404,927 unikalne wizyty
Nawigacja
Aktualności
Bezpieczny wypoczynek
Sześciolatek
Dokumenty
Kontakt
Archiwum przetargów
Szkoła
Schemat organizacyjny
Kalendarz roku szkolnego
Plan lekcji - II semestr
Podręczniki
Patron
Samorząd Uczniowski
Wolontariat
Biblioteka
Świetlica
Nagrodzeni pracownicy
Osiągnięcia
Klas I-III
Klas IV - VI
Publikacje
dla rodziców
dla uczniów
Rekrutacja
Oddziały przedszkolne
Klasy I
Gimnazja
Rodzice
Rada Rodziców
Rada Szkoły
Oferta/Konkursy
Misja szkoły
Promocja zdrowia
Ramowy plan pracy
Zajęcia pozalekcyjne
Dzień Otwarty Szkoły
Projekty
Zajęcia w czasie ferii
Profilaktyka wad postawy
Tabliczka mnożenia
Sport w szkole
SKO
Komputerowy Mistrz
2008/2009
2009/2010
Wydarzenia
Jasełka 2013
Od inspiracji do kreacji
Stypendyści
zDolny Ślązaczek
Imprezy
Tytuły roku
Klub Młodego Literata
Jestem bezpieczny
Blok Sportowy
Harmonogram
Basen
Zdjęcia basenu
Kontakt
Sala gimnastyczna
Depozyt
Trener osiedlowy
Formularze
Regulaminy
Stołówka
Obiady
Regulamin
Ulotka
Zdjęcia
Nowości na stronie
  1. Wydarzenia sportowe

  2. Dzień Otwarty Szkoły 2014 

  3. Świetlica

  4. Tabliczka mnożenia

  5. Projekty

  6. Nowe zdjęcia w galerii

Góra Grosza

Bardzo dziękujemy wszystkim za udział w tegorocznej zbiórce GÓRA GROSZA.
Dziękujemy uczniom, wychowawcom klas, nauczycielkom świetlicy i sekretarzowi szkoły – pani Aleksandrze Szejdzie za zbieranie groszy i złotówek, zaś rodzicom uczniów klas młodszych za pomoc w przeliczaniu zebranych pieniędzy w swoich klasach.
Zebraliśmy w tym roku 1545 zł. i 73 gr.
Szczególne podziękowania należą się następującym klasom :

  • 3 B – największa zebrana kwota w tym roku
  • 3 C – bardzo duża kwota zebrana w tym roku i najwięcej zebranych pieniędzy przez dwa kolejne lata – w zeszłym roku i dwa lata temu
  • 1 D i 6 C – za bardzo duże kwoty zebrane w tym roku


Rada Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunami
p. Anieszką Fortuną i p. Beatą Skonieczną

Trzymaj się prosto

W dniach 28.10-8.11.2013 r. w naszej szkole odbyła się w klasach 1-3 już po raz drugi, w ramach szkolnego programu prozdrowotnego, akcja Trzymaj się prosto” pod hasłem „Gdy o swoje zdrowie dbamy, kręgosłupy proste mamy”. Akcja miała na celu przekazanie uczniom wiedzy na temat profilaktyki wad postawy, wyrabianie nawyków trzymania prawidłowej postawy ciała, popularyzację gimnastyki śródlekcyjnej i promowanie aktywnego, zdrowego stylu życia. W ramach akcji, przeprowadzone zostały w klasach 1-3 pokazy ćwiczeń śródlekcyjnych, które zaprezentował Pan Wiesław Cieślicki, nauczyciel z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu zajęć z gimnastyki korekcyjnej. Ogromnym zainteresowaniem i aktywnością ze strony wszystkich uczniów klas młodszych cieszyły się wspólne ćwiczenia ruchowe przy muzyce, które prowadziły z dużym entuzjazmem nauczycieli wychowania fizycznego Pani Magdalena Michalska i Pani Małgorzata Misiarz. Dodatkowo akcja „Trzymaj się prosto” wzbogacona została wystawą poświęconą profilaktyce wad postawy jak również zapoznaniem wszystkich rodziców klas młodszych tą tematyką. Zdjęcia w Galerii. Ulotka dla rodziców.

Koordynator akcji

Sylwia Kulig- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Bicie rekordu

BICIE REKORDU W JEDNOCZESNYM WYKONANIU RESUSCYTACJI KRĄŻENIOWO - ODDECHOWEJ

 

16 października 2013r. nauczyciele i uczniowie naszej szkoły włączyli się do wspólnego ustanowienia rekordu w resuscytacji krążeniowo – oddechowej. Pomysłodawcą akcji była Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Jerzego Owsiaka, która postanowiła pokazać efekty programu „Ratujemy. Uczymy Ratować”. 

Bicie rekordu polegało na jednoczesnym wykonywaniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej na jak największej ilości fantomów, a co za tym idzie przez jak największą ilość osób. Całe wydarzenie trwało zaledwie pół godziny i rozpoczęło się dokładnie o godzinie 12.00 na sali gimnastycznej. W naszej szkole do bicia rekordu zaangażowało się aż 9 klas: Ia, Id, IIc, IId, IIId, IIIe, IVa, VIb i VIc, czyli prawie 200 osób.

Każdy uczeń przystąpił do resuscytacji i wykonał na przygotowanym fantomie 30 ucisków oraz dwa oddechy ratownicze. Wszyscy byliśmy dumnie z przeprowadzonej akcji. Nagrodą okazało się pobicie rekordu świata, do którego łącznie przystąpiło 86 580 osób z całej Polski. Gratulujemy sobie i innym dzieciom, które przyczyniły się do pobicia rekordu, a co za tym idzie pokazały, że potrafią ratować ludzkie życie. Pamiętaliśmy, że podjęcie akcji ratowniczej jest zawsze lepsze niż nie udzielenie pomocy. Zdjęcia w Galerii.

BRAWO!

 

Koordynatorki Beata Gołębiewska i Anna Bruzi


ICIE REKORDU W JEDNOCZESNYM WYKONANIU RESUSCYTACJI KRĄŻENIOWO - ODDECHOWEJ

 

16 października 2013r. nauczyciele i uczniowie naszej szkoły włączyli się do wspólnego ustanowienia rekordu w resuscytacji krążeniowo – oddechowej. Pomysłodawcą akcji była Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Jerzego Owsiaka, która postanowiła pokazać efekty programu „Ratujemy. Uczymy Ratować”. 

Bicie rekordu polegało na jednoczesnym wykonywaniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej na jak największej ilości fantomów, a co za tym idzie przez jak największą ilość osób. Całe wydarzenie trwało zaledwie pół godziny i rozpoczęło się dokładnie o godzinie 12.00 na sali gimnastycznej. W naszej szkole do bicia rekordu zaangażowało się aż 9 klas: Ia, Id, IIc, IId, IIId, IIIe, IVa, VIb i VIc, czyli prawie 200 osób.

Każdy uczeń przystąpił do resuscytacji i wykonał na przygotowanym fantomie 30 ucisków oraz dwa oddechy ratownicze. Wszyscy byliśmy dumnie z przeprowadzonej akcji. Nagrodą okazało się pobicie rekordu świata, do którego łącznie przystąpiło 86 580 osób z całej Polski. Gratulujemy sobie i innym dzieciom, które przyczyniły się do pobicia rekordu, a co za tym idzie pokazały, że potrafią ratować ludzkie życie. Pamiętaliśmy, że podjęcie akcji ratowniczej jest zawsze lepsze niż nie udzielenie pomocy.

 

BRAWO!

 


Koordynatorki Beata Gołębiewska i Anna Bruzi

BICIE REKORDU W JEDNOCZESNYM WYKONANIU RESUSCYTACJI KRĄŻENIOWO - ODDECHOWEJ

 

16 października 2013r. nauczyciele i uczniowie naszej szkoły włączyli się do wspólnego ustanowienia rekordu w resuscytacji krążeniowo – oddechowej. Pomysłodawcą akcji była Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Jerzego Owsiaka, która postanowiła pokazać efekty programu „Ratujemy. Uczymy Ratować”. 

Bicie rekordu polegało na jednoczesnym wykonywaniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej na jak największej ilości fantomów, a co za tym idzie przez jak największą ilość osób. Całe wydarzenie trwało zaledwie pół godziny i rozpoczęło się dokładnie o godzinie 12.00 na sali gimnastycznej. W naszej szkole do bicia rekordu zaangażowało się aż 9 klas: Ia, Id, IIc, IId, IIId, IIIe, IVa, VIb i VIc, czyli prawie 200 osób.

Każdy uczeń przystąpił do resuscytacji i wykonał na przygotowanym fantomie 30 ucisków oraz dwa oddechy ratownicze. Wszyscy byliśmy dumnie z przeprowadzonej akcji. Nagrodą okazało się pobicie rekordu świata, do którego łącznie przystąpiło 86 580 osób z całej Polski. Gratulujemy sobie i innym dzieciom, które przyczyniły się do pobicia rekordu, a co za tym idzie pokazały, że potrafią ratować ludzkie życie. Pamiętaliśmy, że podjęcie akcji ratowniczej jest zawsze lepsze niż nie udzielenie pomocy.

 

BRAWO!

 


Koordynatorki Beata Gołębiewska i Anna Bruzi

Dzień Patrona

14 października 2013r. obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Patrona Szkoły i Dzień Edukacji Narodowej. Uczniowie klas 2a i 2b, pod opieką wychowawczyń, zaprezentowali program poetycko-muzyczny połączony z prezentacją multimedialną poświęconą postaci naszego patrona – Mariusza Zaruskiego. Uczniowie własnoręcznie przygotowali statki i żaglowce, które wzbogaciły oprawę artystyczną uroczystości. Na koniec dzieci wręczyły nauczycielom i pracownikom szkoły ogromne serca z życzeniami. Zdjęcia w Galerii.

Koordynatorzy uroczystości

Anna Żukrowska

Sylwia Kulig

Sylwia Kulig – wychowawca klasy 2b

Sprzątanie Świata

W  roku szkolnym 2013/2014  wzięliśmy udział w  XX   jubileuszowej akcji  „Sprzątanie Świata – Polska”.
Uczniowie wszystkich klas 1-3 naszej szkoły w terminie 18.09-25.09.13r. uczestniczyli  w warsztatach ekologicznych pn.: „ Odkrywamy czystą Polskę”.
Działania dzieci na rzecz ekologii wynikały również z realizacji zadań wpisanych  w Ogólnoszkolny Projekt Ekologiczny pn.: „ Woda, powietrze, gleba-dobra niezastąpione” realizowanego w naszej szkole w 3-letnim cyklu edukacji. Celem działań podjętych przez najmłodszą szkolną społeczność w tej akcji było sprzątanie śmieci na terenie parku znajdującego się przy Hali Orbita w sąsiedztwie naszej placówki, wyrabianie nawyku dbania o piękno i czystości najbliższej okolicy. Pełne sprawozdanie.

W związku z tą akcją odbył się również konkurs plastyczny pn.: „ Jestem, więc nie śmiecę” - sprawozdanie.

III Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

 

27 WRZEŚNIA 2013 R. 
III ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA

Organizator Lokalny - Nr licencji 245/2013

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mariusza Zaruskiego we Wrocławiu

 

W tym roku szkolnym już po raz drugi obchodzimy w naszej szkole Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia.

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia (WMTDay) to bezpłatna akcja edukacyjna. Odbywa się w ostatni piątek września, który w tym roku przypada 27 września 2013r.

Jaki jest cel akcji?
Akcja ma na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Uczniowie, którzy w trakcie wakacji zdążyli zapomnieć tabliczkę mnożenia, mają okazję nadrobić te zaległości. Dorośli mogą popisać się przed dziećmi doskonałą znajomością trudnych przypadków mnożenia. Jak wykazała poprzednia edycja zarówno jedni jak i drudzy świetnie się przy tym bawią.

Na czym polega?
Na przeprowadzaniu krótkich egzaminów z tabliczki mnożenia przez
Komisje Egzaminacyjne. Ich skład tworzą uczniowie pod opieką osoby dorosłej. Możliwe są różne warianty najczęściej jednak to młodsi uczniowie przepytują starszych kolegów bądź dorosłych zgodnie z mottem:

Młodsi sprawdzają czy starsi tabliczkę mnożenia znają”

Nasz udział w akcji:

27 września 2013r. od godziny 9.00 do 14.15 Komisje Egzaminacyjne przeprowadzały krótkie egzaminy z tabliczki mnożenia dla chętnych. Do egzaminu przystąpiło 305 osób, w tym nauczyciele, rodzice oraz uczniowie naszej szkoły z klas II, III, IV, V i VI. Wszyscy, którzy zdali egzamin otrzymali tytuł MT EXPERT. Nasi uczniowie - eksperci z tabliczki mnożenia zostali zaproszeni do wzięcia udziału w Internetowym Konkursie Matematyczno - Logicznym MT EXPERT dostępnym na stronie organizatora - logowanie już od 27.09.2013r. Konkurs trwa od 30.09.2013r. do 06.10.2013r.

Koordynator Anna Żukrowska

Stypendia
Informacje o programach stypendialnych na rok szkolny 2013/2014 w Dokumentach:
Dziennik elektroniczny

 
PROCEDURY PROWADZENIA ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA - szczegóły w dokumencie do pobrania

Wrocław Europejska Stolica Kultury - Kandydat

Nasza szkoła uczestniczy w akcji Nakrętki dla Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci

Bezpieczny internet