 40-u 120 litrowym workom. Wszystkie zebrane przez nas nakrętki dzielimy solidarnie również na drugą akcję, w której nasza szkoła uczestniczy od wielu już lat.

W dniach 29-30.05.2017r. Samorząd Uczniowski z opiekunami P. Urszulą Leszczyńską - Cholewą i p. Aleksandrą Burgiel-Migdał wsparł dodatkowo Fundację, przeprowadzając dla jej podopiecznych kolejną akcję charytatywną Ciachem wygraj z rakiem. Akcja polegała na sprzedaży upieczonych przez uczniów, rodziców i nauczycieli ciast i ciasteczek. Nasi uczniowie, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wraz z zaproszonymi przez nas wolontariuszami Fundacji zebrali do puszek dla małych podopiecznych kwotę ok. 1300 zł. Akcja cieszyła się ogromnym zaangażowaniem i zainteresowaniem Rodziców i uczniów naszej szkoły. Po raz kolejny mieliśmy okazję wykazać się empatią i dobrym sercem.

drukuj
Aleksandra Burgiel-Migdał
Szkolny organizator, koordynator i opiekun akcji
 
cze
22

Przebieg 7 edycji akcji Nakrętka dla Hospicjum w SP3

W roku szkolnym 2016/2017 w naszej szkole ruszyła 7 edycja dolnośląskiej akcji pod nazwą „Nakrętka dla Hospicjum”. Jej celem jest pozyskanie jak największych środków finansowych na rehabilitację dla nieuleczalnie chorych dzieci, podopiecznych wrocławskiego hospicjum oraz doraźne wsparcie ich rodzin. Uczniowie naszej szkoły po raz kolejny już zajmują się zbiórką plastikowych kapsli (po napojach, szamponach, dezodorantach, środkach czystości, itp.)

Jak co roku zaobserwować możemy nie gasnące zaangażowanie nie tylko naszych uczniów, ale całych ich rodzin i wszystkich przyjaciół naszej szkoły. Rezultatem okazania dobrego serca i chęci niesienia bezinteresownej pomocy było zebranie do końca czerwca 2017 r. około 50 (120 litrowych) worków plastikowych nakrętek, w okresie 10 miesięcy szkolnych, które przekazaliśmy do punktu zbiórki magazyn – najpierw przy wrocławskiej Prokuraturze, a pod koniec maja i w czerwcu do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Michalczyka 9, prowadzonego przez Ekosystem sp. z o.o.

W przewozie worków z nakrętkami pomaga nam jeden z rodziców uczennicy z klasy 5D naszej szkoły oraz nauczycielka języka angielskiego P. Monika Kwiatkowska, przekazując je dalej P. Kornelii Szymańskiej, głównej koordynatorce wolontariatu akcji Nakrętka dla Hospicjum. Środki pozyskane w  tegorocznej edycji zostaną przeznaczone jak zawsze na zakup sprzętu i rehabilitację dla nieuleczalnie chorych dzieci - podopiecznych Fundacji, jak również na sfinansowanie wyjazdów wakacyjnych rodzeństwa dzieci chorych.

Solidarne działanie wszystkich zaangażowanych w akcję placówek i instytucji daje co roku spektakularne efekty (zbiórkę zadeklarowało w tym roku ok. 200 przedszkoli i szkół (w tym i nasza SP3), a także osoby prywatne, firmy i instytucje z całego Dolnego Śląska). Pozyskane surowce, zostają odpłatnie przekazane firmom zajmującym się recyklingiem, które dają im nowe życie.

Akcja Nakrętki dla Hospicjum uczy nas jak drobne, nic nie znaczące przedmioty zamieniać w dobry gest i uczynek. Pokazuje, że pomoc to nie tylko pieniądze, ale czas, wrażliwość i odrobina systematyczności. Nasi uczniowie uczą się empatii oraz oswajają się z trudnymi tematami, a dodatkowo dbają o najbliższe im środowisko.

Z 7 edycji do nowego magazynu wciąż jeszcze napływają nakrętki od wszystkich uczestników akcji. Do końca września 2017 roku fundacja przesyła nam zwykle szczegółowe informacje o zgromadzonej przez nas wszystkich ilości plastiku i  pozyskanych dzięki temu funduszach.

W tym roku również, na podsumowanie międzyszkolnej akcji, dnia 20 czerwca, cała klasa 4D uczestniczyła w Festynie dla zbieraczy nakrętek na Pergoli pod Halą Stulecia. Spotkaliśmy się i spędziliśmy ze sobą wspólnie kilka godzin. W tym czasie zostały dla nas przygotowane zabawy, mnóstwo prezentów, słodkości i zdrowych przekąsek. Mieliśmy możliwość pobyć ze sobą, nacieszyć się tym, że jest nas tylu, wspólnie robiących coś dla innych, uczcić fakt, że kolejny rok wspólnego pomagania za nami. Podczas całej imprezy uczestniczyliśmy w różnorodnych zabawach i ciekawych warsztatach, np.:

 • zabawy ruchowe z wolontariuszami Credit Suisse
 • warsztaty Co się stało z nosem i uszami? Rekonstrukcje twarzy na podstawie budowy czaszki - SKN Antropologów Juvenis, Uniwersytet Przyrodniczy
 • warsztaty Laboratorium doktora Dolittle - SKN Żywienia Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy
 • warsztaty Świat pod mikroskopem oczami biotechnologów - SKN Biotechnologów, Uniwersytet Przyrodniczy
 • otwarte rozgrywki w planszówkach z wolontariuszami NOKIA PL
 • Artystyczne hasła na okrągło - warsztaty plastyczne
 • zajęcia artystyczne o pszczołach - Mobilny Ogródek Literacki
 • zajęcia kulinarne Zrób sobie owocowy szaszłyk - wolontariusze Credit Suisse
 • kolorowe warkoczyki - wolontariusze Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci

Zaplanowane zostały także inne zabawy plastyczne i zręcznościowe. Zaproszono nas również do zabawy chustą klanzy oraz na pokazy fontanny z muzyką.

Podsumowanie całościowe akcji, dyplom dla szkoły i zaproszenie do kolejnej 8 już edycji zostaną wysłane przez organizatorów do naszej szkoły we wrześniu 2017 r.

drukuj
Aleksandra Burgiel-Migdał
Szkolny organizator, koordynator i opiekun akcji
 
cze
21

List do Uczennic i Uczniów z okazji zakończenia roku szkolnego 2016/2017

Drogie Uczennice, Drodzy Uczniowie

szukam wakacyjnych liderów. Nie muszą być najwięksi i najsilniejsi, dobrego lidera cechuje przede wszystkim mądrość i odpowiedzialność za członków grupy. Lider, to ktoś kto wstawi się za słabszym, zareaguje na krzywdę innych, dostrzeże niebezpieczeństwo, powie „nie” zbędnemu ryzyku. Czy są wśród Was tacy? Nie mam wątpliwości, że tak!

Zakończenie roku szkolnego to najwłaściwszy moment, aby zwrócić Waszą uwagę na kwestię bezpieczeństwa. Moi drodzy, bezpieczeństwo to nie puste hasło, slogan czy internetowy hasztag, który wymyślili dorośli, aby uprzykrzyć wam wakacje. Za tym słowem kryje się najwyższa troska o to, aby wasz – nie ma co ukrywać - najlepszy czas w roku, upłynął bez niepotrzebnych problemów.

W nadchodzące wakacje aktualne pozostają hasła kampanii społecznej Rzecznika Praw Dziecka – „Odwaga ratuje życie” (www.odwagaratujezycie.pl). Odwaga to nie brak strachu przed skokiem do nieznanej wody, to przede wszystkim umiejętność podejmowania mądrych decyzji, zdolność do asertywnych postaw, odpowiedzialność za siebie i bliskich.

Pamiętajcie, że wokół macie dorosłych, których zawsze możecie poprosić o pomoc. Warto słuchać ich rad, rozmawiać, nie dąsać się, że czegoś zabraniają. Ich też, kilka lub kilkanaście lat wcześniej ktoś ostrzegał przed wakacyjnymi niebezpieczeństwami. Do Waszej dyspozycji jest bezpłatna linia Dziecięcego Telefonu Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12.

Przy okazji, apeluję do dorosłych o stworzenie podczas wakacji możliwie najlepszych warunków do wypoczynku dzieci. Niezależnie, czy bawią się na placach zabaw (pamiętajmy o stanie technicznym!), czy pod opieką wychowawców na koloniach i obozach (wierzę, że dacie radę jak co roku!) - dorośli mają obowiązek respektować prawa najmłodszych, a te zaczynają się od ludzkiego szacunku.

Wszystkim życzę dużo słońca i uśmiechu! Wypoczywajcie bezpiecznie!

Wakacyjni liderzy – trzymam za was kciuki!

drukuj
Wasz Rzecznik
Marek Michalak
 
cze
21

Konkurs informatyczny KOMPUTEROW MISTRZ

W roku szkolny 2016/2017 odbyła się dwunasta edycja konkursu informatycznego KOMPUTEROWY MISTRZ (organizatorem konkursu na etapie szkolnym i międzyszkolnym jest Justyna Siestrzeńcewicz-Bohusz).

Na poziomie szkolnym uczniowie biorą udział w trzech etapach konkursu, każdy z etapów podzielony jest na dwie części. Pierwsza część są to zadania, które uczeń rozwiązuje w domu, druga część odbywa się w pracowni szkolnej. Konkurs sprawdza umiejętność posługiwania się programami Paint, MS Word, MS Excel, MS PowerPoint oraz umiejętność programowania w języku LOGO. W tym roku szkolnym wszystkie zadania dotyczyły zagadnienia MAGIA PODWODNEGO ŚWIATA, dzięki temu uczniowie poszerzyli swoja wiedzę w tym temacie.

Udział w konkursie zgłosiło 16 szkół podstawowych z Wrocławia i okolic. Do półfinałów zakwalifikowali się uczniowie z 12 szkół:

 • Szkoła Podstawowa nr 15 Wrocław
 • Szkoła Podstawowa nr 2 Oleśnica
 • Szkoła Podstawowa nr 64 Wrocław
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17 Wrocław
 • Szkoła Podstawowa w Siechnicach
 • Zespół Szkół Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II Wrocław
 • Szkoła Podstawowa nr 75 w Zespole Szkół nr 21 Wrocław
 • Szkoła Podstawowa nr 40 Wrocław
 • Szkoła Podstawowa nr 78 Wrocław
 • Szkoła Podstawowa nr 3 Wrocław
 • Szkoła Podstawowa nr 95 Wrocław
 • Szkoła Podstawowa nr 98 Wrocław

Półfinał odbył się 22 maja 2017 roku w Szkole Podstawowej nr 3. Do ścisłego finału zakwalifikowało się dziesięciu uczniów ze szkół:

 • Szkoła Podstawowa nr 3 we Wrocławiu
 • Szkoła Podstawowa nr 75 w Zespole Szkół nr 21 Wrocław
 • Szkoła Podstawowa nr 64 Wrocław
 • Szkoła Podstawowa nr 40 Wrocław
 • Zespół Szkół Sióstr Salezjanek
 • Szkoła Podstawowa nr 95
 • Szkoła Podstawowa nr 78
 • Szkoła Podstawowa nr 98

Finał odbył się 5 czerwca 2017r w SP3, zadania i punktację opracowali studenci matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z Panem Michałem Śliwińskim (pracownik Uniwersytetu Wrocławskiego).

cześć pierwsza część druga
szkoła zad.1. zad.2. Suma zad.3. zad.4. zad.5. suma SUMA
uczeń Szkoły Podstawowej nr 3 Wrocław 14 26 40 22 26 13 61 101
uczeń Szkoły Podstawowej nr 64 Wrocław 14 25 39 10 16 25 51 90
uczeń Szkoły Podstawowej nr 75 Wrocław 17 20 37 16 25 0 41 78
uczeń Szkoły Podstawowej nr 98 Wrocław 15 15 30 18 7 22 47 77
uczeń Szkoły Podstawowej nr 3 Wrocław 13 22 35 21 15 5,5 41,5 76,5
uczeń Szkoły Podstawowej nr 40 Wrocław 17 18 35 9 3 23 35 70
uczeń Szkoły Podstawowej nr 78 Wrocław 16 22 38 16 3 10,5 29,5 67,5
uczeń Zespołu Szkół Sióstr Salezjanek Wrocław 17 2 19 8 11 25 44 63
uczeń Szkoły Podstawowej nr 40 Wrocław 14 2 16 13 5 20 38 54
uczeń Szkoły Podstawowej nr 95 Wrocław 14 3 17 18 7 0 25 42

Wszyscy półfinaliści otrzymali dyplomy, finaliści otrzymali nagrody rzeczowe (za łączną kwotę 1000 zł ufundowane przez Wydział Edukacji) i dyplomy, nauczyciele oraz dyrektorzy otrzymali podziękowania.

drukuj
Justyna Siestrzeńcewicz-Bohusz
organizator konkursu
 
cze
21

Nowe numery telefonów

W zakładce Kontakt zostały podane nowe numery telefonów.
drukuj
 
cze
19

Jadłospisy — 19.06.2017–23.06.2017

W zakładce SzkołaStołówka zostały umieszczone aktualne jadłospisy:
drukuj
 
cze
19

Akcja charytatywna Zbiórka ubrań dziecięcych – pomoc dzieciom niepełnosprawnym z zakładu opiekuńczo-leczniczego w Jaszkotlu

Akcja charytatywna Zbiórka ubrań dziecięcych – pomoc dzieciom niepełnosprawnym z zakładu opiekuńczo-leczniczego w Jaszkotlu odbyła się w terminie 12–28.04.2017r. W ramach akcji została przeprowadzona zbiórka ubrań dla dzieci w przedziale wiekowym od niemowląt do osób w wieku 18 lat. Akcję zainicjowała i prężnie wspierała również wrocławska fundacja Małe serduszka. Do akcji włączyli się uczniowie klas 0-VI wraz z rodzicami. Zebrane dary zostały przekazane podopiecznym — niepełnosprawnym dzieciom z zakładu Opiekuńczo–Leczniczego w Jaszkotlu. Koordynatorami akcji w szkole były: p. A. Burgiel–Migdał, p. U. Leszczyńska-Cholewa oraz Samorząd Uczniowski.

Zapraszamy do obejrzenia filmu z przekazania ubrań.

drukuj
 
cze
16

Wrocław — moja mała ojczyzna — konkurs świetlicowy

Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas III przebywających w świetlicy głównej (sale numer 1, 2, 3 i 11). Przeprowadzony został dnia 09.06.2017r. dla klas porannych oraz 12.06.2017r. dla klas popołudniowych.

Dzieci wykazały się podstawową wiedzą dotyczącą naszego miasta oraz znajomością wrocławskich legend ze zbioru Mostek czarownic.

 • Po 15 punktów (czyli I miejsce) zajęli:

  • Jarosław Dąbrowski 3e
  • Zofia Kozubek 3e
  • Grzegorz Głogowski 3c
 • II miejsce:
  • Alicja Wójcik 3e
 • III miejsce:
  • Marta Kozicka 3f
  • Patrycja Gilar 3f
  • Maja Łukowska 3bdrukuj
Barbara Klepuszewska
wychowawca świetlicy
 
cze
16

Powitanie wiosny w świetlicy

Powitanie wiosny w świetlicy szkolnej odbyło się na przełomie marca i kwietnia. Grupy, w których spotykają się klasy: 2d, 3a, 3d i 3e pod opieka p. Anny Pietruszewskiej wykonały Marzanny z materiałów odpadowych, a następnie uczestniczyły w kolorowym pochodzie śpiewając skomponowaną przez siebie piosenkę.

Klasy 2c i 2g pod opieką p. Małgorzaty Grucy uczciły nadejście wiosny biorąc udział w rywalizacji drużyn. Zadania jakie miały jakie przed sobą drużyny to: rozwiązywanie wiosennych zagadek, udzielanie odpowiedzi na temat zjawisk wiosennych, ułożenie obrazka z puzzli i jego pokolorowanie.drukuj
 
cze
14

Karta zapisu na obiady IX-XII 2017

W celu zapisania dziecka na stołówkę szkolną od IX 2017 r. do XII 2017 r. należy pobrać Kartę zapisu na obiady i wydrukować dwustronnie wraz z regulaminem. Wypełnioną kartę należy złożyć w sekretariacie szkoły.

drukuj
 
cze
08

Wygrana klasy 4a w konkursie Matematyka bez granic.

Klasa 4a zdobyła pierwsze miejsce w konkursie klasowym Matematyka bez granic w regionie Dolnośląsko-Opolskim, pokonując tym samym klasy 4 i 5. Warto dodać, że zadania z tego konkursu nawiązują do konkretnych sytuacji życiowych i pokazują zastosowanie matematyki w życiu codziennym i w innych dziedzinach nauki. Zadania są rozwiązywane przez całe klasy, więc bardzo ważna jest strategia, wybór liderów podgrup, podział zadań oraz szczegółowych obowiązków, a przede wszystkim dobra komunikacja między uczestnikami.

Nagrodą dla Naszych zwycięzców była zorganizowana i sfinansowana przez Fundację Wrocławskich Matematyków całodniowa wycieczka do Strzelina, która odbyła się 21.04.2017r. Uczniowie klasy 4a wraz z wychowawcą panią Moniką Tyralską–Chajbowicz oraz nauczycielami pływania: panią Magdaleną Michalską i panem Bogusławem Zychowiczem pojechali do Strzelina, gdzie zwiedzali Wieżę Ratuszową. W tej części wycieczki towarzyszył im m.in. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury. Następnie odwiedzili miejscowe muzeum oraz Miejski Ośrodek Kultury, gdzie mieli okazję zobaczyć wystawę o Japonii. Ponadto uczestnicy wycieczki mogli obejrzeć pomnik Paula Erlicha — związanego z tym miastem Noblisty. Punktem kulminacyjnym wycieczki była wizyta w  Aquaparku, w którym uczniowie klasy 4a korzystali z boiska Orlik i zespołu basenów.

drukuj
Anna Polowczyk
nauczyciel matematyki
 
cze
07

Deklaracja chęci uczestnictwa w klasie 2 w sportowych zajęciach pływania synchronicznego w roku szkolnym 2018/2019

Chętnych rodziców dzieci przyjętych do klas pierwszych zapraszamy do składania w sekretariacie szkoły deklaracji uczestnictwa w sportowych zajęciach pływania synchronicznego w roku szkolnym 2018/2019.
Załączniki:
Deklaracja  

drukuj
 
cze
05

Jadłospisy — 05.06.2017–16.06.2017

W zakładce SzkołaStołówka zostały umieszczone aktualne jadłospisy:
drukuj
 
cze
03

Trójka górą w Dolnośląskich Meczach Matematycznych oraz drugie miejsce w Międzyregionalnych Meczach Matematycznych

I miejsce w finale Dolnośląskich Meczów Matematycznych
06 maja 2017 r. w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego odbył się finał XVI edycji Dolnośląskich Meczów Matematycznych. W finale zmierzyliśmy się ze Szkołą Podstawową nr 28 z Wałbrzycha oraz ze Szkołą Podstawową nr 3 z Trzebnicy. Wygraliśmy !!!

II miejsce w Międzyregionalnych Meczach Matematycznych
27 maja 2017 r. w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego odbyły się nadfinały ( Dolny Śląsk — Pomorze) Zmierzyliśmy się z  Gdańską Autonomiczną Szkołą Podstawową. zajęliśmy II miejsce

Pełna tabela wyników znajduje się na stronie: DMM

Mecze są ciekawym konkursem, rozwijającym umiejętności argumentowania, prezentowania rozwiązań, uważnego śledzenia rozumowań, znajdowania w nim luk i błędów. Uczą też współpracy w grupie. Zadania meczowe mają zróżnicowany stopień trudności, co pozwala na stosowanie różnych strategii rozgrywki. Uczniowie bardzo lubią taką formę konkursów. Zanim dotarliśmy do finałów wygraliśmy eliminacje grupowe i półfinały (spotykaliśmy się z trakcie rozgrywek z uczniami różnych szkół naszego regionu). Mieliśmy okazję spotykać się z nimi w naszej szkole, jak również poznać inne szkoły.

Skład reprezentacji:

 • Małgorzata Wróbel - 4a
 • Maksymilian Kowalski – 5d
 • Dominik Bieńczyk - 6a
 • Marek Dobrzański - 6a
 • Mikołaj Kowalski – 6a
 • Działowski Dominik – 6a
 • Jan Pezda – 6b
 • Tomasz Gąciarz – 6d (kapitan)
 • Dawid Dzieleńdziak - 6d
 • Andrzej Pijanowski – 6d
 • Igor Siestrzeńcewicz – Bohusz - 6d
 • Maja Omelaniuk – 6d
 • Oliwia Majtyka – 6d

Wszyscy zapracowali na ten sukces, wykazali się wiedzą i talentem w zakresie matematyki i strategii. Pokazali, że potrafią współpracować w grupie. Stworzyli bardzo dobrą drużynę.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom, ich Rodzicom, dziękujemy za przygotowanie i wsparcie opiekunom paniom Urszuli Wojciechowskiej – Drzazdze i Annie Polowczyk.

drukuj
 
maj
31

XVII Miejski Konkurs Matematyczny klas III

Cele konkursu:

 • rozwijanie zainteresowań matematycznych,
 • dostarczenie dzieciom możliwości wykazania się wiadomościami i umiejętnościami matematycznymi,
 • wspieranie matematycznych uzdolnień dzieci.

W szkolnym etapie Konkursu Matematycznego dla klas III, który odbył się 07 marca 2017 r. brało udział 18 uczniów z klas trzecich. Uczniowie mieli do rozwiązania 6 zadań.

Do II etapu, międzyszkolnego XVII Miejskiego Konkursu Matematycznego klas III, który odbył się 25 kwietnia 2016 r. w Szkole Podstawowej Nr 46 zakwalifikowało się 4 uczniów naszej szkoły:

 • Jarosław Dąbrowski 3e,
 • Dawid Plutka 3c,
 • Maciej Piechota 3d,
 • Marcin Kowalski 3f.

Do FINAŁU XVII Miejskiego Konkursu Matematycznego klas III, który odbył się 25 maja 2017 r. w Szkole Podstawowej Nr 50 przeszli: Dawid Plutka i Jarosław Dąbrowski

Gratulujemy wszystkim ;uczniom uzyskanych wyników.
drukuj
Anna Żukrowska, Sylwia Kulig
koordynatorzy konkursu
 
maj
30

Wykonanie okazjonalnych bannerów przez uczniów klasy 6e

Ogłoszenie roku 2017 rokiem Mariusza Zaruskiego stało się inspiracją dla uczniów klasy 6e do stworzenia na zajęciach komputerowych okazjonalnych bannerów.

Najpierw uczniowie poznali podstawowe narzędzia programu graficznego PhotoFiltre takie jak: kadrowanie, klonowanie fragmentu obrazu, tworzenie warstw oraz korzystanie z filtrów.

W drugim etapie uczniowie wyszukiwali w źródłach internetowych (w tym na szkolnej stronie internetowej) informacji o Mariuszu Zaruskim oraz wybierali atrybut/cechę/wydarzenie, które nadawało bannerowi niepowtarzalny charakter.

Umiejętne wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności pozwoliło stworzyć efektowne prace. Zapraszamy do obejrzenia 2-minutowego pokazu bannerów.

drukuj
 
maj
30

Sukces naszych siatkarzy — Jesteśmy Mistrzami Wrocławia!

W dniu 15.03.2017 roku w naszej szkole odbyły się Finały Wrocławia w mini siatkówce klas VI chłopców. W zawodach uczestniczyły reprezentację szkół: 50, 97, 113, 45, 72.

W składzie zwycięskiej drużyny byli: Przemysław Szymczak, Przemysław Cieślewicz, Andrzej Pijanowski (rezerwa), Tomasz Gąciarz, Kamil Samsel, Adam Tondel, Mateusz Sławatycki, Tomasz Indycki, Norbert Szymański (rezerwa), Jakub Chrząszcz (rezerwa).

W pierwszych meczach graliśmy z SP 97 i SP 50 i wszystkie mecze wygraliśmy. W półfinale rywalizowaliśmy z SP 45 i wygraliśmy z nimi bez problemu 2:0.

Czekał nas finał z SP 50, Mistrzostwo Wrocławia rozstrzygnęło się w tie-breaku. Wygraliśmy 15:6 i chłopcy zostali Mistrzami Wrocławia. W zespole panowała ogromna radość. Drugie miejsce zajęła SP 50, trzecie SP 11.

Trenerem drużyny chłopców jest pan Sławomir Grzechnik.

Dyplomy zwycięskim drużynom wręczyła pani wicedyrektor Grażyna Sztandera.

drukuj
opracowała
Magdalena Michalska
 
maj
29

Liga Zaruskiego - numer 5

Zachęcamy do przeczytania piątego numeru gazetki szkolnej Liga Zaruskiego.
drukuj
 
maj
28

Spotkanie informacyjne dla przyszłych klas pierwszych oraz oddziału przedszkolnego


drukuj
 
maj
25

Obiady — czerwiec

Rodziców dzieci korzystających ze stołówki szkolnej prosimy o zapoznanie się z Informacją

drukuj
 
maj
22

Testy sprawnościowe do klasy czwartej sportowej o profilu piłka siatkowa

Zapraszamy kandydatów do klasy czwartej sportowej o profilu piłka siatkowa w roku szkolnym 2017/2018 na testy sprawnościowe, które odbędą się 26 maja o godz. 1615 (chętni uczniowie klas trzecich, którzy jeszcze nie brali udziału w testach).

Więcej informacji można uzyskać u nauczyciela wychowania fizycznego p. Marcina Murdzka, tel. 691 203 641.

drukuj
 
maj
22

Jadłospisy — 22.05.2017–02.06.2017

W zakładce SzkołaStołówka zostały umieszczone aktualne jadłospisy:
drukuj
 
maj
15

XII Ogólnopolska Olimpiada Kreatywności Destination Imagination

Destination Imagination (DI) jest największym na świecie programem dla dzieci i młodzieży zorientowanym na rozwój kreatywności oraz umiejętności XXI wieku. Działa w 42 krajach, na sześciu kontynentach, 48 stanach Ameryki Północnej oraz w Kanadyjskich prowincjach. DI uczy przede wszystkim kreatywnego rozwiązywania problemów, tworzenia innowacji, pracy zespołowej podczas podejmowania ekscytujących wyzwań.

W dniach 16–19.03 odbyła się XII Ogólnopolska Olimpiada Kreatywności Destination Imagination. Udział w Olimpiadzie był dla nas wspaniałą przygodą i prawdziwym wyzwaniem!

Wybraliśmy Wyzwanie Artystyczne. Przez cały rok pracowaliśmy nad zadaniem. Badaliśmy znaczenie, rolę i zastosowanie kolorów w świecie. Stworzyliśmy prezentację historii o tym, jak zniknięcie kolorów zmieniłoby świat. Stworzyliśmy kolorowego bohatera, który był zaangażowany w zniknięcie kolorów.

A przy tym … wszystko robiliśmy razem i świetnie się bawiliśmy.
drukuj
Drużyna NoToCo
Kora Baran, Kornelka Kruczyńska,
Wiki Klepczyk, Milena Pawliszewska, Hania Jakubowska,
Maks Hanusiak i Julek Dembiec
trenerki: Gabriela Budziszewska i Joanna Głuszuk
 
maj
09

Jadłospisy — 05.05.2017–19.05.2017

W zakładce SzkołaStołówka zostały umieszczone aktualne jadłospisy:
drukuj
 
maj
05

226 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja w edukacji wczesnoszkolnej

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja to ważne dla Polaków święto. W XVII wieku państwo polskie przeżywało poważny kryzys. Władza królewska była bardzo słaba, walki wewnętrzne niszczyły kraj, w rzeczywistości rządzili magnaci. Jednak w naszej historii nie brakowało ludzi, dla których ojczyzna stanowiła najwyższą wartość. Uchwalona przez Sejm Wielki Konstytucja była pierwszą w Europie i drugą na świecie ustawą zasadniczą.

Dla podkreślenia rangi tej rocznicy uczniowie klas 2d i 2h przygotowali program słowno–muzyczny. Na tle prezentacji multimedialnej akcentującej nasze symbole narodowe przypomnieli, co wydarzyło się 3 maja 1791 roku.

drukuj
Sylwia Kulig
Anna Żukrowska
 
maj
03

III Mistrzostwa Wrocławia w Tabliczce Mnożenia

Dnia 22 kwietnia 2017 roku, po raz trzeci odbyły się w Szkole Podstawowej nr 3 im. Mariusza Zaruskiego we Wrocławiu Mistrzostwa Wrocławia w Tabliczce Mnożenia.

W zawodach wzięły udział reprezentacje 15 szkół podstawowych:

 • Szkoła Podstawowa nr 10
 • Szkoła Podstawowa nr 38
 • Szkoła Podstawowa nr 39
 • Szkoła Podstawowa nr 63
 • Szkoła Podstawowa nr 71
 • Szkoła Podstawowa nr 73
 • Szkoła Podstawowa nr 75
 • Szkoła Podstawowa nr 78
 • Szkoła Podstawowa nr 83
 • Szkoła Podstawowa nr 90
 • Szkoła Podstawowa nr 95
 • Szkoła Podstawowa nr 99
 • Szkoła Podstawowa nr 108
 • Szkoła Podstawowa nr 109
 • Szkoła Podstawowa nr 3

Uroczystego otwarcia zawodów dokonała pani wicedyrektor Grażyna Sztandera. Powitała reprezentacje szkół wraz z opiekunami. Sędzia główny – Anna Żukrowska – zapoznała zebranych z planem rozgrywek i życzyła wszystkim zawodnikom szczęścia, wspaniałych wyników oraz doskonałej zabawy.

Rozegrano konkurencje: Szeryf, Prymus, Olimpijczycy, Krzyżak, których punktacja wliczana była do klasyfikacji indywidualnej oraz grę zespołową Ekspres. Startowały w niej ośmioosobowe reprezentacje szkół.

Laureaci klasyfikacji indywidualnej:

Kategoria C III (chłopcy klas III)
 • I miejsce – Bartosz Reich SP10
 • II miejsce – Michał Adamowski SP 3
 • III miejsce – Łukasz Lis SP 38

Kategoria D III (dziewczynki klas III)
 • I miejsce – Anna Pawłowska SP 10
 • II miejsce – Hanna Skowronek SP 10
 • III miejsce – Hanna Wiśniewska SP 3
Kategoria C IV (chłopcy klas IV)
 • I miejsce – Krzysztof Kłak SP 83
 • II miejsce – Szymon Kalinowski SP 3
 • III miejsce – Wiktor Gadzinowski SP 3
Kategoria D IV (dziewczynki klas IV)
 • I miejsce – Małgorzata Wróbel SP 3
 • II miejsce – Sylwia Mamiak SP 10
 • III miejsce – Maria Pezda SP 3

W grze zespołowej Ekspres zwyciężyła drużyna Szkoły Podstawowej nr 3. Drugie miejsce zdobyła szkoła Podstawowa nr 10. Trzecie miejsce przypadło Szkole Podstawowej nr 75.

Zwycięstwo w III Mistrzostwach Wrocławia w Tabliczce Mnożenia zapewniła sobie reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 10, II miejsce zajęła reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 3, zaś III Szkoła Podstawowa nr 83

Nagrody ufundowane przez: Radę Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn., Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3, Panią Justynę Chodaczyńską – przedstawiciela Kasy Stefczyka wręczali: pani wicedyrektor Grażyna Sztandera oraz przewodnicząca Rady Rodziców pani Beata Gruca - Rapacz.

Cieszymy się, że możemy organizować zawody, które dają dzieciom szansę na doskonalenie własnych umiejętności, zdobywanie coraz to nowych doświadczeń w zakresie rozgrywania matematycznych gier karcianych oraz propozycję na ciekawą formę spędzania wolnego czasu, naukę poprzez zabawę.

Serdecznie dziękujemy fundatorom nagród za życzliwość i okazane wsparcie.

Załączniki:
Wyniki  

drukuj
Anna Żukrowska
Koordynator, Sędzia główny
 
kwi
26

Kampania Rowerowy maj

Z przyjemnością informujemy, że w maju 2017 nasza szkoła weźmie udział w kampanii Rowerowy maj organizowanej przez Urząd Miejski Wrocławia. Celem kampanii jest promowanie zdrowego trybu życia poprzez zachęcanie do pokonywania drogi do szkoły na rowerze, hulajnodze czy rolkach.

Jest to już druga edycja kampanii realizowana we Wrocławiu. W 2016 roku do Rowerowego maja przystąpiło 24 szkoły podstawowe, których uczniowie wykonali ponad 35 tysięcy podróży do szkoły w aktywny sposób. Tegoroczna kampania cieszy się jeszcze większą popularnością wśród uczniów. Do udziału w akcji zgłosiło się 31 szkół podstawowych oraz 2 przedszkola, a szacowana liczba uczestników – uczniów i pracowników szkół wynosi ponad 16 tysięcy.

Kampania trwa 20 dni od 4 do 31 maja 2017 r.

Zasady kampanii oparte są na pozytywnej rywalizacji szkolnej oraz międzyszkolnej pomiędzy uczestnikami konkursu. Każdy uczeń, który podczas trwania zabawy, przyjedzie do szkoły aktywnie tj. na rowerze, rolkach, hulajnodze itp. otrzyma „X” w dzienniku rowerowym oraz 2 naklejki. Prostokątną wklei do indywidualnego dzienniczka rowerowego a okrągłą na klasowy plakat. Po zakończeniu akcji punkty zostaną zliczone.

O wyniku szkoły czy klasy zadecyduje suma wszystkich wykonanych dojazdów do szkoły na rowerze w stosunku do liczby wszystkich możliwych dojazdów w danej szkole czy klasie.

Trzy najbardziej aktywne szkoły zostaną nagrodzone. Dla najlepszej klasy z każdej ze szkół przewidziano nagrody w formie biletów wstępu do centrum sportu lub rozrywki. Każdy uczestnik, który przyjedzie chociaż raz na rowerze otrzyma upominek.

Pomysłodawcą kampanii jest Miasto Gdańsk, a sama akcja zyskuje coraz większe zainteresowanie wśród innych miast i gmin w Polsce.

Wszystkich, którzy chcieliby wesprzeć uczniów w rowerowych dojazdach w maju zapraszamy do kręcenia kilometrów dla Wrocławia w ramach Europejskiego Wyzwania Rowerowego 2017 – ECC. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie http://cyclingchallenge.eu. W ramach ECC każda szkoła będzie miała utworzona swój odrębny zespół.

Zapraszamy do zabawy!

Organizator kampanii:

Pomysłodawca kampanii:

drukuj
 
kwi
22

Obiady — maj

Rodziców dzieci korzystających ze stołówki szkolnej prosimy o zapoznanie się z Informacją

drukuj
 
kwi
18

Klasa sportowa o profilu piłka siatkowa

Zapraszamy do obejrzenia filmu przedstawiającego fragment treningu klasy sportowej 5d pod okiem p. Marcina Murdzka.

Informujemy również, że w piątki w godz. 16.15 – 17.00 odbywają się zajęcia naborowe do klasy sportowej 4d o profilu piłka siatkowa w roku szkolnym 2017/2018. Więcej informacji można uzyskać u nauczyciela wychowania fizycznego p. Marcina Murdzka, tel. 691 203 641.

drukuj
 
kwi
18

Rekrutacja do 1 klasy szkoły podstawowej

drukuj
 
kwi
18

Rekrutacja do przedszkoli

drukuj
 
kwi
13

Wesołych Świąt Wielkiej Nocy!

drukuj
 
kwi
10

Akcja Marzycielska poczta w naszej szkole

W marcu 2017 r. uczniowie naszej szkoły z klas 1-3 po raz pierwszy włączyli się do ogólnopolskiej akcji Marzycielska poczta. Akcja polega na wysyłaniu tradycyjnych listów i kartek do ciężko chorych dzieci. Uczniowie zapoznali się z historiami chorych dzieci i z dużym zaangażowaniem przystąpili do pisania listów i wykonania świątecznych kartek.

Powstało mnóstwo pięknych prac, które mamy nadzieję przyniosą radość wszystkim podopiecznym Marzycielskiej poczty. Cieszymy się, że uczniowie naszej szkoły nie są obojętni na cierpienie i chcą nieść pomoc innym. Z wielką radością włączymy się do akcji już za rok.
drukuj
Koordynatorzy akcji
Sylwia Kulig
Renata Hałaś–Kołodyńska
wraz z Małym Samorządem Uczniowskim
 
kwi
08

Mistrzostwa Wrocławia w Tabliczce Mnożenia
22 kwietnia 2017 r.

KOMUNIKAT 1

 1. Cele:
  • Popularyzacja zabawowej formy nauczania — uczenia się tabliczki mnożenia z wykorzystaniem kart matematycznych Tabliczka mnożenia.
  • Wyłonienie najlepszych uczniów we Wrocławiu w tabliczce mnożenia.
  • Popularyzowanie wśród nauczycieli idei organizowania imprez edukacyjnych pod hasłem MATEMATYKA – ZABAWA – SPORT.
 2. Organizator:
  • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mariusza Zaruskiego we Wrocławiu, ul. Bobrza 27
 1. Przewidywany program imprezy
  • godz. 8.30
   Przyjazd reprezentacji szkół, weryfikacja.
  • godz. 9.00
   Uroczyste otwarcie zawodów.
  • godz. 9.30 – 12.00
   Rozegranie gier konkursowych:
   • Olimpijzycy, Krzyżak, — indywidualne gry na czas (maksymalny czas gry 5 minut)
   • Prymus — gry przy stolikach 3-osobowych, kategorie D-III, C-III, D-IV, C-IV po 2 karty czarne
   • Szeryf — gry przy stolikach 4 - osobowych
  • godz. 12.00 – 12.30
   gra zespołowa Ekspres — gra zespołowa dla drużyn z pełnym składzie 8-osobowym
  • godz. 12.30 – 14.00
   Odpoczynek. Poczęstunek dla zawodników. Dla reprezentacji, które zamówią obiad czas na zjedzenie obiadu.
  • godz. 14.00 – 14.30
   Ogłoszenie wyników. Dekoracja. Zakończenie imprezy.
  Podany rozkład dnia zawodów może ulec zmianie.

  Ważne!!
  Ze względu na kilkugodzinny pobyt zawodników w naszej szkole firma DIAPOL Catering, która prowadzi stołówkę w naszej szkole zaproponowała:

  • pierogi ruskie 7 szt — 7zł
  • pierogi ze szpinakiem 7 szt — 9zł
  • pierogi z mięsem 7 szt — 9zł
  ponadto w ciągłej sprzedaży w tym dniu: kawa herbata napoje soki, woda. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w  rozumieniu kodeksu cywilnego. Potwierdzenie zamówienia przez zamawiającego oraz potwierdzenie go przez firmę DIAPOL Catering stanowi element wiążący dla obydwu stron. O rezerwacji terminu w terminarzu imprez firmy DIAPOL Catering decyduje data złożenia zamówienia.

  Reprezentacje, które chcą złożyć zamówienie na obiad (pierogi), muszą wysłać zamówienie na adres e-mail Azukrowska@poczta.fm w nieprzekraczalnym terminie do 11.04.2016 r. z dokładnym podaniem ile porcji.
  Opłata za obiady będzie w dniu zawodów.
 2. Zasady punktacji:
  • Indywidualnie:
   Nazwa gry Miejsca
   Olimpijczycy
   Krzyżak
   1 2 3 4 5 6–7 8–9 10–11 12 13 i dalsze
   Szeryf 1 2 3 4
   Prymus 1 2 3
   Punkty 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
   **W grach Olimpijczycy i Krzyżak czas wykonania próby nie może przekroczyć 5 minut. Gdy od momentu startu minie 5 minut, a jeden lub więcej zawodników będą dalej kontynuowali grę, wówczas sędzia ogłosi zakończenie gry
  • Zespołowo
   Nazwa gry Miejsca
   Ekspres 1 2 3 4 5 6–7 8–9 10–11 12 13 i dalsze
   Punkty 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
   Do punktacji zespołowej liczy się suma punktów uzyskanych przez 5 najlepszych zawodników danej drużyny indywidualnie bez względu na kategorie i punkty zdobyte w grze Ekspres.
 3. Finansowanie:
  Koszty organizacyjne ponosi Organizator.
 4. Nagrody:
  • Indywidulanie
   • za zajęcie miejsc I–VI w końcowej klasyfikacji indywidualnej w każdej kategorii wręczone będą dyplomy ;
   • za zajęcie miejsc I–III w końcowej klasyfikacji indywidualnej w każdej kategorii wręczone będą pucharki;
   • za zajęcie I–VI w grach Olimpijczycy, Krzyżak wręczone będą dyplomy;
   • za zajęcie miejsc I–III w grach Olimpijczycy, Krzyżak" wręczone będą medale.
  • Zespołowo
   • za zajęcie miejsc I–VI w klasyfikacji generalnej szkół wręczone będą dyplomy;
   • za zajęcie miejsc I–III w klasyfikacji generalnej szkół wręczone będą puchary;
   • za zajęcie miejsc I–VI w grze Ekspres wręczone będą dyplomy.
 5. Postanowienia koncowe:
  Uczestnicy zobowiązani są do startu w obuwiu sportowym.
  Opiekunowie reprezentacji przywożą ze sobą zgody na przetwarzanie danych/wizerunku uczestnika i nauczyciela opiekującego się drużyną.
  Po 11.04.2017 roku zamówienie posiłku (pierogi) nie będą przyjmowane.
  Interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
drukuj
Koordynator,
Sędzia główny,
Anna Żukrowska
 
kwi
08

Łukasz Magierowski laureatem II Dolnośląskiego Konkursu Języka Angielskiego zDolny Ślązaczek

Celem konkursu językowego zDolny Ślazaczek jest rozbudzanie zainteresowań lingwistycznych, motywowanie poprzez satysfakcję rodząca się dzięki skutecznej komunikacji w języku obcym oraz pogłębianie i rozszerzanie wiedzy przedmiotowej i umiejętności językowych uczniów szkół podstawowych, a w szczególności:

 • rozwijanie sprawności komunikacyjnej: swobodnego porozumiewania się i opisywania ludzi, przedmiotów i zjawisk, wyrażania własnych opinii oraz opisywania emocji w języku obcym;
 • rozbudzanie zainteresowań kulturowych i językowych w obszarze życia codziennego, kultury, sztuki, literatury, geografii i historii państw angielskiego i/lub niemieckiego obszaru językowego;
 • kształtowanie postawy ciekawości i otwartości wobec innych kultur i wartości jakie utożsamiają, promowanie tolerancji i kontaktów międzynarodowych;
 • motywowanie do pogłębiania i wykorzystywania wiedzy o kraju danego obszaru językowego oraz o kraju ojczystym (dzięki odniesieniom i porównaniom);
 • rozwijanie umiejętności organizowania i prezentowania wypowiedzi ustnej i pisemnej przy wykorzystaniu różnych źródeł;
 • zachęcanie do samokształcenia i samooceny;
 • rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości językowe,
 • dodatkowo, w związku z realizacją konkursu na platformie e-learningowej, doskonalenie umiejętności uczniów z zakresu kompetencji informatycznych oraz wskazywanie możliwości atrakcyjnego uczenia się i nauczania języka obcego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych.

W dniu 20 i 21 października 2016r. odbył się w naszej szkole II Dolnośląski Konkurs Języka Angielskiego zDolny Ślązaczek. Eliminacje szkolne wygrali Łukasz Magierowski oraz Hanna Zaremba z klasy VI C. Oboje dzięki przekroczeniu minimum kwalifikacyjnego dostali się do etapu powiatowego. Etap powiatowy konkursu odbył się dnia 9 grudnia 2016r. w Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu. Łukasz Magierowski znalazł się wśród 10% uczestników etapu powiatowego z najlepszymi wynikami w skali całego województwa co pozwoliło mu na zakwalifikowywanie się do części pisemnej finału konkursu zDolny Ślązaczek.

W dniu 27.01.2017r. Łukasz Magierowski, już jako finalista konkursu, reprezentował szkołę w części pisemnej etapu finałowego (etap wojewódzki). Również na tym etapie był jednym z najlepszych i uzyskał minima kwalifikacyjne do części ustnej etapu finałowego, do której kwalifikowało się 50% uczestników z najlepszymi wynikami uzyskanymi w części pisemnej.

W dniu 3.03.2017r. w Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu odbył się ostatni etap konkursu (część ustna), po którym uczeń, Łukasz Magierowski, stał się laureatem II Dolnośląskiego Konkursu Języka Angielskiego zDolny Ślązaczek. Laureatów konkursu wyłoniono w wyniku zsumowania punktów zdobytych w części pisemnej i ustnej finału. Do grona laureatów zalicza się 75% Finalistów z najlepszymi wynikami uzyskanymi łącznie w części finałowej.

drukuj
Beata Skonieczna
nauczyciel języka angielskiego
 
mar
30

Nabór do klasy czwartej, sportowej o profilu siatkarskim


drukuj
 
mar
26

Kulig Filozoficzny w ramach projektu Jestem z Wrocławia, więc myślę

W ramach projektu Jestem z Wrocławia, więc myślę odbył się w ostatnim tygodniu przed feriami Kulig Filozoficzny! My sami włączyliśmy się w jego objazd po wrocławskich placówkach edukacyjnych, pełniąc funkcję gospodarza jednego z dni warsztatowych.

W czytelni naszej szkoły odbył się warsztat pt. Zima stulecia w świecie mojego języka. Na kolorowe mapy nanieśliśmy własne doświadczenie językowe, a następnie zmierzyliśmy się z kryzysem, który symbolizowała zima stulecia. Kryzys ten pozwolił przemyśleć, jak dalece mogłoby zmienić się to doświadczenie, gdyby w naszym życiu doszło do jakiejś ważnej zmiany. Nasi podopieczni najpierw bardzo szczegółowo przedstawili swoje doświadczenie językowe, a później równie interesująco wypowiadali się na temat takich wydarzeń, które zmieniają nas do głębi — aż do podstaw naszych wypowiedzi i aktów komunikacyjnych. Uczniom towarzyszyły dzieci oraz ich rodzice i nauczyciele z Małej Uczelni. Wraz z gośćmi nie tylko wysilaliśmy się intelektualnie, ale i spędziliśmy kilka chwil integrujących nas oraz poświęconych na wymianę doświadczeń edukacyjnych. Mała Uczelnia jest bowiem szkołą pozasystemową, gdzie nauka odbywa się w zupełnie innym trybie.

Gdyby próbować podsumować całą, tygodniową akcję Kuligu Filozoficznego, to przebiegała ona następująco:

W poniedziałek, 6 II 2017 r., godz. 13.30 - 15.00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5 gospodarze pod opieką Wiktora Figla wraz z gośćmi z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 wspólnie zastanawiali się: Dlaczego słowa są jak skrzynie?; przy okazji budując podstawę Bałwana Filozoficznego.

We wtorek, 7 II 2017 r., godz. 15.20 - 16.50 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 gospodarze pod opieką Łukasza Nyslera wraz z gośćmi z Gimnazjum Nr 14 pracowali ze śnieżkami sensu, z których dobudowali kolejną część korpusu Bałwana.

W środę, 8 II 2017 r., godz. 16.00 - 17.30 w Gimnazjum Nr 14 gospodarze pod opieką Katarzyny Kuczyńskiej wraz z gośćmi ze szkoły podstawowej 82 oraz Małej Uczelni wspólnie zbadali: Ile języków jest ukrytych w ciele?, co wzbogaciło Bałwana o głowę.

W czwartek, 9 II 2017 r., godz. 10.30 - 12.00 w Szkole Podstawowej Nr 3 gospodarze pod opieką Sebastiana Wachowiaka wraz z gośćmi z Małej Uczelni doświadczyli Zimy stulecia w świecie swojego języka, a Bałwan Filozoficzny uzyskał niezbędne atrybuty.

W sobotę, 11 II 2017 r., godz. 11.00 - 15.00 w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego spotkaliśmy się na zamykającym Filozoficzny Kulig seminarium pt.: Czy Bałwan może być patronem edukacji? O heterogenicznych inspiracjach oraz procesualnym rozumieniu nauczania filozofii.

drukuj
 
mar
20

Harry Potter w świetlicy!

Dnia 27 lutego 2017 r. został przeprowadzony Konkurs wiedzy o Harrym Potterze. Zakres materiału obejmował trzy pierwsze części serii książek o młodym czarodzieju. Popularność powieści J. K. Rowling sprawiła, że turniej cieszył się dużym zainteresowaniem i wzięło w nim udział 30 uczniów z klas II i III oraz 10 uczniów z klas IV–VI.

Młodsi zawodnicy mieli za zadanie odpowiedzieć na 14 pytań w formie testowej, natomiast starsi losowali 5 pytań i odpowiadali na nie w formie otwartej. W wyniku przeprowadzonej rozgrywki w klasach młodszych 4 dziewczynki rozwiązały test bezbłędnie. Uczennice te wzięły udział w dogrywce, w której również odpowiedziały bez pomyłek na 60 dodatkowych pytań. Imponująca wiedza zachwyciła jury, które zdecydowało przyznać wszystkim finalistkom ex aequo pierwsze miejsce. Drugie miejsce zajęły 4 osoby (1 błąd), a miejscem trzecim (2 błędy) oraz wyróżnieniem (3 błędy) nagrodzono po 3 uczniów.

W klasach starszych przyznaliśmy I, II i III miejsce oraz 1 wyróżnienie.

Wszystkim uczniom gratulujemy ogromnej wiedzy o książkach z serii Harry Potter i życzymy kolejnych sukcesów.

Za konkurs odpowiedzialni byli: Patrycja Niemier, Romana Danielska, Irena Bukacka, Kornel Czekaj oraz Karolina Pawlasek.

drukuj
opracował
Mateusz Chorążyczewski
 
mar
20

Kiermasz bożonarodzeniowy - podsumowanie

W dniach 12 XII — 21 XII w świetlicy odbył się kiermasz bożonarodzeniowy. Oryginalne eksponaty wprowadziły magiczny nastrój świąt. Dochód uzyskany ze sprzedaży ozdób świątecznych wyniósł 1426,62zł:

 • 500 zł — przeznaczono na zakup obiadów dla dzieci gorzej sytuowanych
 • 926,62 zł — przekazano Dolnośląskiej Fundacji Rozwoju Ochrony Zdrowia na rehabilitację Marcina Kaczyńskiego — absolwenta naszej szkoły, który uległ wypadkowi.


drukuj
opracował
Mateusz Chorążyczewski
 
mar
17

Rekrutacja 2017/2018

W związku ze zmianą prawa oświatowego organ prowadzący zobowiązany jest do podania do publicznej wiadomości do dnia 15 kwietnia 2017r. terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

W związku w powyższym rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych w szkołach podstawowych odbędzie się na przełomie kwietnia i maja 2017 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu i zasad rekrutacji dostępne będą na stronach: www.edu.wroclaw.pl, www.rekrutacje.edu.wroclaw.pl oraz www.wroclaw.pl/edukacja oraz w każdym przedszkolu i szkole podstawowej w pierwszej połowie kwietnia 2017 roku.

drukuj
 
mar
09

Walentynki w bibliotece

Przed feriami zimowymi 8. i 9. lutego 2017 r., w ramach wolontariatu, zostały zorganizowane Walentynki w bibliotece, które przebiegały pod hasłem Rozsmakowani w książkach.

Przed szkolną biblioteką odbył się kiermasz pierniczków, ciast i ciasteczek, upieczonych przez rodziców i uczniów, nauczycieli naszej szkoły, a także ręcznie wykonanych upominków, ozdób i zakładek do książek. Przy zakupie ciastek uczniowie podawali tytuły książek — nowości, które chcieliby wypożyczyć z biblioteki. Właśnie na ten cel przeznaczone zostały zebrane fundusze.

Dzięki magicznemu świętu księgozbiór biblioteki znacznie się wzbogacił o proponowane książki, ponieważ dostawców słodkości było wielu, a kupujący oblegali kiermasz do ostatniego okruszka.

Smakowite kąski i walentynkowe drobiazgi dostarczyli następujący uczniowie i nauczyciele:

 • oddział zerówka,
 • Julia Kozubek 1a,
 • Zuzia Wilkosz 1a,
 • Małgosia Kosiek 1a,
 • Zoja Puchalsk 1a,
 • Ola Musiał 2b,
 • Łukasz Prikler 2c,
 • Szymon Tkocz 2d,
 • Nina Yamasaki 2d,
 • Milena Cieślak 2e,
 • Zosia Bandura 2g,
 • Zosia Ratajczyk 2h,
 • dzieci z klasy 3c,
 • Celina Suchańska 3d,
 • Zosia Kozubek 3e,
 • Jakub Matys 3e,
 • Jan Englert 4b,
 • Paweł Kubiak 4b,
 • Kuba Prokopowicz 4c,
 • Marika Gimplaj 5b,
 • Marysia Błaś 5b,
 • Zuzia Lewkowska 5b,
 • Ania Kosiek 5b,
 • Franek Kostecki 5c,
 • Ala Kostecka 5d,
 • Marek Petriczko 5d,
 • Przemek Szymczak 6d,
 • p. Joanna Stencel,
 • p. Sylwia Kulig,
 • p. Irena Banasik,
 • p. Gabriela Budziszewska,
 • p. Anna Kocowska,
 • p. Agnieszka Fortuna,
 • p. Grażyna Sztandera.

Stoiskiem opiekowali się nauczyciele bibliotekarze z dużą pomocą i zaangażowaniem uczniów z Samorządu Uczniowskiego:

 • klasa 5a: Wojciech Cholewa, Maks Rudnik, Klaudia Underlik, Pola Adamowska,
 • klasa 6a: Karolina Krajcer,
 • klasa 6c: Lidia Galewska.

Dzięki tej akcji udało się wzbogacić nasz szkolny księgozbiór aż o 86 nowych tytułów (lista w załączeniu).

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do zabawy i zapraszamy do biblioteki po nowe książki!

drukuj
Anna Kocowska
Irena Banasik
 
mar
07

Konkurs ortograficzny klas trzecich

Dnia 17.01.2017 roku odbył się konkurs ortograficzny dla uczniów klas 3. Wzięło w nim udział po 3 uczniów z każdej klasy trzeciej, czyli łącznie 17 uczniów. Arkusz konkursowy dotyczył poznanych zasad ortograficznych (ó-u; ż-rz; h-ch; małe / wielkie litery; interpunkcja).

Cel konkursu:

 • Promowanie umiejętności w zakresie stosowania poznanych zasad ortograficznych;
 • Doskonalenie poprawności pisowni ortograficznej i gramatycznej;
 • Kształcenie nawyku prawidłowego stosowania podstawowych zasad ortograficznych;
 • Kształcenie umiejętności ortograficznej samokontroli;

Zwycięzcy konkursu:

 • Miejsce pierwsze: Jarosław Dąbrowski, 3e (137 pkt. Na 141 pkt.)
 • Miejsce drugie: Barbara Rogóz, 3e (129,5 pkt. Na 141pkt.)
 • Miejsce trzecie: Maja Łukowska, 3b (129 pkt. Na 141pkt.)
drukuj
Opracowała:
Paulina Zimna
 
mar
07

Wyzwanie Matematyczne Kings

Uczniowie i Rodzice!

W związku z ogromną popularnością i jeszcze większą liczbą próśb od rodziców i uczniów z województwa dolnośląskiego zostanie specjalnie zorganizowana dodatkowa Runda Otwarta Wyzwania Matematycznego Kings we Wrocławiu dla uczniów, którzy nie przystąpili do konkursu 5 lutego.

Czym jest Wyzwanie Matematyczne Kings?

To unikalne połączenie konkursu matematycznego dla wszystkich uczniów, niezależnie od szkolnych ocen, oraz Festiwalu Naukowego z m.in.: eksperymentami chemicznymi, fizycznymi czy pokazami z robotyki.

Do wygrania są drony, tablety i smarftony, a niezależnie od zajętego miejsca każdy uczestnik Rundy Finałowej otrzyma szczegółową informację zwrotną o swoim występie.

Zdjęcia z poprzednich wydarzeń (w tym na Politechnice Wrocławskiej), które zgromadziły tysiące uczestników, można zobaczyć na Facebooku.

Co trzeba zrobić, żeby wziąć udział?

Wystarczy bezpłatnie zarejestrować się na kings.edu.pl/register i 19 marca (w niedzielę) pojawić się na wydarzeniu.

Dokładny harmonogram dla poszczególnych klas oraz adres Wyzwania tradycyjnie zostanie podany w środę przed konkursem (15 marca) na kings.edu.pl oraz na Facebooku.

Możecie już teraz skorzystać z darmowej rejestracji i rozwiązać przykładowe zadania na kings.edu.pl!

Zachęcamy do udziału szczególnie uczniów, którzy nie brali wcześniej udziału w konkursach!

Organizatorem wydarzenia jest Kings – międzynarodowa organizacja edukacyjna, której misją jest podniesienie mediany edukacji poprzez zmianę paradygmatu konkursów przedmiotowych na wydarzenia aktywizujące wszystkich uczniów niezależnie od aktualnego poziomu.

Wyzwanie Matematyczne Kings zostało objęte Patronatem Honorowym Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Przeczytajcie więcej o konkursie na kings.edu.pl

drukuj
 
mar
07

Gazeta Wrocławska jest fajna

We wtorek 24 styczna 2017r. dziennikarze naszej szkolnej gazetki Liga Zaruskiego wraz z opiekunem p. Sylwią Mechel-Bielak wybrali się siedziby redakcji Gazety Wrocławskiej. Redakcja mieści się przy ulicy św. Antoniego 2/4. Nasza wycieczka odbywała się pod hasłem tajniki pracy reportera.

Po wejściu do redakcji, udaliśmy się do niewielkiej sali z dużym stołem po środku. Gdy każdy znalazł miejsce przy stole, do sali wszedł zastępca redaktora naczelnego p. Krzysztof Bester, przywitał się i zaczęliśmy rozmowę. Pan redaktor pokazał nam, jak tworzy się gazetę, co powinno się w niej znaleźć, aby była ciekawa i jak rozmieścić tekst na stronach. Zadawaliśmy też różne pytania np.” Jakie cechy powinien mieć dobry reporter? Czy jest coś, o czym nie powinno się pisać?” Rozmowa trwała dość długo. Po pewnym czasie poszliśmy zwiedzić redakcję. Było tam kilka małych pomieszczeń i jedna duża sala, która była podzielona na części- działy gazety - sportowy, polityczny, czy miejsce, gdzie opisywano najnowsze wydarzenia. Po obejrzeniu redakcji wróciliśmy do poprzedniej sali i kontynuowaliśmy rozmowę. Po skończonej rozmowie podpisaliśmy się na naszej szkolnej gazetce i wręczyliśmy ją panu redaktorowi. Dostaliśmy też upominki z logo Gazety Wrocławskiej. Pożegnaliśmy się i wyszliśmy. Następnego dnia nasza grupa mogła zobaczyć swoje zdjęcie w Gazecie Wrocławskiej, na stronie 4 w sekcji Zdjęcie dnia/do obejrzenia w szkolnej bibliotece/. Cała grupa bardzo miło wspomina tę wycieczkę.

drukuj
Maria Kołodziej, 5b
 
mar
05

II miejsce i awans do finału B turnieju grupy II Mistrzostw Strefy Zachód w mini piłce ręcznej chłopców

W dniu 18.01 2017 na terenie naszej szkoły odbył się turniej grupy II Mistrzostw Strefy Zachód w mini piłce ręcznej chłopców. Turniej przygotował i prowadził pan Tomasz Wojakiewicz.

Reprezentacja naszej szkoły zajęła II miejsce i uzyskała awans do Finału B.

Nasz zespół wystąpił w składzie:

 • Chrząszcz Jakub,
 • Gąciarz Tomasz,
 • Indycki Tomas,
 • Nowak Piotr,
 • Pijanowski Andrzej,
 • Tondel Adam,

Trenerem drużyny jest pan Sławomir Grzechnik.

drukuj
 
mar
05

Turniej Mikołajkowy Minisiatkówki dziewcząt i chłopców

W dniu 13.12.2016 roku na sali sportowej Szkoly Podstawowej nr 3 odbył się coroczny Mikołajkowy Turniej Minisiatkówki chłopców i dziewcząt.

W kategorii dziewcząt startowało sześć zespołów, w tym dwa z naszej szkoły. Pierwszy zespół SP3 zajął 3 miejsce.

Naszą szkołę reprezentowały uczennice klasy sportowej 5D:

 • Wiktoria Piękoś,
 • Agata Zawadzka,
 • Nadia Hutnik,
 • Joanna Wesoła,
 • Natalia Dobrowolska,
 • Zuzanna Zarzycka,
 • Maja Migdał,
 • Zuzanna Polak,
 • Alicja Kostecka

Trenerem dziewcząt jest pan Marcin Murdzek.

W kategorii chłopców startowało sześć zespołów, w tym trzy z naszej szkoły. Pierwszy zespół SP3 zajął 2 miejsce.

Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy sportowej 5D:

 • Wiktor Rapacz,
 • Łukasz Gałka,
 • Szymon Ferenc,
 • Marek Petriczko,
 • Marcel Pypeć,
 • Mateusz Szymczak,
 • Maksymilian Kowalski,
 • Jan Indycki,
 • Kacper Zdobylak,
 • Jarosław Straż,

Trenerem chłopców jest pan Tadeusz Murdzek.

drukuj
 
mar
05

I miejsce w Finale Strefy Zachód Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Minisiatkówce Dziewcząt

W dniu 09.12.2016 w naszej szkole odbyły się Eliminacje Strefy Zachód grupy 1 w Minisiatkówce klas VI dziewcząt. W zawodach uczestniczyły szkoły SP22, SP18, SP95. Nasza szkoła zajęła pierwsze miejsce i awansowała do finału.

W Finale Strefy Zachód Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Minisiatkówce Dziewcząt w kategorii 4 nasz zespół zajął pierwsze miejsce.

Zwycięska drużyna wystąpiła w następującym składzie:

 • Czarnecka Maja,
 • Gadzinowska Natalia,
 • Haligowska Zofia,
 • Kruzel Wiktoria,
 • Malik Zuzanna,
 • Mańk Kamila,
 • Mańk Klaudia,
 • Sobolewska Klaudia,

Trenerem drużyny jest Roman Urban.

drukuj
 
mar
05

I miejsce w Finale Strefy Zachód Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Minisiatkówce Chłopców w kategorii 4

W dniu 08.12.2016 w naszej szkole odbyły się Eliminację Strefy Zachód grupy 1 w mini siatkówce klas VI chłopców. W zawodach uczestniczyły szkoły SP26, SP109. Nasza szkoła zajęła pierwsze miejsce i awansowała do finału.

W Finale Strefy Zachód Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Minisiatkówce Chłopców w kategorii 4 drużyna naszej szkoły zajęła pierwsze miejsce.

W składzie zwycięskiej drużyny byli:

 • Chrząszcz Jakub,
 • Cieślewicz Przemysław,
 • Dzieleńdziak Dawid,
 • Gąciarz Tomasz,
 • Indycki Tomasz,
 • Pijanowski Andrzej,
 • Samsel Kamil,
 • Sławatycki Mateusz,
 • Szymański Norbert,
 • Szymczak Przemysław,
 • Tondel Adam.

Trenerem drużyny jest Sławomir Grzechnik.

drukuj
 
mar
05

IV miejsce w Konkursie Pomagamy Sobie Wzajemnie

W dniu 25.11.2016 w naszej szkole odbyły się eliminacje XVIII Edycji Konkursu Pomagamy Sobie Wzajemnie. Na siedem zespołów Szkoła SP 3 zajęła pierwsze miejsce i tym samym dostała się do finału tej imprezy. W finale rywalizowało 16 zespołów szkolnych w miasta i powiatu. Zajęliśmy IV miejsce.

Szkołę reprezentowały uczennice i uczniowie kl. IV, V, VI:

 • Julia Naglak,
 • Leon Szymanowski,
 • Amelia Chrustowska,
 • Mateusz Sławatych,
 • Kamila Mańk,
 • Tomarz Gąciarz,
 • Juliana Kumaszka,
 • Igor Szymański,
 • Zuzanna Jakubowska.

Uczniów do zawodów przygotowali nauczyciele:

 • Sławomir Grzechnik — nauczyciel w–f,
 • Tomasz Wojakiewicz — nauczyciel w–f,
 • Roman Urban — nauczyciel wf,
 • Wiesława Bąk — pedagog.

W czasie zawodów zostały zorganizowane pokazy pływania synchronicznego, w którym udział wzięły uczennice naszej szkoły. Pokaz przygotowały trenerki Małgorzata Misiarz i Karolina Dubiel–Wuchowicz.

drukuj
 
mar
02

Dzień Otwarty Szkoły — harmonogram

Zapraszamy wszystkich do zapoznania się z harmonogramem Dnia Otwartego Szkoły.
drukuj
 
lut
24

Dzień Bezpiecznego Internetu

Dnia 10 lutego 2017 roku odbył się w naszej szkole apel pt. Bezpieczny Internet. Uroczystość dla klas 4-6 przygotowała i przeprowadziła klasa IVd wraz ze swoja wychowawczynią Panią Justyną Siestrzeńcewicz – Bohusz. Głównym celem przeprowadzonego apelu było zapoznanie uczniów z możliwościami i zagrożeniami, jakie daje Internet oraz przygotowanie młodych internautów do bezpiecznego korzystania z sieci.

Uczniowie klasy IVd poruszali takie tematy jak cyberprzemoc czy uzależnienie od Internetu i komputera. Przypomnieli o netykiecie, czyli zbiorze zasad kultury obowiązującej wszystkich(!) w Internecie. Poinformowali swoje koleżanki i kolegów o działalności organizacji Helpline, której głównym celem jest pomoc dzieciom w sytuacjach zagrożenia w Internecie czy też podczas korzystania z telefonów komórkowych.

drukuj
opracowała
Justyna Siestrzeńcewicz–Bohusz
 
lut
08

Komputerowy Mistrz — zaproszenie

Zapraszamy wszystkie szkoły do udziału w konkursie KOMPUTEROWY MISTRZ. Może w tym roku szkolnym, to właśnie ty będziesz reprezentować swoją szkołę w rozgrywkach międzyszkolnych.Najważniejsze informacje — skrót z regulaminu:

 1. Cele Konkursu:
  • ujawnianie i rozwijanie talentów informatycznych,
  • wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych,
  • wyzwalanie twórczej postawy ucznia zdolnego,
  • wdrażanie uczniów do samokształcenia i przygotowanie ich do nauki w szkołach wyższego szczebla,
  • rozwój i kształtowanie myślenia komputacyjnego, algorytmicznego szkołach,
  • popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród uczniów.
 2. Przebieg Konkursu:
  • I etap — szkolny
   Sprawdza i rozwija umiejętność posługiwania się programem Paint.
  • II etap — szkolny
   Sprawdza i rozwija umiejętność posługiwania się programami MS Word, MS Excel, MS PowerPoint.
  • III etap — szkolny
   Sprawdza i rozwija umiejętność programowania w języku Logo w programie Logomocja Imagine.
  • IV etap — wojewódzki — półfinał konkursu
   Odbywa się w Szkolne Podstawowej nr 3. Do półfinałów kwalifikują się uczniowie, którzy zdobyli pierwsze i drugie miejsce w swoich macierzystych szkołach.
  • V etap — wojewódzki — finał
   Do finału kwalifikuje się dziesięciu uczniów z największą liczbą punktów uzyskanych w półfinale konkursu. Każdy uczestnik finału konkursu, otrzymuje tytuł finalisty. Uczniowie, którzy zdobyli pierwsze, drugie i trzecie miejsce na finale konkursu, otrzymują tytuł laureata.
 3. Harmonogram konkursu:
  • 03 marca — ostatni dzień zgłoszenia szkół do Konkursu,
  • 16 stycznia — przesłanie zadań, schematów oceniania oraz plików potrzebnych do rozwiązania zdań do wszystkich szkół zgłoszonych do Konkursu
  • luty/marzec — nauczyciele odpowiadający za przeprowadzenie konkursu w swoich szkołach przeprowadzają etap pierwszy Konkursu
  • marzec/kwiecień — nauczyciele odpowiadający za przeprowadzenie konkursu w swoich szkołach przeprowadzają etap drugi Konkursu
  • kwiecień/maj — nauczyciele odpowiadający za przeprowadzenie konkursu w swoich szkołach przeprowadzają etap trzeci Konkursu
  • 22 maja — organizator konkursu przeprowadza IV etap Konkursu
  • 29 maja — organizator konkursu ogłasza listę finalistów Konkursu
  • 05 czerwca — organizator przeprowadza V etap Konkursu
  • 05 czerwca — organizator ogłasza listę laureatów konkursu
 4. Zgłoszenie szkoły do konkursu:
  Udział w konkursie należy zgłosić do 03 marca 2017 r. i przesłać pocztą elektroniczną na adres justynabohusz@wp.pl następujących danych:
  • nazwa i adres szkoły, imię i nazwisko dyrektora szkoły
  • imię i nazwisko nauczyciela informatyki — organizatora etapów konkursu odbywających się w szkole
  • adres e–mail, na który zostaną wysłane załączniki potrzebne do przeprowadzenia trzech pierwszych etapów.
  Aktualna lista zapisanych szkół znajduje się tutaj.
Załączniki:
Regulamin, 2016/2017  
Przykładowe zadania, 2014/1015 — etap I          
Przykładowe zadania, 2014/1015 — etap II          
Przykładowe zadania, 2014/1015 — etap III          
Przykładowe zadania, 2014/1015 — etap IV          
Przykładowe zadania, 2014/1015 — etap V          

drukuj
 
lut
07

Dzień Otwarty Szkoły

drukuj
 
sty
31

III Mistrzostwa Wrocławia w Tabliczce Mnożenia

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mariusza Zaruskiego we Wrocławiu, ul. Bobrza 27 zaprasza do udziału w III Mistrzostwach Wrocławia w Tabliczce Mnożenia 2017
 1. Cele:
  • Popularyzacja zabawowej formy nauczania — uczenia się tabliczki mnożenia z wykorzystaniem kart matematycznych Tabliczka mnożenia.
  • Wyłonienie najlepszych uczniów we Wrocławiu w tabliczce mnożenia.
  • Popularyzowanie wśród nauczycieli idei organizowania imprez edukacyjnych pod hasłem MATEMATYKA – ZABAWA – SPORT.
 2. Termin:
  22 kwietnia 2017 r. (sobota)
 3. Warunki uczestnictwa
  Prawo startu mają dziewczęta i chłopcy urodzeni w latach 2007 i 2008 (klasa III) oraz 2006 i 2007 (klasa IV). Zawody będą rozgrywane w 4 kategoriach: D–III (dziewczęta klasa III), D–IV (dziewczęta klasa IV), C–III (chłopcy klasa III), C–IV (chłopcy klasa IV).
  Szkoła może wystawić maksymalnie 2 osoby w każdej kategorii, razem 8 zawodników.

  Warunkiem startu jest pisemne zgłoszenie reprezentacji szkoły z podaniem listy uczestników w każdej kategorii oraz opiekunów do dnia 31 marca 2017 r. (piątek).
  Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną lub faksem.

 4. Konkurencje dla kategorii D–III, D–IV, C–III, C–IV
  • Krzyżak,
  • Olimpijczycy,
  • Prymus,
  • Szeryf,
  • Gra zespołowa Ekspres.
  Opis gier znajduje się w  zakładce. Dodatkowych informacji na temat gier udziela koordynator zawodów Anna Żukrowska.
 5. Nagrody
  • indywidualnie: medale,
  • zespołowo: puchary.
 6. Program zawodów będzie przesłany w późniejszym terminie, ponieważ czas trwania zawodów zależy od liczby zgłoszonych zawodników.

Szkoła Podstawowa nr 3 im. M. Zaruskiego,
ul. Bobrza 27, 54-220 Wrocław
telefon i fax: 71 350 62 65,
e-mail: sp3.wroclaw@op.pl
Koordynator zawodów: Anna Żukrowska

Załączniki:
Wzór zgłoszenia
zgoda na przetwarzanie danych/wizerunku uczestnika i nauczyciela opiekującego się drużyną

drukuj
 
sty
17

Liga Zaruskiego oraz sukcesy oczami uczniów

Zachęcamy do przeczytania:
drukuj
 
sty
10

Mikołajowe Pokazy Pływania Synchronicznego

W dniu 20.12.2016r. odbyły się Mikołajowe Pokazy Pływania Synchronicznego. Tej dyscypliny sportu uczennice uczą się w ramach zajęć pozalekcyjnych. W pokazie wzięła udział liczna, 45-osobowa grupa uczennic i jednocześnie zawodniczek Międzyszkolnego Klubu Sportowego Juvenia Wrocław oraz absolwentek naszej Szkoły.

Uroczystego otwarcia Pokazu dokonał wicedyrektor Pan Adrian Czekaj. W pokazie dziewczęta zaprezentowały swoje umiejętności w trakcie krótkiego treningu oraz pięknych artystycznych występów pływania synchronicznego. Tegoroczne Mikołajkowe Pokazy Pływanie Synchroniczne odbyło się już po raz dziesiąty i były okazją do zaprezentowania przez zawodniczki swoich umiejętności Rodzicom, Nauczycielom, koleżankom i kolegom. Podczas uroczystej dekoracji dziewczynki otrzymały dyplomy i zdrowe upominki ufundowane przez Radę Rodziców SP3 i MKS Juvenia Wrocław. Dziękujemy.

Zawodniczkom życzymy wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych celów.

drukuj
Małgorzata Misiarz, Karolina Dubiel-Wuchowicz
Trenerki i organizatorki Pokazu
 
sty
03

Karta zapisu na obiady I-VI 2017

W celu zapisania dziecka na stołówkę szkolną od I 2017 r. do VI 2017 r. należy pobrać Kartę zapisu na obiady i wydrukować dwustronnie wraz z regulaminem. Wypełnioną kartę należy złożyć do 10.01.2017 r. w sekretariacie lub w pokoju nr 55-ksero.

drukuj
 
gru
22

Życzenia Świąteczne

drukuj
 
gru
20

Sukces Trójki w Maratonie Matematycznym, aż 12 uczniów w finale 16.09.2016

Rozwiązywanie zadań do upadłego jest świetną zabawą i przygodą z matematyką. Zadania są ciekawe i zróżnicowane. Liczy się nie tylko znajomość matematyki, ale pomysłowość i wytrzymałość fizyczna. Co roku w Maratonie startuje ponad 3000 zawodników. W Maratonie zawodnicy startują indywidualnie w pięciu kategoriach.

Eliminacje polegają na rozwiązaniu testu kwalifikacyjnego w czasie 45 minut. Finały są rozgrywane w sobotę od godz. 10.00. Rundy zaczynają się o pełnych godzinach i trwają po 40 minut . Do każdej następnej rundy kwalifikuje się coraz to mniejsza liczba finalistów.

W eliminacjach brało udział dwadzieścioro uczniów z naszej szkoły, do finału konkursu zakwalifikowało się dwanaścioro:

 • Maksymilian Kowalski  
 • Dominik Bieńczyk
 • Marek Dobrzański
 • Jan Pezda
 • Krzysztof Drab
 • Adam Wieczorek
 • Hanna Zaremba
 • Dawid Dzieleńdziak
 • Tomasz Gąciarz
 • Oliwia Majtyka
 • Maja Omelaniuk
 • Andrzej Pijanowski
5D
6A
6A
6B
6C
6C
6C
6D
6D
6D
6D
6D

Wszyscy uczniowie wykazali się wiedzą i talentem w zakresie matematyki.
Gratulujemy!

drukuj
Urszula Wojciechowska-Drzazga
nauczycielka matematyki
 
gru
16

Sukces w XIV Matematycznym Marszu na Orientację

Dnia 1 października 2016 r. uczniowie reprezentujący szkołę w składzie: z klasy 6d: Andrzej Pijanowski, Tomasz Gąciarz, Dawid Dzieleńdziak, Maja Omelaniuk, Oliwia Majtyka oraz z klasy 6b: Jan Pezda wzięli udział w XIV Matematycznym Marszu na Orientację.

Tegoroczny marsz odbył się w twardogórskim lesie Wesółka, a bazą zawodów było Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze. Do Twardogóry dojechaliśmy specjalnym pociągiem, a następnie oznakowaną trasą dotarliśmy na miejsce zawodów, gdzie czekała na nas herbata i wspaniałe ciasta. Po zimnym poranku dzień zrobił się przepiękny, pełen słońca, więc we wspaniałych nastrojach czekaliśmy na swoje minuty startowe. Reprezentanci naszej szkoły startowali dopiero pod koniec zawodów. Grupa została podzielona na dwa patrole i po otrzymaniu mapy i zestawu zadań uczestnicy ruszyli na trasę, szukając punktów kontrolnych i rozwiązując zadania. Zawodnicy wrócili z trasy zmęczeni, ale bardzo zadowoleni, bo nie przekroczyli limitu czasowego i rozwiązali prawie wszystkie zadania. Pozostało tylko zjeść zupę i czekać na oficjalne wyniki. Trochę się wszyscy denerwowali, choć, jak się okazało, nie mieli powodu, ponieważ  patrol w składzie Jan Pezda, Dawid Dzieleńdziak, Tomasz Gąciarz z dużą przewagą zajął pierwsze miejsce w kategorii szkół podstawowych (na 121 startujących patroli.).  Nasza druga drużyna zajęła VI miejsce, co też jest dużym sukcesem. We wspaniałych nastrojach i z informacją, że to my będziemy bazą zawodów w roku 2017, wróciliśmy do Wrocławia.

Ogromne gratulacje dla uczniów i ich rodziców.

drukuj
Barbara Sajkowska
opiekun uczniów podczas Matematycznego Marszu na Orientację
 
gru
05

Trzymaj się prosto

W listopadzie 2016 r. w naszej szkole odbyła się już po raz kolejny, prozdrowotna akcja Trzymaj się prosto pod hasłem My się zimy nie boimy, bo jesienią już ćwiczymy. Miała ona na celu przekazanie uczniom wiedzy na temat profilaktyki wad postawy, wyrabianie nawyków trzymania prawidłowej postawy ciała, popularyzację gimnastyki śródlekcyjnej i promowanie aktywnego, zdrowego stylu życia. W ramach akcji przeprowadzone zostały w oddziałach 0-3 ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę ciała i zapobiegające wadom postawy. Dodatkowo w tym roku odbyło się ważenie plecaków. Działania wzbogacone zostały wystawą prac plastycznych wykonanych przez uczniów. Zachęcamy do zapoznania się z zaleceniami po przeprowadzonej akcji zamieszczonymi na ulotce informacyjnej w załączniku.

Załączniki:
Ulotka  

drukuj
Koordynator akcji
Sylwia Kulig
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 
lis
16

Konkurs wiedzy Bioróżnorodność to My

Dnia 12 października 2016 roku na terenie Wrocławskiego Ogrodu Zoologicznego odbył się konkurs wiedzy: „Bioróżnorodność to My”. Celem konkursu było promowanie wśród uczniów szkół podstawowych zagadnień związanych z bioróżnorodnością lokalnych ekosystemów, ochroną gatunkową, kształtowaniem prawidłowych postaw ekologicznych oraz zainteresowań tymi tematami.

Naszą szkołę reprezentowali: Karolina Krajcer z klasy VI a, Oliwia Majtyka z VI d, Maciej Buda z VI a. Zostali oni wyłonieni spośród 16 uczniów klas szóstych biorących udział w etapie szkolnym konkursu.

Nasi reprezentanci nie zawiedli.  Karolina została Laureatką II Miejsca, Oliwia i Maciek - Laureatami III Miejsca.  Uczniowie otrzymali dyplomy, nagrody rzeczowe oraz Nagrodę Niespodziankę – karmienie kotików. Uczniowie naszej szkoły od kilku lat biorą udział w konkursach organizowanych przez Wrocławski Ogród Zoologiczny i zawsze uzyskują wysokie lokaty.

drukuj
G. Wiącek
nauczyciel przyrody
 
lis
07

III Wieczorek patriotyczny

Uczniowie klasy 4c i 5b wraz z wychowawcami mają przyjemność zaprosić na III WIECZOREK PATRIOTYCZNY, który odbędzie się 09.11.2016r. /środa/ w sali św. Eugeniusza w kościele pw. Matki Bożej Królowej Pokoju, o godzinie 17.00.

drukuj
A. Fortuna
B. Miniajluk
S. Mechel-Bielak
 
paź
21

Projekt międzykulturowy Multicultural Education

W dniach od 17.10.2016 r. do 21.10.2016r.w naszej szkole tak jak w latach ubiegłych dzięki współpracy z organizacją AIESEC realizowany był projekt międzykulturowy. W ramach tego projektu gościliśmy Talal Faraj wolontariusza z Kuwejtu. Podczas realizacji tego projektu student wolontariusz z innego kraju prowadził zajęcia w j. angielskim oraz opowiadał uczniom o swoim kraju, co pozwalało na aktywną naukę języka. Celem zajęć było poszerzanie wiedzy o świecie poprzez bezpośredni kontakt z kulturą innego kraju. Zajęcia prowadzone były za pomocą różnych metod takich jak: nauka poprzez gry, zabawę, pracę z mapą oraz inne zajęcia interaktywne i prezentacje. Udział w tym projekcie pozwala szerzyć ideę międzynarodowości, otwartości i tolerancji, kreować wizerunek szkoły jako placówki otwartej na międzynarodowość i wspierającej rozwój dzieci.

W tym roku gościny wolontariuszowi użyczyli rodzice ucznia kl. 6D,a Rada Rodziców pokryła koszty obiadów oraz wniosła do organizacji AIESEC opłatę za jego pobyt w Polsce, za co składamy serdeczne podziękowania.

drukuj
Grażyna Sztandera
 
paź
08

VI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia


Nasza szkoła uczestniczy w akcji VI Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia organizowanej w dniu 30 września 2016 roku pod hasłem Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają! W imprezie biorą udział szkoły z całego świata. Byliśmy jedną z 2977 szkół na świecie jako Organizator Lokalny VI Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia.

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia to akcja edukacyjna, odbywająca się zawsze w ostatni piątek września. Jednodniowe Święto Tabliczki Mnożenia w dniu 30 września 2016 roku to dzień symboliczny. Dzień ten miał na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Uczniowie, którzy w trakcie wakacji zdążyli zapomnieć tabliczkę mnożenia, mają okazję nadrobić te zaległości. Rodzice i pracownicy szkoły mogli popisać się przed dziećmi znajomością trudnych przypadków mnożenia. Egzamin z tabliczki mnożenia z wykorzystaniem kart matematycznych Andrzeja Grabowskiego „Tabliczka mnożenia” przeprowadzony był przez Egzaminatorów MT, którzy doskonale znają trudne przypadki mnożenia. Byli to uczniowie klas IV: Maria Pezda, Oliwia Szałata, Michalina Kuś, Maciej Danielewicz, Maciej Wikłacz, Magdalena Pelc, Aleksandra Tryk, Szymon Kalinowski, Jan Kowalczuk, Barbara Keblesz, Wiktoria Kmiecik, Małgorzata Wróbel, Emilia Pomezańska, Karolina Zaborowska, Samanta Pewniak.

Uczniowie klas III – VI otrzymywali zestaw 10 kart (5 czerwonych i 5 czarnych) i w ciągu 1 minuty (60 sekund) musieli podać 5 prawidłowych działań do 5 wyników oraz 5 prawidłowych wyników do 5 działań. Rekordzistką w tym dniu została Wiktoria Kmiecik, która 10 prawidłowych odpowiedzi podała w ciągu 09 sek.30 setnych sek. Do egzaminu przystąpiło 303 uczniów i 22 dorosłych. Tytuł Eksperta Tabliczki Mnożenia uzyskało 147 osób.

Dziękujemy za wspólną zabawę.

drukuj
Anna Żukrowska, Sylwia Kulig
Koordynatorzy lokalni
 
wrz
27

World Multiplication Table Day

Szanowni Rodzice, nasza szkoła uczestniczy w akcji VI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia organizowanej w dniu 30 września 2016 r. pod hasłem:

Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają!

Akcja ma na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Uczniowie, którzy w trakcie wakacji zdążyli zapomnieć tabliczkę mnożenia, mają okazję nadrobić te zaległości. Dorośli mogą popisać się przed dziećmi doskonałą znajomością trudnych przypadków mnożenia.

Program:
26–29.09.2016. Przypominamy sobie tabliczkę mnożenia - w domu, w szkole.
30.09.2016. Egzaminy z tabliczki mnożenia:

 • Uczeń otrzymuje od Komisji Egzaminacyjnej 10 kart z tabliczki mnożenia 5 czarnych, na które podaje wynik mnożenia (np. karta z 8x7, uczeń mówi 56) i 5 czerwonych, na które podaje działanie w zakresie tabliczki mnożenia (np. karta 42 uczeń mówi 6x7. Czas podania odpowiedzi 1 minuta (60 sekund)
 • Jeżeli poda wszystkie poprawne odpowiedzi, zdobywa tytuł MT EXPERT.
 • W przypadku pomyłki, choćby raz egzamin jest niezdany. Egzamin można powtórzyć po 1 godzinie.

Zapraszamy do aktywnego uczestniczenia w akcji w gronie rodzinnym! Więcej informacji: www.wmtday.org.

Z życzeniami miłej i pożytecznej zabawy!

drukuj
Anna Żukrowska, Sylwia Kulig
Koordynatorzy lokalni
 
sie
24

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 dnia 1 września 2016 r. /czwartek/

Apele inauguracyjne:

 • 815 — klasy 5–6;
 • 915 — klasy 1–3 / I zmiana: 1A, 1C, 2A, 2C, 2E, 2G, 3B, 3C, 3F, oddział przedszkolny 0A
 • 1015 — klasy 4;
 • 1115 — klasy 1–3 / II zmiana: 1B, 2B, 2D, 2F, 2H, 3A, 3D,3E

Listy klas pierwszych z podziałem na klasy ukażą się 31.08 na tablicy przy sekretariacie zgodnie z regulaminem rekrutacji.

Porządek dnia:

 • zbiórka uczniów w wyznaczonych salach 15 minut przed apelem, przywitanie z wychowawcą , kolegami/koleżankami, sprawdzenie obecności, zejście na patio;
 • apel inauguracyjny, spotkanie z Dyrekcją —ok. 30 minut;
 • powrót do sal, zapoznanie z planem zajęć w I semestrze, omówienie i przypomnienie podstawowych zasad bezpieczeństwa w szkole oraz w drodze do i ze szkoły — 45 minut
 • łączny czas pobytu dziecka w szkole w dniu 1 września — ok. 1 godz. 30 minut
 • Uczniów obowiązuje strój odświętny.

Przydział sal:

klasy 1–3 / I zmiana klasy 1–3 / II zmiana klasy 4–6
odział sala odział sala odział sala
1A 1B 4A 46
1C 4B 39
2A 20 2B 20 4C 36
2C 19 2D 19 4D 45
2E 23 2F 23 5A 47
2G 29 2H 29 5B 37
3B 21 3A 21 5C 45
3C 32 3D 32 5D 48
3F 30 3E 30 6A 41
6B 37
6C 22
6D 25
6E 5

Przydział sal dla klas I zostanie podany 31.08.2016

drukuj
 
sie
24

Informacja dotycząca stroju szkolnego

Szanowni Państwo W Szkole Podstawowej nr 3 im Mariusz Zaruskiego obowiązuje jednolity strój szkolny: błękitna koszulka i granatowa kamizelka z logo szkoły. Na terenie szkoły w podanych poniżej terminach będzie możliwe zakupienie stroju lub zamówienie dla uczniów klas 1 oraz nowych uczniów z klas 2–6, jak również dla tych, którzy wyrośli z posiadanego stroju.
 • 02.09. — piątek
 • 05.09. — poniedziałek
 • 07.09. — środa
 • 08.09. — czwartek
od godz.7.00 – 9.00 oraz 15.00 – 17.00
od godz.7.00 – 9.00 oraz 15.00 – 17.00
od. godz. 16.00 – 17.30
od. godz. 16.00 – 17.30

Organizacją zamówień zajmuje się firma TROFY p. Zdzisław Bucior: tel. 602 638 571
Koszt koszulki 30 zł/ kamizelki 50 zł

drukuj
 
lip
19

Szkolny zestaw podręczników, rok szkolny 2016/2017

W zakładce Rodzice został umieszczony aktualny zestaw podręczników dla oddziału przedszkolnego
drukuj
 
lip
08

Rozpoczęcie roku szkolnego

Apele z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017 odbędą się 1 września według następującego harmonogramu:
 • 815 — klasy 5 i 6
 • 915 — klasy 1–3 /I zmiana/ oraz oddział przedszkolny 0A
 • 1015— klasy 4
 • 1115— klasy 1–3 /II zmiana/
drukuj
 
lip
08

Szkolny zestaw podręczników, rok szkolny 2016/2017

W zakładce Rodzice został umieszczony aktualny zestaw podręczników:
drukuj
 
cze
20

Karta zapisu dziecka na stołówkę szkolną od września do grudnia 2016 r.

W załączniku znajduje się Karta zapisu dziecka na stołówkę szkolną w okresie od września do grudnia 2016 r. Zainteresowanych rodziców prosimy o wypełnienie i złożenie Karty zapisu... (razem z regulaminem) w sekretariacie szkoły do 31.08.2016 r. Obiady będą wydawane od 05.09.2016 r. (poniedziałek).

drukuj
 
cze
20

Bezpieczniki TAURONA. Włącz dla dobra dziecka

Dnia 24.05.2016 r. uczniowie klas pierwszych wzięli udział w prelekcji Bezpieczniki TAURONA. Włącz dla dobra dziecka. Nasza szkoła przystąpiła do realizacji programu edukacyjnego Bezpieczniki TAURONA. Włącz dla dobra dziecka, opracowanego przez TAURON Dystrybucja i Fundację TAURON już drugi raz. Celem zajęć była edukacja dzieci w zakresie bezpiecznego i racjonalnego korzystania z energii elektrycznej, urządzeń nią zasilanych, a także bezpiecznego zachowania w pobliżu infrastruktury energetycznej.

Pierwszoklasiści uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez eksperta, który dotarł do szkoły z objazdowym miasteczkiem, propagującym wiedzę o zasadach bezpiecznego użytkowania energii. Nasz gość fachowo i wyczerpująco udzielił odpowiedzi na zadawane przez dzieci pytania. Uczniowie wychodzili z prelekcji nie tylko z nowymi doświadczeniami i wiadomościami, ale też z małym upominkiem, który ufundowała TAURON.

Program Bezpieczniki TAURONA. Włącz dla dobra dziecka to kontynuacja, a zarazem rozszerzenie i ujednolicenie, dotychczasowego zaangażowania Grupy TAURON w kwestie związane z bezpiecznym używaniem energii elektrycznej.

Nasza szkoła otrzymała certyfikat Szkoły Bezpiecznej Energii i została oznaczona na mapie certyfikowanych placówek na stronie internetowej programu www.bezpiecznikitaurona.pl.

drukuj
Beata Gołębiewska
 
cze
20

Sukcesy sekcji pływania synchronicznego w roku szkolnym 2015/2016

I eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w pływaniu synchronicznym, 5-6.03.2016, Tarnowo Podgórne

 • 6 miejsce w konkurencji duetów — Julia Świsterska,
 • 4 miejsce w konkurencji zespołów — Julia Świsterska z koleżankami,
 • 4 miejsce w konkurencji kombinacji — Julia Świsterska z koleżankami

II eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w pływaniu synchronicznym, 16-17.04.2016, Bielawa

 • 1 miejsce w konkurencji solo — Julia Świsterska,
 • 4 miejsce w konkurencji duetów — Julia Świsterska,
 • 6 miejsce w konkurencji zespołów — Julia Świsterska z koleżankami,
 • 4 miejsce w konkurencji kombinacji — Julia Świsterska z koleżankami

Ogólnopolskie Zawody do lat 13 w pływaniu synchronicznym, 19-20.03.2016, Gdańsk

 • 11 miejsce w konkurencji duetów — Martyna Wójcik- Weronika Seniura,
 • 15 miejsce w konkurencji duetów Natalia Stefańska — Zuzanna Marciniak,
 • 7 miejsce w konkurencji zespołów — Martyna Wójcik, Weronika Seniura, Natalia Stefańśka, Zuzanna Marciniak, Roksana Rałowska, Karolina Krajcer, Magdalena Jędrzejewska, Kilian Gabriela,
 • 2 miejsce w konkurencji kombinacji — Martyna Wójcik, Weronika Seniura, Natalia Stefańśka, Zuzanna Marciniak, Roksana Rałowska, Karolina Krajcer, Magdalena Jędrzejewska, Zofia Walasek, Gabriela Kilian, Joanna Mysior
 • 9 miejsce w konkurencji zespołów — Julia Świsterska z koleżankami,
 • 5 miejsce w konkurencji kombinacji — Julia Świsterska z koleżankami

Ogólnopolskie Zawody do lat 15 w pływaniu synchronicznym, 26-27.06.2016, Poznań

 • 10 miejsce w konkurencji solo — Julia Świsterska,
 • 6 miejsce w konkurencji duetów — Julia Świsterska
 • 8 miejsce w konkurencji zespołów — Julia Świsterska z koleżankami,
 • 5 miejsce w konkurencji kombinacji — Julia Świsterska z koleżankami

Mistrzostwa Polski Juniorek Młodszych w pływaniu synchronicznym, 3-4.06.2016, Poznań

 • 11 miejsce w konkurencji solo — Julia Świsterska,
 • 5 miejsce w konkurencji duetów — Julia Świsterska,
 • 6 miejsce w konkurencji zespołów — Julia Świsterska z koleżankami,
 • 5 miejsce w konkurencji kombinacji — Julia Świsterska z koleżankami

Międzystrefowe Mistrzostwa Młodziczek do lat 12 18-19.06.2016 Warszawa

 • 2 miejsce w konkurencji duetów — Martyna Wójcik, Weronika Seniura
 • 8 miejsce w konkurencji duetów — Natalia Stefańska, Zuzanna Marciniak
 • 3 miejsce w konkurencji zespołów — Martyna Wójcik, Weronika Seniura, Natalia Stefańśka, Zuzanna Marciniak, Roksana Rałowska, Karolina Krajcer, Magdalena Jędrzejewska
 • 8 miejsce w konkurencji zespołów — Pola Adamowska, Natalia Mikołowska, Aleksandra Bychwska, Zofia Walasek
 • 2 miejsce w konkurencji kombinacji — Martyna Wójcik, Weronika Seniura, Natalia Stefańśka, Zuzanna Marciniak, Roksana Rałowska, Karolina Krajcer, Magdalena Jędrzejewska, Zofia Walasek
 • Konkurencja Figur:
  • 3 miejsce — Martyna Wójcik,
  • 9 miejsce — Karolina Krajcer,
  • 11 miejsce — Weronika Seniura,
  • 19 miejsce — Zuzanna Marciniak,
  • 20 miejsce — Roksana Rałowska,
  • 22 miejsce — Stefańska Natalia,
  • 29 miejsce — Pola Adamowska,
  • 31 miejsce — Magdalena Jędrzejwska,
  • 41 miejsce — Zofia Walasek,
  • 45 miejsce — Aleksandra Bychawska,
  • 58 miejsce — Natalia Mikołowska
 • Konkurencji figur Żaczków (pierwszy start na zawodach ogólnopolskich):
  • 2 miejsce — Marta Kozicka,
  • 6 miejsce — Maja Wilczewska,
  • 13 miejsce — Patrycja Gilar,
  • 15 miejsce — Marianna Kowalska
  • 17 miejsce — Zosia Kozubek,
  • 19 miejsce — Alicja Surówska,
  • 20 miejsce — Celina Suchańska
 • 3miejsce w konkurencji zespołów w kategorii Żaczków Marta Kozicka, Maja Wilczewska, Patrycja Gilar, Marianna Kowalska, Zosia Kozubek, Alicja Surówska, Celina Suchańska
Cała drużyna SP3 wywalczyła 2 miejsce w klasyfikacji klubowej podczas MIĘDZYSTREFOWYCH MISTRZOSTW MŁODZICZEK DO LAT 12

Trenerkami zawodniczek są:
dr Karolina Dubiel–Wuchowicz
mgr Małgorzata Misiarz

drukuj
Opracowała:
Małgorzata Misiarz
 
cze
18

Sprawozdanie z przebiegu 6 edycji akcjiNakrętka dla Hospicjum w SP3

Nasza szkoła uczestniczy w akcji Nakrętki dla Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci

W roku szkolnym 2015/2016 w naszej szkole ruszyła 6 już edycja dolnośląskiej akcji pod nazwą Nakrętka dla Hospicjum. Jej celem jest pozyskanie jak największych środków finansowych na rehabilitację dla nieuleczalnie chorych dzieci, podopiecznych wrocławskiego hospicjum. Uczniowie naszej szkoły po raz kolejny już zajmują się zbiórką plastikowych kapsli (po napojach, szamponach, dezodorantach, środkach czystości, itp.)

Bardzo cieszy nas życzliwość i zaangażowanie nie tylko naszych uczniów, ale całych ich rodzin i wszystkich przyjaciół naszej szkoły. Rezultatem okazania dobrego serca i chęci niesienia bezinteresownej pomocy było zebranie do końca czerwca 2015 r. około 40 (120 litrowych) worków plastikowych nakrętek, w okresie 10 miesięcy szkolnych, które przekazaliśmy do punktu zbiórki magazyn — przy wrocławskiej Prokuraturze. W przewozie worków z nakrętkami pomagał nam przez cały rok jeden z rodziców uczennicy z klasy 4D naszej szkoły, przekazując je dalej Pani Ariadnie Kamińskiej, głównej koordynatorce akcji Nakrętka dla Hospicjum. Środki pozyskane w  edycji zostaną przeznaczone na zakup sprzętu i rehabilitację dla nieuleczalnie chorych dzieci, podopiecznych Fundacji.

Akcja Nakrętki dla Hospicjum została zapoczątkowana w 2011 roku. Swoim zasięgiem obejmuje cały Dolny Śląsk. Solidarne działanie daje co roku spektakularne efekty. Pozyskane surowce, zostają odpłatnie przekazane firmom zajmującym się recyklingiem, które dają im nowe życie.

Akcja pozwala nam wszystkim uświadomić sobie jak ważne jest bezinteresowne niesienie pomocy najbardziej potrzebującym, a także w procesie kształtowania postaw społecznych, uczy nas tworzenia stałych nawyków i zachowań ekologicznego stylu życia w domu, szkole i najbliższym otoczeniu. Akcja Nakrętki dla Hospicjum uczy od najmłodszych lat jak drobne, nic nie znaczące przedmioty zamieniać w dobry gest i uczynek. Swoim zasięgiem obejmuje cały Dolny Śląsk, bo to obszar działania Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci — jedynego w województwie hospicjum dla dzieci. Zbiórkę prowadzi dziś ok. 300 przedszkoli i szkół (w tym i nasza SP3), a także osoby prywatne, firmy i instytucje.

Pokazuje, że pomoc to nie tylko pieniądze, ale czas, wrażliwość i  odrobina systematyczności. Mali i duzi uczą się empatii oraz oswajają się z trudnymi tematami. A dodatkowo dbają o nasze środowisko.

Na dobry przykład, do końca czerwca 2015 roku, wspólnymi siłami zgromadziliśmy 80 ton i 149 kg dobrego plastiku! Fundacja zyskała 101 414 zł. To wystarczy na opłacenie półtora miesiąca rehabilitacji dla wszystkich podopiecznych. Z 6 edycji wciąż jeszcze napływają nakrętki od wszystkich uczestników akcji.

W tym roku jak mamy już w zwyczaju, na podsumowanie międzyszkolnej akcji, dnia 21 czerwca, cała klasa 1B będzie uczestniczyć w Festynie dla zbieraczy nakrętek na Pergoli pod Halą Stulecia. Spotkamy się i spędzimy wspólnie kilka godzin. W tym czasie będą dla nas przygotowane zabawy, mnóstwo prezentów i słodkości. Będziemy mieli możliwość pobyć koło siebie, nacieszyć się tym, że jest nas tylu, wspólnie robiących coś dla innych, uczcić fakt, że kolejny rok wspólnego pomagania za nami. Podczas całej imprezy będziemy uczestniczyć w zabawach, prelekcjach i w ciekawych warsztatach. Dowiemy się czy pomaganie jest łatwe, jak można to robić i jak może się czuć człowiek, któremu pomagamy. Czy można pomagając robić to, co się lubi i czy wolontariusz nie dostaje nic w zamian? Studenci Uniwersytetu Przyrodniczego i wolontariusze fundacji przybliżą nam cykl odzyskiwania nakrętek, zaplanowane są zabawy plastyczne i zręcznościowe. Zaproszono nas również na pokazy fontanny z muzyką.

Podsumowanie całościowe akcji, dyplomy dla szkoły i zaproszenie do kolejnej 6 już edycji zostaną wysłane przez organizatorów do naszej szkoły na przełomie sierpnia/września 2016r.

Aleksandra Burgiel–Migdał
szkolny organizator, koordynator i opiekun akcji — Nakrętka dla Hospicjum
drukuj
 
cze
18

Sprawozdanie z przebiegu akcjiNakręć się i pomóz chorym dzieciom! w SP3

W tym roku szkolnym nasza szkoła zdecydowała po raz kolejny włączyć się również do akcji zbiórki plastikowych nakrętek prowadzonej przez Fundację Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową. Pieniądze uzyskane z ich sprzedaży zostaną w całości przeznaczone na wyposażenie i pomoc podopiecznym nowej Kliniki Transplantacji Szpiku Onkologii i Hematologii Dziecięcej Przylądek Nadziei.

W służbie chorym dzieciom zbieramy dowolnej wielkości plastikowe nakrętki po przeróżnych napojach, pojemnikach, słoikach albo dezodorantach.

Chcemy być zakręconą szkołą, dlatego zaprosiliśmy wszystkie klasy do tak ważnej akcji. Na terenie szkoły stoją specjalne pojemniki oznaczone plakatami akcji. Gdy mamy odpowiednią ilość nakrętek, opiekun akcji w szkole zawozi je do właściwego miejsca ich zbiórki, do magazynu lub na targowisko przy ul. Niedźwiedziej. W tym roku szkolnym zebraliśmy jako szkoła ok 300kg plastikowych nakrętek, co odpowiada ok 50-u 120 litrowym workom. Pamiętajmy, że wszystkie zebrane przez nas nakrętki dzielimy solidarnie również na drugą akcję, w której nasza szkoła uczestniczy od wielu już lat.

Aleksandra Burgiel–Migdał
szkolny organizator, koordynator i opiekun akcji — Nakrętka dla Hospicjum

drukuj
 
cze
16

Znamy KOMPUTEROWEGO MISTRZA roku szkolnego 2015/2016 — nasi znowu górą.

Już po raz jedenasty odbył się w naszej szkole finał międzyszkolnego konkursu KOMPUTEROWY MISTRZ objętego honorowym patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

Uczniowie, żeby wziąć udział w finale, przeszli długą drogę. Od stycznia rozwiązywali zadania w programach Paint, Word, Excel, PowerPoint i Logomocja. W półfinale uczestniczyli wyłonieni w trzech pierwszych etapach komputerowi mistrzowie wszystkich szkół zgłoszonych do konkursu (z każdej dwóch uczniów). Półfinał odbył się 25 kwietnia, dwaj nasi uczniowie Jakub Rudzik i Cyryl Szatan, znaleźli się wśród dziesięciu najlepszych uczestników konkursu i tym samym zakwalifikowali się do finału. Finał odbył się 13 czerwca, tego też dnia nasz uczeń Jakub Rudzik zdobył I miejsce i tytuł Komputerowego Mistrza roku szkolnego 2015/2016.

Dziękujemy Jakubowi i Cyrylowi za to, że godnie reprezentowali naszą szkołę, wykazali się ogromną wiedzą i umiejętnością rozwiązywania problemów przy pomocy komputera.

Gratulujemy!!!

drukuj
Justyna Siestrzeńcewicz-Bohusz
 
cze
16

Trójka górą w Dolnośląskich Meczach Matematycznych oraz Międzyregionalnych Meczach Matematycznych.

I miejsce w finale DOLNOŚLĄSKICH MECZÓW MATEMATYCZNYCH
14 maja 2016r.w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego odbył się finał XV edycji Dolnośląskich Meczów Matematycznych. W finale zmierzyliśmy się ze Szkołą Podstawową nr 11 z Jeleniej Góry oraz ze Szkołą Podstawową nr 3 z Trzebnicy. Wygraliśmy !!!

I miejsce w MIĘDZYREGIONALNYCH MECZACH MATEMATYCZNYCH
01 czerwca 2016 r. w Autonomicznej Szkole Podstawowej w Gdańsku odbyły się nadfinały ( Dolny Śląsk- Pomorze) Zmierzyliśmy się z  Gdańską Autonomiczną Szkołą Podstawową. I też wygraliśmy !!!

Pełna tabela wyników znajduje się na stronie: DMM

Mecze są ciekawym konkursem, rozwijającym umiejętności argumentowania, prezentowania rozwiązań, uważnego śledzenia rozumowań, znajdowania w nim luk i błędów. Uczą też współpracy w grupie. Zadania meczowe mają zróżnicowany stopień trudności, co pozwala na stosowanie różnych strategii rozgrywki. Uczniowie bardzo lubią taką formę konkursów. Zanim dotarliśmy do finałów wygraliśmy eliminacje grupowe i półfinały (spotykaliśmy się z trakcie rozgrywek z uczniami różnych szkół naszego regionu). Mieliśmy okazję spotykać się z nimi w naszej szkole, jak również poznać inne szkoły.

Skład zwycięskiej reprezentacji:

 • Bartłomiej Bychawski — kapitan
 • Cyryl Szatan — kapitan
 • Jakub Rudzik
 • Anna Kubiak
 • Michał Mądrala
 • Michał Raczkiewicz
 • Julia Świsterska
 • Jan Pezda
 • Tomasz Gąciarz
 • Maja Omelaniuk
 • Oliwia Majtyka
 • Dawid Dzieleńdziak

Wszyscy zapracowali na ten sukces, wykazali się wiedzą i talentem w zakresie matematyki i strategii. Pokazali, że potrafią współpracować w grupie. Stworzyli bardzo dobrą drużynę.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom , ich Rodzicom, dziękujemy za przygotowanie i wsparcie opiekunom paniom Urszuli Wojciechowskiej–Drzazdze i Renacie Szachowskiej oraz nauczycielom paniom Justynie Siestrzeńceicz–Bohusz i Barbarze Sajkowskiej.

drukuj
 
cze
10

Zakończenie roku szkolnego

Apele z okazji zakończenia roku szkolnego 2015/2016 odbędą się 24 czerwca według następującego harmonogramu:
 • 815 — klasy 6
 • 1015 — klasy 4–5
 • 1130— klasy 1–3 /I zmiana/
 • 1300— klasy 1–3 /II zmiana/
drukuj
 
cze
10

Kiermasz używanych mundurków

W środę 22.06. w godz. 1800—2000 będzie możliwa sprzedaż oraz zakup używanych mundurków. Zapraszamy rodziców, aby uczestniczyli w kiermaszu. Ze strony szkoły zapewniamy przygotowanie stolików; członków Rady Rodziców prosimy o włączenie się w organizację kiermaszu.
drukuj
 
cze
06

Niesamowitym sukces Trójki w Turnieju Młodych Matematyków — aż 5 uczniów w pierwszej 20.

Turniej Młodych Matematyków to konkurs dla uczniów klas V-VI szkół podstawowych. Ma na celu rozbudzenie i rozwijanie uzdolnień oraz zainteresowań matematycznych wśród dzieci. Zadania wszystkich etapów mają charakter otwarty, co wymaga od ucznia umiejętności zapisu rozwiązania i posługiwania się językiem matematyki. Konkurs przeznaczony jest dla wrocławskich szkół podstawowych. Jest dwuetapowy. Składa się z eliminacji szkolnych i finału. Organizacją konkursu zajmuje się Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Do finału konkursu zakwalifikowało się siedmioro naszych uczniów, byliśmy najliczniejszym zespołem nasi uczniowie  Bartłomiej Bychawski i Cyryl Szatan zajęli I miejsce,  Kuba Rudzik II miejsce,  Anna Kubiak III miejsce  a Jan Pezda został wyróżniony. Pozostali dwaj finaliści to Michał Mądrala i Michał Raczkiewicz. Szczegółowe wyniki znajdują się na stronie WCDN. Wszyscy wykazali się wiedzą i talentem w zakresie matematyki. Pokazali, przy tym, że sposób w jaki uczymy należy do wyróżniających się w naszym mieście.

Serdecznie gratulujemy Bartkowi, Cyrylowi, Kubie, Ani, Jasiowi, Michałom i ich Rodzicom oraz dziękujemy za przygotowanie i wsparcie opiekunowi pani Urszuli Wojciechowskiej–Drzazdze oraz nauczycielom paniom Renacie Szachowskiej i Barbarze Sajkowskiej.

drukuj
 
cze
05

Trójka górą — zdobyliśmy I miejsce w konkursie Odkryj w sobie programistę

W tym roku szkolnym przystąpiliśmy do innowacyjnego miejskiego programu Wrocław koduje. Zaczęliśmy realizować projekt Język maszyn autorstwa trzech naukowców: Jarosława Drapały z Politechniki Wrocławskiej, Jakuba Jernajczyka z Akademii Sztuk Pięknych oraz Bartłomieja Skowrona z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Nasi uczniowie otrzymali szansę, żeby w ramach dodatkowych zajęć Język maszyn, nauczyć się podstaw programowania. Programowanie komputerowe to język przyszłości, którego nauka staje się równie ważna, jak nauka języka angielskiego. Jego znajomość to jedna z najcenniejszych umiejętności we współczesnym świecie.

Uczniowie naszej szkoły przystąpili do konkursu dla szkół realizujących projekt Język Maszyn pt. Odkryj w sobie programistę. Celem konkursu była popularyzacja wiedzy z zakresu programowania, logiki i myślenia algorytmicznego oraz promowanie twórczego wykorzystania komputera. Organizacją konkursu zajęło się Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Nasi uczniowie  Kuba Rudzik, Cyryl Szatan oraz Michał Mądrala zajęli w tym konkursie I miejsce.  Udowodnili w ten sposób, że potrafią formułować myśli w logiczny, praktyczny i abstrakcyjny sposób. Wykazali się umiejętnością współpracy oraz ogromną cierpliwością i wytrwałością w poszukiwaniu właściwej drogi prowadzącej do rozwiązania problemu.

…pomysłami chłopaków można byłoby obdzielić kilka grup. Pomysł ze zmianą kształtu pól planszy jest bardzo inspirujący, otwiera całą nową przestrzeń pomysłów. Uważam, że warto pomysły chłopaków rozwijać i nadać im formę zadań, które można byłoby użyć do opracowania kolejnej części zeszytu ćwiczeń. Autorami pierwszej części są sami nauczyciele, dlaczego by kolejnej części nie mieli współtworzyć zdolni uczniowie z opiekunami, wymienieni przy treści zadań jako jego autorzy? Bardzo bym sobie tego życzył, aby Język maszyn był wytworem całej społeczności lokalnej, nie tylko wąskiej grupy autorów. Widząc prace uczniów, sądzę, że jest to bardzo realne.

Jarosław Drapała
Politechnika Wrocławska

Serdecznie gratulujemy Michałowi, Cyrylowi i Kubie, ich Rodzicom oraz opiekunowi pani Justynie Siestrzeńcewicz-Bohusz — nauczycielowi zajęć komputerowych.

drukuj
 
cze
05

Jadłospisy — 06.06.2016–24.06.2016

W zakładce SzkołaStołówka zostały umieszczone aktualne jadłospisy:
drukuj
 
cze
03

Liga Zaruskiego - numer 3

Zachęcamy do przeczytania trzeciego numeru gazetki szkolnej Liga Zaruskiego, poświęconej projektowi interdyscyplinarnemu Okno oraz akcji Zaczytana SP3
drukuj
 
cze
01

Ogólnopolski konkurs plastyczny pn. Twoja ulubiona opowieść biblijna

Centrum Rozwoju Lokalnego zaprasza do udziału w IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci pn. Twoja ulubiona opowieść biblijna. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 4–13 lat z całej Polski.

Zwycięzcy konkursu otrzymają tablety, a ich prace zostaną opublikowane w wyjątkowym kalendarzu na rok 2017. Dochód ze sprzedaży publikacji zostanie przekazany na realizację prorodzinnych inicjatyw społecznych.

Aby wziąć udział w artystycznych zmaganiach, należy wykonać pracę plastyczną przedstawiającą ulubioną scenę ze Starego lub Nowego Testamentu.

Prace konkursowe — wykonane dowolną techniką — na arkuszu papieru w formacie A–4, w orientacji poziomej, należy przesyłać do 15 lipca 2016 r. na adres Centrum Rozwoju Lokalnego, ul. Zaparkowa 23, 42–400 Zawiercie lub dostarczyć osobiście w dni robocze w godz. 7.00–15.00 pod wskazany adres. Do każdej pracy należy dołączyć: formularz zgłoszeniowy i oświadczenie opiekuna prawnego uczestnika konkursu. Prace nie spełniające ww. wymogów nie będą oceniane.

W tym roku patronat honorowy nad konkursem objęli: Biskup Antoni Długosz, Klasztor Ojców Paulinów na Jasnej Górze i Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej – Królowej Polski.

Partnerami akcji są: Klasztor Ojców Paulinów w Leśniowie i Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej Patronki Rodzin; Katolicka Parafia Trójcy Przenajświętszej i Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Skarżyckiej w Zawierciu, Sanktuarium Matki Bożej Szczyrkowskiej w Szczyrku. Organizator przy realizacji konkursu współpracuje również ze Stowarzyszeniem Zbója Szczyrka.

Patronat medialny nad konkursem objęli: Tygodnik Katolicki Niedziela, Radio Em, Katolickie Radio FIAT oraz iTV Zawiercie.

Równolegle z konkursem głównym prowadzony będzie konkurs na fanpage’u Centrum Rozwoju Lokalnego. Szczegółowe informacje zostaną opublikowane na tablicy CRL w portalu Facebook: www.facebook.com/centrum.rozwoju.lokalnego.

Więcej informacji o konkursie (w tym regulamin oraz formularze zgłoszeniowe) dostępne są na stronie internetowej www.crl.org.pl oraz u osoby koordynującej: Joanna Janik–Jaworska, tel. (32) 494 13 19, 533 421 953, e-mail: janik@crl.org.pl.

Załączniki:
Ogłoszenie  
Regulamin i karta zapisu  

drukuj
 
maj
22

II Mistrzostwa Wrocławia w Tabliczce Mnożenia
Nauka – zabawa – nawiązywanie przyjaźni

Dnia, 07 maja 2016 roku w Szkole Podstawowej nr 3 im. Mariusza Zaruskiego we Wrocławiu, odbyły się II Mistrzostwa Wrocławia w Tabliczce Mnożenia, w których uczestniczyły reprezentacje z 12 szkół :

 • Szkoła Podstawowa nr 19 w ZSP nr 7,
 • Szkoła Podstawowa nr 75 w ZS nr 21,
 • Szkoła Podstawowa nr 38 w ZSP nr 2,
 • Szkoła Podstawowa nr 45 w ZS nr 9 im. Janusza Kusocińskiego
 • Szkoła Podstawowa nr 47 w ZSP nr 19
 • Szkoła Podstawowa nr 63 im. Anny Jasińskiej
 • Szkoła Podstawowa nr 71 im. Leona Kruczkowskiego
 • Szkoła Podstawowa nr 80 im. Tysiąclecia Wrocławia
 • Szkoła Podstawowa nr 83 im. Jana Kasprowicza
 • Szkoła Podstawowa nr 113 w ZSP nr 1,
 • Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. nr 2 w ZS nr 9 im. Fryderyka Chopina
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mariusza Zaruskiego

Celem rozgrywek była popularyzacja zabawowej formy nauczania — uczenia się tabliczki mnożenia z wykorzystaniem kart matematycznych oraz propagowanie zasad zdrowej rywalizacji, współdziałania w zespole, dążenia do postawionego sobie celu na miarę możliwości.

Podczas Mistrzostw rozegrano gry konkursowe: Krzyżak, Olimpijczycy, Prymus, Szeryf, grę zespołową Ekspres. Zawodnicy wykazali się szybkością, precyzją, koncentracją podczas rywalizacji, a przede wszystkim doskonałą znajomością tabliczki mnożenia. Bili rekordy, cieszyli się z osiągnięć członków drużyn, kibicowali, dzielili się doświadczeniem, nawiązywali nowe znajomości. O wspaniałą atmosferę zadbali organizatorzy, sędziowie, opiekunowie poszczególnych kategorii oraz sędziowie — pomocnicy czyli uczniowie z klas III, IV, V, VI SP nr 3 i absolwenci naszej szkoły, a obecnie uczniowie Gimnazjum nr 1.

Największą liczbę punktów w II Mistrzostwach Wrocławia w Tabliczce Mnożenia zdobyła reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 3, na drugim miejscu była Szkoła Podstawowa nr 38 wygrywając w Ekspresie, a trzecie miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa nr 83. Najlepszą zawodniczką Mistrzostw została Wiktoria Kmiecik uczennica klasy III b SP3 uzyskując 27 punktów.

Wyniki klasyfikacji indywidualnej przedstawiają się następująco:

 • kategoria D III (dziewczynki klas III)
  • I miejsce — Wiktoria Kmiecik SP nr 3
  • II miejsce — Małgorzata Wróbel SP nr 3
  • III miejsce — Wiktoria Pakos SP nr 38
 • kategoria C III (chłopcy klas III)
  • I miejsce — Igor Szczepański Szkoła Muzyczna
  • II miejsce — Szymon Kalinowski SP nr 3
  • III miejsce — Jakub Rakowski SP nr 38
 • kategoria D IV (dziewczynki klas IV)
  • I miejsce — Pola Adamowska SP nr 3
  • II miejsce — Aleksandra Pindor SP nr 83
  • III miejsce — Oliwia Szałata SP nr 3
 • kategoria C IV (chłopcy klas IV)
  • I miejsce — Mateusz Bieńko ZS nr 21
  • II miejsce — Maksymilian Rudnik SP nr 3
  • III miejsce — Wiktor Gadzinowski SP nr 3

Nagrody ufundowane przez Kasę Stefczyka z siedzibą we Wrocławiu oraz Radę Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Jednostkę Pomocniczą Rady Miejskiej Wrocławia i pana Tomasza Czaplińskiego, rodzica ucznia naszej szkoły, wręczały pani wice dyrektor Grażyna Sztandera, przedstawicielka Kasy Stelczyka, pani Justyna Chodaczyńska, przedstawicielka Rady Osiedla pani Halina Czapnik i sędzia główny zawodów p. Anna Żukrowska.

Cieszymy się, że możemy organizować zawody, które dają dzieciom szansę na doskonalenie własnych umiejętności, zdobywanie coraz to nowych doświadczeń w zakresie rozgrywania matematycznych gier karcianych oraz propozycję na ciekawą formę spędzania wolnego czasu, naukę poprzez zabawę.

Serdecznie dziękujemy fundatorom nagród za życzliwość i okazane wsparcie.

drukuj
 
maj
20

Obiady — czerwiec

Rodziców dzieci korzystających ze stołówki szkolnej prosimy o zapoznanie się z Informacją

drukuj
 
maj
19

Spotkanie informacyjne dla przyszłych klas pierwszych oraz oddziału przedszkolnego

drukuj
 
maj
17

II Mistrzostwa Wrocławia w Tabliczce Mnożenia — wyniki

Dnia 7 maja odbyły się w naszej szkole II Mistrzostwa Wrocławia w Tabliczce Mnożenia. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami.

drukuj
 
maj
16

Ankieta dotycząca strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 3

Wszystkich gości odwiedzających stronę internetową szkoły zachęcamy do wypełnienia ankiety. Zebrane informacje pomogą określić najważniejsze kierunki następnych modernizacji.

Ankietę można wypełnić w nowej karcie lub w dalszej części wiadomości do 16.06.2016 r.drukuj
 
maj
10

Konkursy na stanowiska nauczycieli w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela I)

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że Minister Edukacji Narodowej ogłosił konkurs na następujące stanowiska nauczycieli w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela I):

 1. edukacja wczesnoszkolna (3 etaty);
 2. wychowanie fizyczne w szkole średniej (1 etat);
 3. nauczyciel – doradca pedagogiczny ds. szkoły średniej (1 etat).

Z poważaniem
Grzegorz Chorąży
Zastępca Dyrektora Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej


Załączniki:
edukacja wczesnoszkolna  
nauczyciel w–f  
nauczyciel doradca pedagogiczny  
oświadczenie  

drukuj
 
kwi
25

Obiady — maj

Rodziców dzieci korzystających ze stołówki szkolnej prosimy o zapoznanie się z Informacją

drukuj
 
kwi
17

Półfinał Mistrza Komputerowego

Półfinał Mistrza Komputerowego odbędzie się 25.04.2016 (poniedziałek) o godzinie 9.00 w sali 25.
drukuj
 
kwi
13

Mistrzostwa Wrocławia w Tabliczce Mnożenia
07 maja 2016 r.

KOMUNIKAT 1

 1. Cele:
  • Popularyzacja zabawowej formy nauczania — uczenia się tabliczki mnożenia z wykorzystaniem kart matematycznych Tabliczka mnożenia.
  • Wyłonienie najlepszych uczniów we Wrocławiu w tabliczce mnożenia.
  • Popularyzowanie wśród nauczycieli idei organizowania imprez edukacyjnych pod hasłem MATEMATYKA – ZABAWA – SPORT.
 2. Organizator:
  • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mariusza Zaruskiego we Wrocławiu, ul. Bobrza 27
 1. Przewidywany program imprezy
  • godz. 8.30
   Przyjazd reprezentacji szkół, weryfikacja.
  • godz. 9.00
   Uroczyste otwarcie zawodów.
  • godz. 9.30 – 12.00
   Rozegranie gier konkursowych:
   • Olimpijzycy, Krzyżak, — indywidualne gry na czas (maksymalny czas gry 5 minut)
   • Prymus — gry przy stolikach 3-osobowych, kategorie D-III, C-III, D-IV, C-IV po 2 karty czarne
   • Szeryf — gry przy stolikach 4 - osobowych
  • godz. 12.00 – 12.30
   gra zespołowa Ekspres — gra zespołowa dla drużyn z pełnym składzie 8-osobowym
  • godz. 12.30 – 14.00
   Odpoczynek. Poczęstunek dla zawodników. Dla reprezentacji, które zamówią obiad czas na zjedzenie obiadu.
  • godz. 14.00 – 14.30
   Ogłoszenie wyników. Dekoracja. Zakończenie imprezy.
  Podany rozkład dnia zawodów może ulec zmianie.

  Ważne!!
  Ze względu na kilkugodzinny pobyt zawodników w naszej szkole firma DIAPOL Catering, która prowadzi stołówkę w naszej szkole zaproponowała:

  • pierogi ruskie 7 szt — 7zł
  • pierogi ze szpinakiem 7 szt — 9zł
  • pierogi z mięsem 7 szt — 9zł
  ponadto w ciągłej sprzedaży w tym dniu :kawa herbata napoje soki woda, sałatki, kanapki zupa gulaszowa, frytki. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Potwierdzenie zamówienia przez zamawiającego oraz potwierdzenie go przez firmę DIAPOL Catering stanowi element wiążący dla obydwu stron. O rezerwacji terminu w terminarzu imprez firmy DIAPOL Catering decyduje data złożenia zamówienia.

  Z poważaniem
  MICHAŁ SZAOR

  tel.+48 793 694 065
  http://www.diapol-catering.pl/

  DIAPOL Catering Dorota Szaor, ul. Nobla 5/4, 50-249 Wrocław NIP: 898-201-44-

  Reprezentacje, które chcą złożyć zamówienie na obiad (pierogi), muszą wysłać zamówienie na adres e-mail Azukrowska@poczta.fm w nieprzekraczalnym terminie do 18.04.2016 r. z dokładnym podaniem ile porcji.
 2. Zasady punktacji:
  • Indywidualnie:
   Nazwa gry Miejsca
   Olimpijczycy
   Krzyżak
   1 2 3 4 5 6–7 8–9 10–11 12 13 i dalsze
   Szeryf 1 2 3 4
   Prymus 1 2 3
   Punkty 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
   **W grach Olimpijczycy i Krzyżak czas wykonania próby nie może przekroczyć 5 minut. Gdy od momentu startu minie 5 minut, a jeden lub więcej zawodników będą dalej kontynuowali grę, wówczas sędzia ogłosi zakończenie gry
  • Zespołowo
   Nazwa gry Miejsca
   Ekspres 1 2 3 4 5 6–7 8–9 10–11 12 13 i dalsze
   Punkty 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
   Do punktacji zespołowej liczy się suma punktów uzyskanych przez 5 najlepszych zawodników danej drużyny indywidualnie bez względu na kategorie i punkty zdobyte w grze Ekspres.
 3. Finansowanie:
  Koszty organizacyjne ponosi Organizator.
 4. Nagrody:
  • Indywidulanie
   • za zajęcie miejsc I–VI w końcowej klasyfikacji indywidualnej w każdej kategorii wręczone będą dyplomy ;
   • za zajęcie miejsc I–III w końcowej klasyfikacji indywidualnej w każdej kategorii wręczone będą pucharki;
   • za zajęcie I–VI w grach Olimpijczycy, Krzyżak wręczone będą dyplomy;
   • za zajęcie miejsc I–III w grach Olimpijczycy, Krzyżak" wręczone będą medale.
  • Zespołowo
   • za zajęcie miejsc I–VI w klasyfikacji generalnej szkół wręczone będą dyplomy;
   • za zajęcie miejsc I–III w klasyfikacji generalnej szkół wręczone będą puchary;
   • za zajęcie miejsc I–VI w grze Ekspres wręczone będą dyplomy.
 5. Postanowienia koncowe:
  Uczestnicy zobowiązani są do startu w obuwiu sportowym.
  Po 18.04.2016 roku zamówienie posiłku (pierogi) nie będą przyjmowane.
  Interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
drukuj
Koordynator,
Sędzia główny,
Anna Żukrowska
 
kwi
11

Karta zapisu dziecka do świetlicy wraz z regulaminem

Dla rodziców zainteresowanych zapisaniem swojego dziecka do świetlicy na rok szkolny 2016/2017 zamieszczamy Kartę zapisu dziecka do świetlicy wraz z Regulaminem.
drukuj
 
kwi
11

Karta zapisu dziecka do świetlicy wraz z Regulaminem

Dla rodziców zainteresowanych zapisaniem swojego dziecka do świetlicy na rok szkolny 2016/2017 zamieszczamy Kartę zapisu dziecka do świetlicy wraz z Regulaminem.
drukuj
 
kwi
06

Duży sukces podczas Ogólnopolskich Zawodów do lat 13 w Pływaniu Synchronicznym.

W dniach 19–20.03.2016r. na pływalni w Gdańsku odbyły się Ogólnopolskie Zawody do lat 13 w Pływaniu Synchronicznym. W zawodach wzięło udział 125 zawodniczek z całej Polski. Reprezentantki Szkoły Podstawowej nr 3 zawodniczki klubu MKS JUVENIA WROCŁAW zaprezentowały się w KONKURENCJI figur i programów dowolnych zdobywając następujące sukcesy:

 • 3 miejsce w konkurencji KOMBINACJI wywalczyły:
  • Martyna Wójcik,
  • Weronika Seniura,
  • Zuzanna Marciniak,
  • Natalia Stefańska,
  • Karolina Krajcer,
  • Magdalena Jędrzejewska,
  • Roksana Rałowska,
  • Gabriela Kilian,
  • Zofia Walasek,
  • Joanna Mysior
 • 7 miejsce w konkurencji ZESPOŁÓW:
  • Martyna Wójcik,
  • Weronika Seniura,
  • Zuzanna Marciniak,
  • Natalia Stefańska,
  • Karolina Krajcer,
  • Magdalena Jędrzejewska,
  • Roksana Rałowska,
  • Gabriela Kilian
 • 11 miejsce w konkurencji DUETÓW:
  • Martyna Wójcik,
  • Weronika Seniura
 • 15 miejsce w konkurencji DUETÓW:
  • Zuzanna Marciniak,
  • Natalia Stefańska
 • 19 miejsce w konkurencji DUETÓW:
  • Pola Adamowska,
  • Natalia Mikołowska,
  • rez. Aleksandra Bychawska
 • Najlepiej w konkurencji FIGUR zaprezentowała się Martyna Wójcik plasując się na 13 miejscu.

Gratulujemy i życzymy dalszej wytrwałości na treningach!
Pamiętajcie W JEDNOŚCI SIŁA!!!

drukuj
Opracowała:
Małgorzata Misiarz
 
mar
31

Sukcesy naszych siatkarek i siatkarzy w Finałach Mistrzostw Wrocławia w mini siatkówce klas V

Dnia 18 marca w Szkole Podstawowej nr 50 we Wrocławiu odbyły się Finały Mistrzostw Wrocławia w mini siatkówce dziewcząt i chłopców klas V.

Reprezentacja dziewcząt zajęła medalowe III miejsce. Sukces ten wywalczyły dziewczęta w składzie:

 1. Natalia Gadzinowska
 2. Zuzanna Malik
 3. Oliwia Heleniak
 4. Kamila Mańk
 5. Klaudia Mańk
 6. Maja Czarnecka
 7. Wiktoria Kruzel
 8. Oliwia Majtyka

Trener: mgr Roman Urban


Bez medali, ale z dyplomami za bardzo dobre IV miejsce ukończyła rywalizację reprezentacja chłopców w składzie:

 1. Przemysław Cieślewicz
 2. Dawid Dzielędziak
 3. Przemysław Szymczak
 4. Adam Tondel
 5. Kamil Samsel
 6. Mateusz Sławatycki
 7. Tomasz Indycki
 8. Norbert Szymański

Trener: mgr Sławomir Grzechnik

drukuj
opracowała
Magdalena Michalska
 
mar
31

Sukces naszych siatkarek w zawodach Grupy B do Finału Mistrzostw Wrocławia

Dnia 16 marca br. w naszej Szkole odbyły się Eliminacje Grupy B do Finału Mistrzostw Wrocławia w mini siatkówce klas V dziewcząt.

Klasa Vd zajęła II miejsce i awansowała do Finału Mistrzostw Wrocławia.W składzie zwycięskiej drużyny były:

 1. Natalia Gadzinowska
 2. Zuzanna Malik
 3. Oliwia Heleniak
 4. Kamila Mańk
 5. Klaudia Mańk
 6. Maja Czarnecka
 7. Wiktoria Kruzel
 8. Oliwia Majtyka

Trener: mgr Roman Urban

Gratulujemy!

drukuj
opracowała
Magdalena Michalska
 
mar
31

Sukces naszych siatkarzy w zawodach Grupy B do Finału Mistrzostw Wrocławia

Dnia 15 marca br. w naszej Szkole odbyły się Eliminacje Grupy B do Finału Mistrzostw Wrocławia w mini siatkówce klas V chłopców.

Klasa Vd zajęła I miejsce i awansowała do Finału Mistrzostw Wrocławia. W składzie zwycięskiej drużyny byli:

 1. Przemysław Cieślewicz
 2. Dawid Dzielędziak
 3. Przemysław Szymczak
 4. Adam Tondel
 5. Kamil Samsel
 6. Mateusz Sławatycki
 7. Tomasz Indycki
 8. Norbert Szymański

Trener: mgr Sławomir Grzechnik

Gratulujemy!

drukuj
opracowała
Magdalena Michalska
 
mar
22

Nabór do klasy 4 sportowej na rok szkolny 2016/2017

Szkoła Podstawowa Nr 3 organizuje nabór do klasy IV sportowej o profilu piłka siatkowa na rok szkolny 2016 /17

Największymi atutami klasy jest:

 • wysoki poziom nauczania,
 • 10 godzin wychowani fizycznego w tygodniu (w tym 2 godziny nauki i doskonalenia pływania), 12 godzin w klasie V i VI.
 • wyjazdy na obozy sportowe,
 • uczestnictwo w licznych zwodach sportowych,
 • rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie i pozytywnej sportowej rywalizacji.

Wymagania stawiane kandydatom do klasy:

 • brak przeciwwskazań do uprawiania sportu (kandydaci posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania danego sportu wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia)
 • uzyskanie pozytywnych wyników prób sprawności fizycznej,
 • dobre wyniki w nauce,
 • pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału,
 • chęć do uprawiania sportu.

Nabór odbywa się na podstawie obserwacji warunków somatyczno – motorycznych dziecka i sprawdzianu predyspozycji: dla uczniów z klas III z SP 3 na bieżąco; dla uczniów spoza SP 3 środy 17.00-18.30 i piątki 16.30-17.45 (po uprzednim umówieniu się z trenerem Romanem Urbanem).
O zebraniu informacyjnym, rodzice uczniów zakwalifikowanych zostaną powiadomieni przez trenerów.

Bliższe informacje:

 • sekretariat szkoły nr telefonu (71) 350 62 65,
 • Trener mgr Roman Urban 609 489 855
drukuj
 
lut
29

Zawody najmłodszych pływaków

W dniu 20 lutego 2016r. odbyły się Mistrzostwa Szkoły w pływaniu klas III. Rywalizowano w konkurencjach indywidualnych na 25 m stylem grzbietowym i zespołowych – o prymat walczyły reprezentacje klas w sztafetach 8x25 m stylem dowolnym.

A oto wyniki:

 • 25 m stylem grzbietowym dziewcząt:
  1. Julia Naglak, kl. III c – 0:20,12
  2. Karolina Hildebrandt, kl. III b – 0:22,27
  3. Urszula Zając, kl. III d – 0:23,16
  4. Sandra Tatara, kl. III b – 0:24,69
  5. Patrycja Sierszyńska, kl. III d – 0:25,29
  6. Justyna Mierzejewska, kl. III b – 0:25,96
   Baeta Pawlukiewicz, kl. III d – 0:25,96
    
 • 25 m stylem grzbietowym chłopców:
  1. Szymon Kalinowski, kl. III c – 0:24,49
  2. Kacper Marański, kl. III d – 0:26,16
  3. Filip Nowicki, kl. III a – 0:26.62
  4. Leon Szymanowski, kl.III d – 0:26,66
  5. Wiktor Gadzinowski, kl. III c – 0:27,25
  6. Jan Kowalczuk, kl. III c – 0:28,11
    
 • Sztafety 8x25 m stylem dowolnym
  1. Klasa III c – 03:58,08
  2. Klasa III d – 04:09,84
  3. Klasa III a – 04:22,97
  4. Klasa III b – 04:26,42

Na szczególne wyróżnienie zasługuje wynik JULII NAGLAK z kl. IIIc, która uzyskała najlepszy wynik ze wszystkich uczestników zawodów. GRATULUJEMY!

drukuj
mgr Magdalena Michalska
trener
 
lut
29

Sukces siatkarek

W dniu 19 lutego 2016r. w naszej Szkole odbyły się Eliminacje Strefy Zachód w mini siatkówce klas V dziewcząt. W zawodach uczestniczyło około 80 zawodniczek z dziesięciu szkół.

Do półfinałów, które rozegrano 25 lutego 2016r. również w naszej Szkole awansowały Szkoły Podstawowe nr: 3, 25, 28, 82. Z tych rozgrywek zwycięsko wyszła nasza reprezentacja.

Klasa Vd zajęła I miejsce i awansowała do Mistrzostw Wrocławia. W składzie zwycięskiej drużyny były:

 1. Natalia Gadzinowska
 2. Zuzanna Malik
 3. Oliwia Heleniak
 4. Kamila Mańk
 5. Klaudia Mańk
 6. Klaudia Sobolewska
 7. Maja Omelaniuk
 8. Wiktoria Kruzel
 9. Zofia Kaligowska
 10. Oliwia Majtyka

Gratulujemy!

Dyplomy zwycięskim drużynom wręczała wicedyrektor Grażyna Sztandera.

drukuj
opracowała:
mgr Magdalena Michalska
 
lut
29

Sukces siatkarzy

W dniu 18 lutego 2016r. w naszej Szkole odbyły się Eliminacje Strefy Zachód w mini siatkówce klas V chłopców. W zawodach uczestniczyło około 80 uczniów z dziesięciu szkół.

Do półfinałów, które rozegrano 25 lutego 2016r. również w naszej Szkole awansowały Szkoły Podstawowe nr: 3, 25, 28, 82. Z tych rozgrywek zwycięsko wyszła nasza reprezentacja.

Klasa Vd zajęła I miejsce i awansowała do Mistrzostw Wrocławia. W składzie zwycięskiej drużyny byli:

 1. Przemysław Cieślewicz
 2. Dawid Dzielędziak
 3. Przemysław Szymczak
 4. Tomasz Gąciarz
 5. Adam Tondel
 6. Kamil Samsel
 7. Mateusz Sławatycki
 8. Tomasz Indycki
 9. Norbert Szymański

Gratulujemy!

Dyplomy zwycięskim drużynom wręczał wicedyrektor Adrian Czekaj.

drukuj
opracowała:
mgr Magdalena Michalska
 
lut
22

Projekt filozoficzny Jestem z Wrocławia, więc myślę

Film promujący filozofię w kontekście edukacyjnym we Wrocławiu. W poszukiwaniu form i znaczenia filozofii w edukacyjnej przestrzeni Wrocławia swój udział ma także nauczyciel filozofii oraz etyki z naszej szkoły, Sebastian Wachowiak, który występuje w niniejszym filmie. Jest to dobry pretekst, by przypomnieć zarówno naszym uczniom, jak i ich rodzicom, że w szkole mają możliwość uczestnictwa w zajęciach projektu filozoficznego Jestem z Wrocławia, więc myślę.

Projekt filozoficzny odbywa się w Szkole Podstawowej nr 3 już od kilku lat. Tegoroczna edycja poświęcona jest tematyce estetycznej. Uczniowie klas piątych i szóstych mają szansę zapisać się na zajęcia w każdej chwili. Wystarczy przynieść zgodę do p. Sebastiana Wachowiaka.

drukuj
 
lut
16

Mistrzostwa Wrocławia w Tabliczce Mnożenia

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mariusza Zaruskiego we Wrocławiu, ul. Bobrza 27 zaprasza do udziału w Mistrzostwach Wrocławia w Tabliczce Mnożenia 2016
 1. Cele:
  • Popularyzacja zabawowej formy nauczania — uczenia się tabliczki mnożenia z wykorzystaniem kart matematycznych Tabliczka mnożenia.
  • Wyłonienie najlepszych uczniów we Wrocławiu w tabliczce mnożenia.
  • Popularyzowanie wśród nauczycieli idei organizowania imprez edukacyjnych pod hasłem MATEMATYKA – ZABAWA – SPORT.
 2. Termin:
  07 maja 2016 r. (sobota)
 3. Warunki uczestnictwa
  Prawo startu mają dziewczęta i chłopcy urodzeni w latach 2006 i 2007 (klasa III) oraz 2005 i 2006 (klasa IV). Zawody będą rozgrywane w 4 kategoriach: D-III (dziewczęta klasa III), D-IV (dziewczęta klasa IV), C-III (chłopcy klasa III), C-IV (chłopcy klasa IV). Szkoła może wystawić maksymalnie 2 osoby w każdej kategorii, razem 8 zawodników.

  Warunkiem startu jest pisemne zgłoszenie reprezentacji szkoły z podaniem listy uczestników w każdej kategorii oraz opiekunów do dnia 21 marca 2016 r. (poniedziałek).

 4. Konkurencje dla kategorii D-III, D-IV, C-III, C-IV
  • Krzyżak,
  • Olimpijczycy,
  • Prymus,
  • Szeryf
  • Gra zespołowa Ekspres
  Opis gier znajduje się w książkach A. Grabowskiego Gry, zabawy i ćwiczenia z tabliczką mnożenia. Dodatkowych informacji na temat gier udziela koordynator zawodów.
 5. Nagrody
  • indywidualnie: medale
  • zespołowo: puchary
 6. Program zawodów będzie przesłany w późniejszym terminie, ponieważ czas trwania zawodów zależy od liczby zgłoszonych zawodników.
Szkoła Podstawowa nr 3 im. M. Zaruskiego, ul. Bobrza 27, 54-220 Wrocław
telefon i fax: 713506265, e-mail: sp3.wroclaw@op.pl
Koordynator zawodów: Anna Żukrowska

Załączniki:
 1. wzór zgłoszenia
 2. zgoda na przetwarzanie danych/wizerunku uczestnika i nauczyciela opiekującego się drużyną
drukuj
 
lut
01

Sukcesy sekcji pływania synchronicznego MKS Juvenia w roku 2015

I Eliminacje do OOM w pływaniu synchronicznym (kategoria wiekowa 13–15lat), 7–8.03.2015, Kutno

 • 8 miejsce w konkurencji ZESPOŁÓW
  • Martyna Wójcik,
  • Julia Świsterska,
  • Dominika Szyda,
  • Gabrysia Kilian,
  • Karolina Krajcer,
  • Zuzanna Marciniak,
  • Weronika Seniura,
  • Natalia Stefańska.

Ogólnopolskie zawody w pływaniu synchronicznym do lat 13, 21–22.03.2015, Gdańsk

 • konkurencja SOLO
  • 11 miejsce — Martyna Wójcik z wynikiem 102,846 pkt
  • 15 miejsce — Julia Świsterska z wynikiem 92,8 pkt.
  • 17 miejsce — Dominika Szyda z wynikiem 91,906 pkt.
  • 24 miejsce — Weronika Seniura z wynikiem 73,677 pkt.
 • 9 miejsce w konkurencji DUETÓW
  • Julia Świsterska,
  • Martyna Wójcik

  z wynikiem 99,213 pkt.

 • 9 miejsce w konkurencji ZESPOŁÓW
  • Szyda Dominika,
  • Świsterska Julia,
  • Wójcik Martyna,
  • Seniura Weronika,
  • Kilian Gabriela,
  • Marciniak Zuzanna,
  • Krajcer Karolina,
  • Stefańska Natalia,
  • rez. Rałowska Roksana,
  • rez. Dziadoń Marta,
  • rez. Walasek Zofia,
  • rez. Jędrzejewska Magdalena

  z wynikiem 77, 173 pkt.

II Eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży (kategoria wiekowa 13–15 lat), 25–26.04.2015, Bielawa

W zawodach zaprezentowały się nasze maluchy, które zdobywały doświadczenie, dzielnie startowały i kibicowały starszym koleżankom.

 • 9 miejsce w konkurencji ZESPOŁÓW
  • Szyda Dominika,
  • Świsterska Julia,
  • Wójcik Martyna,
  • Seniura Weronika,
  • Kilian Gabriela,
  • Marciniak Zuzanna,
  • Stefańska Natalia,
  • Rałowska Roksana,
 • 6 miejsce konkurencji KOMBINACJI
  • Szyda Dominika,
  • Świsterska Julia,
  • Wójcik Martyna,
  • Seniura Weronika,
  • Kilian Gabriela,
  • Marciniak Zuzanna,
  • Stefańska Natalia,
  • Rałowska Roksana,
  • Jędrzejewska Magdalena,
  • Krajcer Karolina,

Mistrzostwa Polski Juniorek Młodszych, 24–25.05.2015, Poznań

 • 10 miejsce w konkurencji KOMBINACJI
  • Szyda Dominika,
  • Świsterska Julia,
  • Wójcik Martyna,
  • Seniura Weronika,
  • Kilian Gabriela,
  • Marciniak Zuzanna,
  • Stefańska Natalia,
  • rez. Rałowska Roksana,
  • rez. Jędrzejewska Magdalena

Międzystrefowe Mistrzostwa Młodziczek, 11–12.06.2015, Wrocław

Ogromny sukces organizacyjny i sportowy MKS Juvenia Wrocław i KS AZS–AWF Wrocław.

 • konkurencja SOLO
  • 1 miejsce — Martyna Wójcik,
  • 3 miejsce — Julia Świsterska,
 • 1 miejsce w konkurencji DUETÓW
  • Martyna Wójcik
  • Julia Świsterska
 • 2 miejsce konkurencji ZESPOŁÓW
  • Świsterska Julia,
  • Wójcik Martyna,
  • Seniura Weronika,
  • Kilian Gabriela,
  • Marciniak Zuzanna,
  • Stefańska Natalia,
  • Rałowska Roksana,
  • Krajcer Karolina,
  • rez. Jędrzejewska Magdalena
 • 3 miejsce w konkurencji KOMBINACJI
  • Świsterska Julia,
  • Wójcik Martyna,
  • Seniura Weronika,
  • Kilian Gabriela,
  • Marciniak Zuzanna,
  • Stefańska Natalia,
  • Rałowska Roksana,
  • Walasek Zofia,
  • Jędrzejewska Magdalena,
  • Krajcer Karolina

Najlepsza zawodniczka w konkurencji figur - Martyna Wójcik!

XXI Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Pływaniu Synchronicznym (kategoria wiekowa 13–15 lat), 28–29.06.2015, Poznań

 • 7 miejsce w konkurencji ZESPOŁÓW
  • Szyda Dominika,
  • Wójcik Martyna,
  • Kilian Gabriela,
  • Marciniak Zuzanna,
  • Stefańska Natalia,
 • 7 miejsce w konkurencji KOMBINACJI
  • Szyda Dominika,
  • Wójcik Martyna,
  • Kilian Gabriela,
  • Marciniak Zuzanna,
  • Stefańska Natalia
drukuj
Małgorzata Misiarz
nauczyciel wychowania fizycznego
 
sty
18

Dzień Otwarty Szkoły

drukuj
 
sty
18

Harmonogram zajęć prowadzonych w szkole w ramach OTAWRTYCH SAL w czasie ferii zimowych

SERDECZNIE ZAPRASZAMY UCZNIÓW W WIEKU SZKOLNYM ORAZ DZIECI Z ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

Kontakt: Tel. 713506265; e-mail: sp3.wroclaw@op.pl


I tydzień (01.02.2016 – 05.02.2016)
Typ zajęć/prowadzący Pn Wt Śr Czw Pt
Zajęcia muzyczne, plastyczne, ruchowe, czytelnicze, w tym gry edukacyjne i planszowe dla uczniów kl. 1-6
p. Maria Adamowicz- nauczyciel-wychowawca świetlicy,
sala 56
9-15 9-15 9-15 9-15 9-15
Zabawy logopedyczno-plastyczne dla uczniów kl. 1-6
p. Karolina Borowiecka- nauczyciel-wychowawca świetlicy,
sala 57
9-15 9-15 9-15 9-15 9-15
Zajęcia plastyczne, gry i zabawy ruchowe, zabawy edukacyjne dla uczniów kl. 1-6,
p. Mateusz Chorążyczewski- nauczyciel -wychowawca świetlicy,
sala 54
9-15 9-15 9-15 9-15 9-15
Zajęcia plastyczne, techniczne. Gry i zabawy edukacyjne dla klas 0-3 (gry planszowe). Zajęcia czytelnicze, nauka piosenek
p. Ewa Jagielska-nauczyciel-wychowawca świetlicy,
sala 51
9-15 9-15 9-15 9-15 9-15
Zajęcia plastyczne, robótki ręczne dla uczniów kl. 4-6
p. Agnieszka Fortuna-nauczyciel historii,
sala 36
9-11 9-11 9-11 9-11 9-11
Zajęcia plastyczno-techniczne, ruchowe, czytelnicze, muzyczne- nauka piosenek, gry planszowe dla uczniów kl. 0-3
p. Anna Kuźma-Kusz-nauczyciel-wychowawca świetlicy,
sala 52
--- 8:30-14:30 8:30-14:30 8:30-14:30 8:30-14:30
Zajęcia plastyczne, ruchowe dla uczniów kl. 0-3
p. Katarzyna Statkiewicz-nauczyciel-wychowawca świetlicy,
sala 53
9-15 9-15 9-15 9-15 9-15

II tydzień (08.02.2016 – 12.02.2016)
Typ zajęć/ prowadzący Pn Wt Śr Czw Pt
Zajęcia plastyczno-techniczne, ruchowe, czytelnicze, muzyczne-nauka piosenek, gry planszowe dla uczniów kl. 0-3
p. Anna Kuźma-Kusz- nauczyciel-wychowawca świetlicy,
sala 52
8:30-14:30 8:30-14:30 8:30-14:30 --- ---
Zajęcia plastyczne, ruchowe dla uczniów kl. 0-3
p. Katarzyna Statkiewicz-nauczyciel-wychowawca świetlicy,
sala 51
9-15 9-15 8-14 --- ---
drukuj
 
gru
05

Wieczorek patriotyczny

W dniu 12 listopada 2015 r. grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. M. Zaruskiego uczciła rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Był to już drugi taki wieczorek patriotyczny. W ubiegłym roku zainicjowaliśmy wspólne obchody Święta Niepodległości, wraz z nauczycielami i rodzicami.

W tym roku spotkaliśmy się poza szkołą, w sali Św. Eugeniusza przy Parafii NMP Królowej Pokoju we Wrocławiu. Wszyscy mieszkańcy naszego osiedla mogli przyjść na to spotkanie. Zebranych powitała Pani Beata Miniajluk — katecheta z naszej szkoły.

Następnie rozpoczął się występ. Recytowaliśmy wiersze znanych polskich autorów. Śpiewaliśmy piękne pieśni. Nad oprawą muzyczną czuwał p. Robert Wajler, nauczyciel muzyki w naszej szkole. W kwestii nagłośnienia wspomógł nas Pan Tomek ze Wspólnoty Rodzin Umiłowany i Umiłowana. Na gitarze akompaniowała nam Pani Agnieszka Fortuna ucząca nas historii.

W przedstawieniu wzięli udział uczniowie klas 6e, 4b oraz szkolny chór prowadzony przez Pana Roberta Wajlera. Natomiast nad całością czuwała Pani Sylwia Mechel–Bielak — nauczyciel języka polskiego, która przygotowała nas do występu.

Ten patriotyczny wieczorek był dla nas bardzo poruszającym przeżyciem. Z lekcji historii wiemy, jak ciężką drogę musieli przejść Polacy, aby odzyskać swoją niepodległą ojczyznę. Dzięki poświęceniu naszych przodków i przelanej przez nich krwi, my młodzi czujemy się dziś dumni z tego, że jesteśmy Polakami. Możemy uczyć się w szkole w naszym ojczystym języku.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tego wieczorku oraz przybyłym widzom. Składamy także podziękowania Ojcom Oblatom za udostępnienie nam sali.

Serdecznie zapraszamy wszystkich za rok!

drukuj
Agata Bąk, kl. 6e SP nr 3
 
gru
02

Trzymaj się prosto

W listopadzie 2015 r. w naszej szkole odbyła się już po raz kolejny prozdrowotna akcja Trzymaj się prosto pod hasłem „My się zimy nie boimy, bo jesienią już ćwiczymy”.

Miała ona na celu przekazanie uczniom wiedzy na temat profilaktyki wad postawy, wyrabianie nawyków trzymania prawidłowej postawy ciała, popularyzację gimnastyki śródlekcyjnej i promowanie aktywnego, zdrowego stylu życia. W ramach akcji przeprowadzone zostały w klasach 1–3 ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę ciała i zapobiegające wadom postawy. Działania wzbogacone zostały wystawą prac plastycznych wykonanych przez uczniów. Z poruszaną tematyką zapoznano także rodziców uczniów klas młodszych.

drukuj
Koordynator akcji
Sylwia Kulig
 
lis
05

Jesteśmy już uczniami

Dnia 14 października w naszej szkole odbyła się uroczystość Pasowania na ucznia. Zanim jednak nastąpił ten ważny w życiu każdego ucznia moment, dzieci z klas pierwszych zaprezentowały zdobyte do tej pory w szkole umiejętności, wykazały się wiedzą dotyczącą naszej ojczyzny i znajomością zasad obowiązujących w ruchu drogowym. Artystyczne występy dzieci oklaskiwane były przez przybyłych na uroczystość rodziców i gości.

W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym uczniowie ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, a swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.

Dyrektor szkoły pani Irena Sienkiewicz–Szyperska dokonała ceremonii pasowania, dotykając kolejno ramienia każdego ucznia dużym ołówkiem i wypowiadając słowa: Pasuję Cię na ucznia.

Uczniowie z klas trzecich przygotowali dla pierwszaków zakładki, które będą przynosiły im szczęście, a koledzy i koleżanki z Samorządu Uczniowskiego życzyli sukcesów w nauce i zapewnili o pomocy i opiece w szkole i poza nią.

Był to bardzo uroczysty dzień, który na długo pozostanie w pamięci naszych nowych uczniów.

drukuj
 
sie
05

Inauguracja roku szkolnego 2015/2016 dnia 01 września 2015 (wtorek)

Poniżej przedstawiamy godziny inaguracji roku szkolnego 2015/2016, porządek dnia oraz przydział sal.
 • Godziny inaguracji roku szkolnego:
  • 815 — klasy 5 i 6;
  • 915 — klasy 1-3 I zmiana:
   1A, 1C, 1E, 1G,
   2A, 2D, 2E,
   3B, 3C;
  • 1015 — klasy 4;
  • 1115 — klasy 1-3 II zmiana:
   1B, 1D, 1F, 1H,
   2B, 2C, 2F,
   3A, 3D;
 • Porządek dnia:
  • zbiórka uczniów w wyznaczonych salach 15 minut przed apelem, przywitanie z wychowawcą i kolegami/koleżankami, sprawdzenie obecności, zejście do patio;
  • spotkanie z Dyrekcją, apel inaguracyjny — ok. 30 minut;
  • powrót do sal, zapoznanie z planem zajęć w I semestrze, omówienie.przypomnienie podstawowych zasad bezpieczeństwa w szkole oraz w drodze do i ze szkoły — 45 minut;
  • łączny czas pobytu dziecka w szkole w dniu 1 wrzesnia — ok. 1 godzina 30 minut;
  • uczniów obowiązuje strój apelowy;
 • Przydział sal — proszę sprawdzić przed rozpoczęciem roku szkolnego czy przydział sal nie uległ zmianie:
  • Klasy 1–3
   I zmiana
   oddział sala
   1A 20
   1C 19
   1E 23
   1G 29
   2A 21
   2D 32
   2E 30
   3B 18
   3C 31
   II zmiana
   oddział sala
   1A 20
   1C 19
   1E 23
   1G 29
   2A 21
   2D 32
   2E 30
   3B 18
   3C 31

  • Klasy 4–6
   Klasy 4
   oddział sala
   4A 47
   4B 38
   4C 45
   4D 48
   Klasy 5
   oddział sala
   5A 45
   5B 37
   5C 22
   5D 20
   5E 5
   Klasy 6
   oddział sala
   6A 41
   6B 46
   6C 39
   6D 50
   6E 36
 • Listy klas pierwszych będą wywieszone na tablicy ogłoszeń w szkole w dniu 31.08.2015 r.
drukuj
 
cze
13

Szkolny Konkurs Ortograficzny

Dnia 27.05.2015 r. odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny dla klas drugich.

I Cele konkursu:

 • wyrabianie nawyku poprawnego pisania,
 • podniesienie poziomu kompetencji ortograficznych na poziomie edukacji wczesnoszkolnej,
 • budzenie zainteresowania poprawnym pisaniem wyrazów,
 • rozwijanie logicznego myślenia, umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz samodzielnej pracy,
 • wytworzenie motywacji do nauki ortografii,
 • uświadomienie uczniom, jakie znaczenie ma ortografia w życiu,
 • wyłonienie najzdolniejszych uczniów.

II Organizacja konkursu.
Konkurs przebiega w dwóch etapach:

 • Etap I — klasowy. W tym etapie wszyscy uczniowie piszą dyktando. Pozwoli ono na wyłonienie po 4 uczniów z jak najmniejszą ilości błędów ortograficznych z każdej klasy II i III.
 • Etap II — finał — zadania na poziomie drugich klas.

Zadania zostały sprawdzone i wyłoniono mistrzów ortografii. Są nimi:

 • 1 miejsce: Maria Pezda, kl. 2b
 • 2 miejsce: Małgorzata Wróbel, kl. 2d
 • 3 miejsce: Zofia Pawłowska, kl. 2d
drukuj
organizator: Irena Hadała i Kamila Tarczyńska
 
cze
13

Nie pal przy mnie proszę!

Konkurs plastyczny Nie pal przy mnie, proszę wchodził w skład programu edukacji antynikotynowej dla uczniów klas I–III. Trwał on od 01.05.2015r – 25.05.2015r.

Celem konkursu było:

 • kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie,
 • uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia,
 • uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem,
 • wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.

Wyłoniono zwycięzców, a prace zostały wywieszone na tablicach na I piętrze po prawej stronie.

 • Klasy 1
  • 1 miejsce: Dominik Orkisz, kl. 1e
  • 2 miejsce: Lena Firlit, kl. 1a
  • 3 miejsce: Zuzanna Mandat, kl. 1d
   3 miejsce: Ewa Pietrykowska, kl. 1c
   3 miejsce: Dawid Trębowicz, kl. 1c
 • Klasy 2
  • 1 miejsce : Iza Ślusarczyk, kl. 2b
   1 miejsce: Agata Nec, kl. 2b (praca w parze)
 • Klasy 3
  • 1 miejsce: Maksymilian Tyszka, kl. 3c
   1 miejsce: Zuzia Sajenko, kl. 3b
  • 2 miejsce: Mateusz Szymczak, kl. 3b
  • 3 miejsce: Klaudia Underlik, kl. 3a
   3 miejsce: Ania Wieczorek, kl. 3a (praca w parze)
   3 miejsce: Konrad Rychlik, kl. 3c
   3 miejsce: Jarosław Straż, kl. 3c (praca w parze)

Zwycięzcom GRATULUJEMY!

drukuj
Koordynator konkursu: Irena Hadała
Współudział: Renata Hałaś, Anna Sołtysiak
 
cze
10

Uczniowski Program Stypendialny

Celem Uczniowskiego Programu Stypendialnego jest wspieranie uzdolnień uczniów wrocławskich szkół.

Ze świadczenia finansowego wypłacanego w ramach Uczniowskiego Programu Stypendialnego mogą ubiegać się uczniowie posiadający:

 • celujące oceny na świadectwie końcowym (minimum dwie) oraz
 • szczególne osiągnięcia w każdych dziedzinach, na szczeblu co najmniej wojewódzkim (okręgowym).

Wnioski do pobrania w zakładce Dokumenty oraz na stronie http://www.wroclaw.pl/uczniowski-program-stypendialny-ups, tam także szczegółowe informacje na temat stypendium.

Wnioski nalezy składac u pedagoga szkolnego lub w sekretariacie szkoły do 25.06.2015r. wraz z kopiami dokumentów potwierdzonymi za zgodność z oryginałem.

drukuj
 
cze
08

Stypendium szkolne

Informujemy, iż od 1 września 2015 r. realizację świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym w ramach Narodowego Programu Stypendialnego przejmie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Wnioski dot. stypendiów i zasiłków szkolnych w roku szkolnym 2015/2016 będzie należało składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Wszelkie dodatkowe informacje wraz z terminem składania wniosków przekazane zostaną Państwu po uzyskaniu przez szkołę szczegółowych informacji.

drukuj
Edyta Kołtuniuk
pedagog szkolny
 
cze
03

Zawody w pływaniu synchronicznym

Nasz zespół pływania synchronicznego uczestniczył w dniach 23–24.05.2015 r. w zawodach w Poznaniu.

Osiągnięcia zawodniczek:

 • 10 miejsce w konkurencji zespołów — Dominika Szyda, Julia Świsterska, Martyna Wójcik, Natalia Stefańska, Weronika Seniura, Gabriela Kilian, Marciniak Zuzanna, Karolina Krajcer rez. Roksana Rałowska, rez. Magdalena Jędzrejewska,
 • 6 miejsce w konkurencji kombinacji — Dominika Szyda, Julia Świsterska, Martyna Wójcik, Natalia Stefańska, Weronika Seniura, Gabriela Kilian, Marciniak Zuzanna, Karolina Krajcer, Roksana Rałowska, rez. Magdalena Jędrzejewska.
drukuj
 
maj
11

IV Międzyszkolny Konkurs Sportowo–Edukacyjny Spartakiada z prewencją dla uczniów klas trzecich

Dnia 20 kwietnia 2015r. w Zespole Szkolno–Przedszkolnym nr 7 we Wrocławiu, odbył się IV Międzyszkolny Konkurs Sportowo-Edukacyjny Spartakiada z prewencją. Wzięli w nim udział przedstawiciele klas trzecich ze szkół SP75, SP19 i SP 3. Nasi uczniowie po zaciętej rywalizacji zajęli II miejsce, pierwsze przypadło w udziale SP19 zaś trzecie miejsce zdobyła SP75.

Konkurs przygotowany został we współpracy Policji, Straży Miejskiej oraz nauczycieli. Spartakiada obejmowała zawody w dwóch częściach — sprawnościowej i edukacyjnej. Uczestnicy odpowiadali na pytania z zakresu bezpieczeństwa w różnych sytuacjach, takich jak bezpieczna droga do szkoły, zasady zachowania się nad wodą, właściwe reagowanie w kontaktach z osobą obcą jak również w temacie zapobiegania cyberprzemocy. W rundzie sportowej uczniowie zmierzyli się w bardzo ciekawych konkurencjach — wyścigi radiowozów, transport rannego, rzuty karne i slalom piłkarski.

Dwugodzinne zmagania sportowo–edukacyje dostarczyły uczestnikom jak i kibicom wielu wrażeń, sporą dawkę sportowej adrenaliny jak również umożliwiły pogłębienie i podzielenie się z innymi wiedzą w zakresie bezpieczeństwa. Wszyscy uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Policję i Straż Miejską.

drukuj
Sylwia Kulig
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 
kwi
16

Dzień Otwarty w SP 3 — 7.03.2015

Przed rodzicami chcącymi posłać swoje dzieci do szkół trudny wybór. Dni otwarte w placówkach oświatowych mają za zadanie pomóc rodzicom i ich dzieciom w podjęciu tej trudnej decyzji.

7 marca, w sobotę, miał miejsce Dzień Otwarty naszej Szkoły. Na odwiedzających, czekało mnóstwo atrakcji.

Rodzice mieli okazję zapoznać się z prezentacją na temat szkoły, której motto brzmiało ,, SP 3 to nie tylko szkoła, to szlak wiodący ku sukcesom”, w której przedstawione zostały nasze osiągnięcia wynikające z tradycji a będące zasługą kadry dydaktycznej. Przedstawiony został również kalendarz uroczystości, które co roku obchodzimy w naszej placówce. Staraliśmy się pokazać co dokładnie wyróżnia nas spośród innych szkół i z czego jesteśmy dumni. Wydarzeń w tym dniu nie brakowało, podzielone na bloki tematyczne, mimo to harmonogram zajęć pozwalał na zapoznanie się ze wszystkimi atrakcjami.

Ogromną uwagę, zwłaszcza wśród najmłodszych, skupiła na sobie wystawa zwierząt zatytułowana „Mój mały przyjaciel”. Można było zobaczyć koty, króliki, świnki morskie. Były także fretki, chomiki, myszki. Każde zwierzę można było pogłaskać i porozmawiać z jego właścicielem, czyli przyszłym kolegą ze starszych klas. Wszystkiego jednak doglądali czujni rodzice naszych uczniów. Trzeba także dodać, że zobaczyć można było, mniej dające się pogłaskać, żółwie, patyczaki, kraba, a nawet modliszkę!

W klasach na dzieci czekały zajęcia tematyczne m.in. plastyczno-muzyczne, komputerowe, matematyczno-logiczne i językowe a także smaczny i zdrowy poczęstunek. Odwiedzające nas dzieci miały okazję wyklejać z ciastoliny i nasion, brać udział w zabawach integracyjnych i relaksacyjnych, podglądać warsztaty rzeźbiarskie w glinie. Do zwiedzania udostępniona została również nasza nowocześnie wyposażona sala komputerowa. Fani sportu również nie mieli powodów do narzekań. W trakcie dni otwartych miały miejsce mistrzostwa klas trzecich w pływaniu dla dwóch dyscyplin: 25m stylem grzbietowym i dowolnym oraz sztafeta 10x25m stylem dowolnym. Całe wydarzenie można było oglądać z trybun nad basenem.

Okazję do prezentacji miał również nasz chór szkolny, występując przed odwiedzającymi ze swoim ulubionym repertuarem. Nauczyciele oraz wychowawcy świetlicy zorganizowali dla dzieci zwiedzających SP3 kąciki gier i zabaw, gdzie każde dziecko pod opieką naszych pedagogów mogło oddać się rozrywce połączonej z zajęciami rozwojowymi.

Rodzice, ci zdecydowani i ci, którzy nie podjęli jeszcze decyzji, przez cały czas trwania dni otwartych mieli możliwość rozwiać swoje wątpliwości i uzyskać odpowiedzi na niepokojące ich pytania w punktach informacyjnych, w których dyżurowała dyrekcja oraz nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej. Każdy z nich otrzymał ankietę dot. dnia otwartego oraz prospekty z informacją na temat szkoły.

Wszystkim odwiedzającym, dzieciom i ich rodzinom serdecznie dziękujemy. Do zobaczenia we wrześniu!

drukuj
Karolina Borowiecka
wychowawca w świetlicy SP3
 
mar
12

Spotkanie rodziców 6–cio i 7–miolatków

W ŚRODĘ 27.05.2015r. O GODZ.1700

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3
im. Mariusza Zaruskiego przy ul. Bobrzej 27 (parter)

ODBĘDZIE SIĘ SPOTKANIE INFORMACYJNE

DLA RODZICÓW 6 i 7–LATKÓW REKRUTUJĄCYCH SIĘ DO SP3
I PRZYJĘTYCH W I ETAPIE REKRUTACJI ELEKTRONICZNEJ
(wyniki rekrutacji: 3.04.2015 godz. 800 — lista dzieci przyjętych)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

drukuj
Irena Sienkiewicz-Szyperska
dyrektor szkoły
 
lut
25

Zapisy do świetlicy

Od 2.03.2015r. rozpoczynają się zapisy do świetlicy na rok szkolny 2015/2016.

Karty zapisu należy pobierać i wypełnione składać w sekretariacie szkoły w terminie:

 • dla klas I w terminie przewidzianym rekrutacją do klasy I,
 • dla przyszłorocznych klas II-VI do 30 kwietnia kończącego się roku szkolnego.

Karty złożone po tym terminie będą rozpatrywane w miarę wolnych miejsc.

drukuj
Żaneta Jankowska
kierownik świetlicy
 
lut
23

Spotkania z Krzysztofem Petkiem

W ramach obchodów 35–lecia naszej szkoły 30 października oraz 3 listopada odbyły się dla uczniów klas I–VI spotkania z Krzysztofem Petkiem — autorem powieści sensacyjno–przygodowych, reportażystą, organizatorem wypraw i szkół przetrwania.

Autor podróżuje zapraszany na spotkania autorskie, promując także zdrowy styl życia i aktywność społeczną. Uczestniczy w akcji Cała Polska czyta dzieciom. Prowadzi międzynarodowe szkolenia literackie i dziennikarskie, a także koncerty, akcje Noc w bibliotece - Noc detektywów. Krzysztof Petek asystuje Jackowi Pałkiewiczowi, odkrywcy źródeł Amazonki, w wyprawach po Amazonii i Syberii. Z wielkim zaciekawieniem oglądaliśmy zdjęcia z tych podróży, słuchaliśmy opowieści o życiu ludzi w odległych krańcach świata . Przy okazji spotkania uczniowie mogli nabyć książki autora i otrzymać autograf.

drukuj
Organizator: Żaneta Jankowska
 
gru
19

Dzień Życzliwości i Pozdrowień w Świetlicy 2014 r.

W świetlicy szkolnej odbyły się obchody Światowego Dnia Życzliwości i Pozdrowień. W tym roku dzieci ze świetlicy przygotowały małe upominki odlewy gipsowe przedstawiające różne formy kwiatów, które zostały bardzo starannie i sumiennie pokolorowane farbami akrylowymi. Przygotowane upominki zostały wręczone wielu nauczycielom uczącym w naszej szkole. Obchodom Dnia Życzliwości i Pozdrowień towarzyszyły także życzenia i pozdrowienia, jakie dzieci mogły przekazywać sobie wzajemnie na okolicznościowych listkach klonowych. Tworzone z wielkim zaangażowaniem listki klonowe utworzyły z kolei ogromne Drzewa Życzliwości, które były długo jeszcze po obchodach Dnia Życzliwości i Pozdrowień z dużym zainteresowaniem obserwowane.

drukuj
Organizatorzy:
Małgorzata Gruca, Annę Pietruszewską
 
gru
19

Przedstawienie słowno–muzyczne pt. W świątecznym nastroju

Dnia 9 grudnia 2014r. dzieci ze świetlicy pod opieką wychowawczyń Anny Orfin i Małgorzaty Grucy udały się do SP nr 89 w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym nr 1 przy ul. Wejherowskiej z przedstawieniem słowno–muzycznym pt. W Świątecznym Nastroju. Uczniowie naszej szkoły zaprezentowali kolędy oraz świąteczne wierszyki. Odbyły się zabawy przy muzyce. Podczas wspólnego kolędowania przekazane zostały wykonane przez młodzież naszej świetlicy okolicznościowe stroiki i kartki świąteczne. Obdarowane dzieci z Ośrodka, którym spotkanie dostarczyło wiele przyjemności i wzruszeń, z pewnością długo będą wspominać wspólnie spędzony czas.

drukuj
Organizatorzy:
Anna Orfin, Małgorzata Gruca, Żaneta Jankowska
 
gru
12

Mikołajki

Dnia 5 grudnia 2014r. w świetlicy szkolnej odbyły się Mikołajki. Podczas uroczystości dzieci śpiewały piosenki i recytowały wiersze. Mikołaj oprócz prezentów przygotował dla dzieci krzyżówki i zadania o tematyce świątecznej. Dzieci chętnie wzięły udział w ich rozwiązaniu, a na końcu obdarowały Mikołaja laurkami.

drukuj
Organizator:
Anna Orfin
 
gru
03

VI Międzyszkolny Konkurs Sportowo-Edukacyjny „Szóstakiada z prewencją”

Dnia 28 listopada 2014r. przedstawiciele klas szóstych zajęli I miejsce w VI Międzyszkolnym Konkursie Sportowo-Edukacyjnym Szóstakiada z prewencją. Turniej jak co roku odbył się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7, a udział w nim wzięli przedstawiciele klas szóstych z SP75, SP19 i SP3.

Konkurs przygotowany został we współpracy Policji, Straży Miejskiej oraz nauczycieli. Turniej składał się z dwóch części- sprawnościowej i edukacyjnej. Uczniowie zmierzyli się w bardzo emocjonujących konkurencjach sportowych m.in. transport rannego czy wyścig radiowozów. Drużyna edukacyjna odpowiadała na pytania z zakresu bezpieczeństwa w różnych miejscach i sytuacjach- np. reagowanie w sytuacji napadu, bezpieczna droga do szkoły, postępowanie z materiałami niebezpiecznymi, prawidłowe informowanie służb ratowniczych, udzielanie pomocy osobie poszkodowanej, Cyberprzemoc. Drużyna naszej szkoły po zaciętej rywalizacji zdobyła I miejsce, zaś o miejsce II rozegrała się dogrywka, którą wygrała SP 19, III miejsce przypadło SP 75. Wszyscy uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Policję, Straż Miejską oraz Radę Osiedla Pilczyce, Kozanów i Popowice Płn., oraz puchary.

drukuj
Edyta Kołtuniuk
 
lis
30

Drugie życie płyty

W listopadzie 2014 odbył się międzyszkolny konkurs plastyczny pt. Drugie życie płyty — okrągłe cudeńka, który cieszył się dużym zainteresowaniem.

drukuj
Organizatorzy:
Żaneta Jankowska, Małgorzata Gruca
 
lis
30

Światowy Dzień Misia

Dnia 25 listopada 2014r. w naszej świetlicy obchodziliśmy Światowy Dzień Misia. Dzieci zapoznały się z historią pluszowego misia. Odbyły się misiowe zabawy przy muzyce. Uczniowie wykonali prace plastyczne pt. Mój ulubiony miś. Wszystkie ilustracje zostały umieszczone na wystawie, którą każdy mógł podziwiać.

drukuj
Organizator:
Anna Orfin
 
lis
19

Poznaj inną kulturę — Wrocławski MOST TOLERANCJI 2014

W dniach 13.11. i 17.11.2014 r. odbyły się w naszej szkole spotkania w formie audycji muzycznej zatytułowanej Wszyscy w jednym rytmie zorganizowane przez Fundację Sztuka, Zdrowie Tolerancja we współpracy z Miastem Wrocław — Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych, Wydziałem Edukacji, Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego, w  ramach realizowanego programu Poznaj inną kulturę — wrocławski MOST TOLERANCJI 2014.

Audycje prowadził znany wrocławski artysta Jose Torres pochodzący z Kuby i mieszkający od trzydziestu lat w Polsce, w tym ośmiu we Wrocławiu, promotor i aktywny działacz w tematyce dotyczącej wielokulturowości. Ponadto Jose Torres działa na rzecz tolerancji. W naszej szkole w radosny sposób, w muzycznym rytmie ukazywał uczniom pozytywne aspekty różnorodności wielokulturowej, kształtując postawę otwartości wobec innych narodów i  budując dobry wizerunek obcokrajowca w świadomości dzieci.

drukuj
Grażyna Sztandera
 
lis
07

35–lecie Szkoły Podstawowej nr 3 im. M. Zaruskiego

Dnia 14.10.2014 odbyły się w naszej szkole uroczyste obchody 35–lecia szkoły. Swoją obecnością zaszczycił nas Prezydent Wrocławia Pan Rafał Dutkiewicz.

Na uroczystość zaproszeni zostali również inni goście, wśród których byli: Dyrektor Wydziału Edukacji Pani Ewa Przegoń, Przewodniczący Komisji Edukacji i Młodzieży Rady Miejskiej Wrocławia prof. Bohdan Aniszczyk, Proboszcz Parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju o. Jerzy Ditrich, Prezes SMWL Popowice Pan Mirosław Miciak wraz z przewodniczącym Rady Nadzorczej SMLW Popowice Panem Bolesławem Progą, Przedstawiciele Jednostki Pomocniczej Rady Miejskiej Wrocławia: Pan Henryk Macała, Pani Halina Czapnik, Prezes Oddziału ZNP Pan Wiesław Kucharski, dyrektorzy najbliżej współpracujących z SP 3 przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, MDK Fabryczna: Pani Jolanta Mądry, Pani Monika Karczyńska, Pani Agnieszka Rosa, Pani Teresa Świrska (wicedyrektor), kierownik Filii nr 10 Miejskiej Biblioteki Publicznej Pani Anna Tomaszewicz, przedstawiciel Wydziału Edukacji Pani Katarzyna Zawadzka, przedstawiciel MKS Juvenia Pan Zbigniew Zamęcki, przedstawiciele Rady Zespołu Nieruchomości Nr 1 Polana oraz Rady Zespołu Nieruchomości Nr 2 Park. Z ogromną przyjemnością powitaliśmy wśród gości byłych dyrektorów SP 3: Panią Danutę Fuglewicz (dyrektor w latach 1979–1988) oraz Pana Ireneusza Sanigórskiego (dyrektor w latach 1988–2004). W tym uroczystym dniu towarzyszyli nam również przedstawiciele Rady Rodziców, Rady Szkoły z przewodniczącą Panią Agnieszką Mandat, nauczyciele, wychowawcy, pracownicy administracji i obsługi, absolwenci i uczniowie, przyjaciele i partnerzy współpracujący z naszą placówką.

Jubileusz rozpoczął się od uroczystego apelu, w czasie którego głos zabrał Prezydent Miasta Pan Rafał Dutkiewicz oraz Pani Dyrektor Irena Sienkiewicz-Szyperska. Po zakończeniu części oficjalnej goście mieli przyjemność obejrzeć przygotowane przez uczniów przedstawienie teatralne związane z historią i tradycjami naszej szkoły, które ubarwione było piosenkami w wykonaniu chóru szkolnego. Tę część zakończył pokaz pantomimy pt. „Sen” w wykonaniu uczniów i absolwentów SP3. Po występach odbył się pokaz pływania synchronicznego przygotowany specjalnie na tę uroczystość. Obchodom 35–lecia towarzyszyło wiele atrakcji. Pływacy starali się przepłynąć w jak najkrótszym czasie 35 długości basenu. Odbył się bardzo emocjonujący mecz siatkówki pomiędzy uczniami, nauczycielami i absolwentami naszej szkoły. Mistrzostwo w turnieju zdobyli absolwenci. Uroczystym obchodom towarzyszyły okolicznościowe wystawy, które były efektem zorganizowanych w szkole konkursów związanych z jubileuszem szkoły. W związku z tym uczniowie budowali modele żaglowców, malowali portrety patrona naszej szkoły. Odbyły się konkursy literackie, w ramach których dzieci układały życzenia dla szkoły i piosenkę okolicznościową, pisały lub rysowały pod hasłem ,,Kartka ze szkolnego pamiętnika”. Przed szkołą posadzone zostały wrzosy tworzące kształt koła sterowego, które jest elementem symbolu naszej szkoły.

Wystawy i zdjęcia z uroczystości jeszcze przez długi czas będą wspaniałym wspomnieniem tej ważnej uroczystości

drukuj
Zespół do spraw koordynacji obchodów 35–lecia szkoły.
 
paz
24

Pasowanie na ucznia 2014

Dnia 14. października 2014 roku w naszej szkole miało miejsce pasowanie pierwszoklasistów na uczniów. W obecności dyrekcji szkoły i rodziców dzieci oficjalnie zostały przyjęte do szkolnej społeczności.

W trakcie uroczystości prowadzonej przez panią wicedyrektor Grażynę Sztanderę i przedstawicielki samorządu uczniowskiego - Zofię Szadejko i Maję Szubę, najmłodsi zaprezentowali zgromadzonym widzom wierszyki z cennymi radami i wesołe piosenki, a pani Anna Słaby przeprowadziła pierwszy szkolny egzamin z recytacji wiersza W. Bełzy „Kto ty jesteś?”. Po dobrze spełnionym obowiązku przyszedł czas na przyrzeczenie a następnie pasowanie pierwszoklasistów ogromnym ołówkiem. Ceremonii dokonała dyrektor szkoły pani Irena Sienkiewicz–Szyperska. Również uczniowie klas starszych przywitali „pierwszaków” w swoi gronie i wręczyli im samodzielnie wykonane zakładki do książek.

Dodatkowym prezentem dla uczniów klas I były wręczone podczas apelu kamizelki odblaskowe. Uczniowie zostali obdarowani takim upominkiem, ponieważ tematyka bezpieczeństwa należy do priorytetowych działań naszej szkoły w związku z czym kładziemy duży nacisk na profilaktykę bezpieczeństwa. Wyposażenie uczniów w kamizelki odblaskowe pomoże nam realizować zadania związane z przekazywaniem uczniom zagadnień związanych z bezpiecznym poruszaniem się i kształtować właściwe postawy w tym zakresie. Zakup kamizelek odblaskowych dla wszystkich uczniów klas I był możliwy dzięki sfinansowaniu go przez Radę Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Jednostkę Pomocniczą Rady Miejskiej Wrocławia z siedzibą przy ul. Rękodzielniczej 1 we Wrocławiu.

Wspólnym zdjęciem, pamiątkowym dyplomem i spotkaniem w klasach z wychowawcami przy poczęstunku przygotowanym przez Rodziców zakończyła się ta ważna dla pierwszoklasistów uroczystość.

Nauczyciele i pracownicy szkoły z radością przywitali sześć nowych klas: klasę Ia (wych. Anna Sołtysiak), klasę Ib (wych. Beata Krytkowska), klasę Ic (wych. Kamila Tarczyńska), klasę Id (wych. Beata Gołębiewska), klasę Ie (wych. Renata Hałaś) i klasę If (wych. Anna Słaby).

drukuj
Beata Gołębiewska
 
paz
14

Spotkanie z aktorem

Pawła Okońskiego znamy z ról telewizyjnych (Pierwsza miłość — Marian Śmiałek, M jak miłość — Władysław) oraz kreacji aktorskich na deskach wrocławskich teatrów (Mayday w Teatrze Polskim, Kolacja dla głupca czy Prawdziwa komercja we Wrocławskim Teatrze Komedia).

Po spotkaniu aktor cierpliwie rozdawał autografy. Nikt nie odszedł zawiedziony.

Przeczytaj recenzje uczniów w zakładce UczniowiePublikacjeSpotkanie z aktorem.

drukuj
 
paz
07

Poczet królów polskich Jana Matejki w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu

Pomiędzy 10 września a 19 października 2014 roku, w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, można zwiedzać wystawę rysunków Jana Matejki pt.: Poczet królów polskich. Wystawa obejmuje cykl 44 rysunków ołówkiem powstałych w latach 1891–1893. Rysunki zostały zamówione przez wiedeńskiego wydawcę Maurycego Perlesa, jako ilustracje do książki o historii Polski. Szkice wykonano na grubym papierze, a następnie utrwalone za pomocą fiksowania.

Prace nad rysunkami Matejko poprzedził żmudnym i czasochłonnym zbieraniem informacji na temat wyglądu, ubioru władców Polski oraz regaliów koronnych. Należy nadmienić, że klejnoty koronne ze skarbca na Wawelu, zostały zagrabione przez wojska pruskie w 1795 roku, po czym uległy zniszczeniu w 1809 roku. Ryciny prezentujące kolejnych władców Polski miały być reprodukowane za pomocą heliograwiury(*). Początkowo portrety Pocztu ukazywały się w pojedynczych zeszytach, a następnie wydano je łącznie w formie książkowej.

Rysunki Matejki wykupił od Perlesa Bolesław Orzechowicz, który przekazał prace miastu Lwów w 1919 roku. W 1946 roku Poczet przekazano do Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

Szkice władców znajdują się w specjalnej sali, na drugim piętrze muzeum. Okna sali są szczelnie przesłonięte czerwonymi storami, a zwiedzanie odbywa się przy sztucznym oświetleniu. Na wprost wejścia znajduje się drzewo genealogiczne polskich władców wpisane w białego orła z rozłożonymi skrzydłami.

Postacie władców Polski rozwieszone zostały na ścianach wokół sali, na wysokości wzroku dorosłego człowieka. Pod każdym szkicem znajduje się krótka notka biograficzna oraz opis miniaturowego fragmentu ryciny. Opisane fragmenty rysunków ściśle nawiązują do historii opisywanego władcy.

Prace Jana Matejki wpłynęły na moje wyobrażenie o wyglądzie władców Polski. Ze szkiców emanuje duma i majestat królów Polski. Uświadomiłem sobie, że ich podobizny mogę codziennie oglądać na banknotach NBP.

Na potrzeby wystawy wydano katalog autorstwa Ewy Halawy i Grzegorza Wojturskiego, będących jej kuratorami.

(*) Heliograwiura, fotograwiura, jedna z dawnych metod techniki druku wklęsłego polegająca na kopiowaniu reprodukowanego obrazu fotograficznego na tzw. papierze pigmentowym, z którego przenoszono kopię na płytę miedzianą, po wywołaniu i wytrawieniu płyty otrzymywano formę drukową.

drukuj
 
wrz
30

IV Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Dnia 26 września nasza szkoła wzięła udział w IV Światowym Dniu Tabliczki Mnożenia. Hasło akcji brzmiało „Młodsi sprawdzają czy starsi tabliczkę mnożenia znają”.

Tydzień przed WMTDay 2014 ukazały się informacje o przystąpieniu szkoły do obchodów tego szczególnego dnia.

W piątek 26 września 2014 r. powołani Egzaminatorzy (Uczniowie klasy 6a i 4d) sprawdzali umiejętności mnożenia wśród uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły oraz rodziców. Uczniowie i dorośli mogli popisać się przed Komisjami Egzaminacyjnymi doskonałą znajomością tabliczki mnożenia. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem do egzaminu z tabliczki mnożenia przystąpiło 288 osób. W skład Komisji Egzaminacyjnej weszli uczniowie z klasy 6a: Anna Banaś, Milena Lis, Natalia Tymczyszyn, Kinga Walter, Patrycja Komarnicka, Martyna Krejczy, Maciej Dudek, z klasy 4d: Oliwia Majtyka, Maja Omelaniuk, Martyna Sendyka, Tomasz Indycki, Jakub Oleksiak, Kamil Samsel.

Przez cały czas trwania akcji uczniów wspierali nauczyciele-asystenci: Kamila Tarczyńska, Sylwia Kulig, Małgorzata Dąbrowska, Beata Gołębiewska, Joanna Głuszuk.

Wszystkim serdecznie dziękuję.

drukuj
Koordynator: Anna Żukrowska
 
wrz
09

75. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego

Przed 75 laty, 27 września 1939 r., rozpoczęto tworzenie struktur Polskiego Państwa Podziemnego. Było ono fenomenem na skalę światową. Tajne struktury państwa polskiego, podległe Rządowi RP na uchodźstwie nie miały swojego odpowiednika w żadnym innym kraju.

Rozbudowane piony wojskowy i cywilny pozwalały na zachowanie ciągłości struktur państwowych. Dziełem Polskiego Państwa Podziemnego było nie tylko odjęcie otwartej walki z okupantem w ramach akcji „Burza”, której 70. rocznicę również w tym roku, obchodzimy, ale stworzenie siły moralnej, niepodległościowej tradycji, która pozwoliła przetrwać także czas komunistycznej dyktatury. Instytut Pamięci Narodowej wraz ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej inicjuje zorganizowanie w całej Polsce lokalnych obchodów rocznicy utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego pod wspólnym hasłem „My z niego wszyscy…”.

Więcej informacji na: www.pamiec.pl/ppp.

drukuj
 
cze
18

Uczniowski Program Stypendialny

Szczegóły w zakładce Stypendia.

drukuj
 
© 2015 Szkoła Podstawowa Nr 3 we Wrocławiu