472,878 unikalne wizyty
Nawigacja
Aktualności
Bezpieczny wypoczynek
Sześciolatek
Dokumenty
Kontakt
Archiwum przetargów
Stypendia
Szkoła
Schemat organizacyjny
Kalendarz roku szkolnego
Plan lekcji - I semestr
Podręczniki
Patron
Samorząd Uczniowski
Wolontariat
Biblioteka
Świetlica
Nagrodzeni pracownicy
Osiągnięcia
Klas I-III
Klas IV - VI
Publikacje
dla rodziców
dla uczniów
Rekrutacja
Oddziały przedszkolne
Klasy I
Gimnazja
Rodzice
Rada Rodziców
Rada Szkoły
Oferta/Konkursy
Misja szkoły
Promocja zdrowia
Ramowy plan pracy
Zajęcia pozalekcyjne
Dzień Otwarty Szkoły
Projekty
Zajęcia w czasie ferii
Profilaktyka wad postawy
Tabliczka mnożenia
Sport w szkole
SKO
Komputerowy Mistrz
Regulamin
2013/2014
Wydarzenia
Jasełka 2013
Od inspiracji do kreacji
Kongres Naukowy
Stypendyści
zDolny Ślązaczek
Imprezy
Tytuły roku
Klub Młodego Literata
Jestem bezpieczny
Blok Sportowy
Harmonogram
Basen
Zdjęcia basenu
Kontakt
Sala gimnastyczna
Depozyt
Trener osiedlowy
Formularze
Regulaminy
Stołówka
Obiady
Regulamin
Ulotka
Zdjęcia
Odpłatność za obiady

INFORMACJA DLA RODZICÓW W SPRAWIE ODPŁATNOŚCI ZA OBIADY ZA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2014 r.

Informujemy, że w roku szkolnym 2014/2015 rodzic pokrywa koszty surowców zużytych do przygotowania posiłków – „wsad do kotła” (równowartość wsadu do kotła w roku 2014 za 1 obiad wynosi 4,50 zł.). Pozostałe koszty związane z „przygotowaniem i dowozem” pokrywa organ prowadzący tzn. Gmina.

Koszt obiadu w m-cu październiku dla uczniów klas: 0-6 wynosi 103,50 zł.

Wpłat gotówkowych można dokonać w dniach:

od 22 do 27 września w godz. 800 – 1000 i 1300 – 1500 w pok. 55 Ksero (w przyziemiu).

KUCHNIA NIE PRZYJMUJE OPŁAT ZA OBIADY

Istnieje możliwość wpłaty za obiady na konto szkoły:

Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Bobrza 27, 54-220 Wrocław

PKO BP S.A. 04 1020 5226 0000 6502 0416 0479 (w terminach podanych powyżej)

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

Za datę zapłaty przyjmuje się datę wpływu na konto szkoły.

Uprzejmie prosimy rodziców o dostosowanie się do w/wymienionych terminów.

Powyższa informacja zostanie umieszczona na stronie internetowej szkoły.

Informację o odpisach z tytułu nieobecności dziecka (choroba, wycieczki, zielone szkoły i inne) należy zgłaszać telefonicznie w danym dniu do godz. 900: tel. 698-691-565 (kuchnia) lub 71 350 62 65 (sekretariat szkoły).

W przypadku niekorzystania z odpisu obiad można odebrać w stołówce do godz. 14.30

Od 02.01.2014 r. do 08.01.2014 r. w godz. 08.00 do 15.00

Polskie Państwo Podziemne

75. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego

Przed 75 laty, 27 września 1939 r., rozpoczęto tworzenie struktur Polskiego Państwa Podziemnego. Było ono fenomenem na skalę światową. Tajne struktury państwa polskiego, podległe Rządowi RP na uchodźstwie nie miały swojego odpowiednika w żadnym innym kraju. Rozbudowane piony wojskowy i cywilny pozwalały na zachowanie ciągłości struktur państwowych. Dziełem Polskiego Państwa Podziemnego było nie tylko odjęcie otwartej walki z okupantem w ramach akcji „Burza”, której 70. rocznicę również w tym roku, obchodzimy, ale stworzenie siły moralnej, niepodległościowej tradycji, która pozwoliła przetrwać także czas komunistycznej dyktatury. Instytut Pamięci Narodowej wraz ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej inicjuje zorganizowanie w całej Polsce lokalnych obchodów rocznicy utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego pod wspólnym hasłem „My z niego wszyscy…”.

Więcej informacji na: www.pamiec.pl/ppp.

Wymagania edukacyjne

W zakładce Dokumenty dostępne są "Wymagania edukacyjne dla dziecka kończącego przedszkole i rozpoczynającego naukę w szkole podstawowej" oraz "Wymagania edukacyjne po I (po kl. 3) i II etapie edukacyjnym (kl. 4-6)".

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Szanowni Państwo,

Nazywam się Iwona Czerska i jestem koordynatorem Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego (EUD) we Wrocławiu. Uprzejmie informuję, iż 8 września 2014 r. rusza rekrutacja do III edycji EUD. Projekt EUD skierowany jest do piąto- i szóstoklasistów. Limit miejsc to 120 osób. Na zajęcia można zapisać dziecko poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie EUD:

http://www.uniwersytet-dzieciecy.pl/zapisy2

W załączeniu przesyłam notkę prasową, ulotkę, plakat oraz Regulamin EUD. (dostępne w zakładce Dokumenty - EUD)

Pierwsze zajęcia odbędą się już w dniu 29 września 2014 r. o godz. 18.00 w budynku E Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu przy ulicy Komandorskiej 118 / 120.

Zajęcia Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego są NIEODPŁATNE!

W imieniu Organizatorów EUD serdecznie zapraszam.

Pozdrawiam serdecznie
Iwona Czerska

Koordynator Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego (EUD) we Wrocławiu
http://www.uniwersytet-dzieciecy.pl/strona/10/p/Kontakt

Adiunkt w Katedrze Badań Marketingowych
Instytut Marketingu
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
http://www.ue.wroc.pl/wydzial_ne/4427/katedra_badan_marketingowych.html

tel. 797 234 364

Uczniowski Program Stypendialny

Szczegóły w zakładce Stypendia.

Ważna informacja dla rodziców

W ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Wrocławską Oświatą (ZSZWO) został utworzony portal oświatowy www.edu.wroclaw.pl. Portal jest miejscem wymiany aktualności oraz informacji o ofercie szkół i placówek, a także udostępnienia usług elektronicznych dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Po zalogowaniu na portal, korzystając z utworzonych kont będzie możliwe korzystanie z dziennika elektronicznego, zasobów biblioteki szkolnej, platformy edukacyjnej, czy też udział w rekrutacji do szkół.

Od nowego roku szkolnego będziesz mógł sprawdzać najważniejsze szkolne wydarzenia w kalendarzu wrocławskiej edukacji. Kalendarz będzie dostępny na portalu www.edu.wroclaw.pl. Już dziś możesz sprawdź kiedy będziesz miał wolne dni w najbliższym roku szkolnym, w tym celu wejdź na stronę

http://pe.edu.wroclaw.pl/calendar/view.php?view=day&cal_d=1&cal_m=9&cal_y=2014#event_367

Pełna funkcjonalność kalendarza dostępna jest dla osób posiadających konto na portalu Wrocławska Edukacja www.edu.wroclaw.pl. Jeśli nie masz konta na portalu - zachęcam do jego utworzenia – dzięki niemu będziesz miał dostęp nie tylko do kalendarza, ale także do dziennika elektronicznego, platformy edukacyjnej, konta w chmurze Microsoft (poczta, dysk sieciowy, Office Online). Sprawdzisz także dostępność książki w bibliotece.
Aby utworzyć konto na portalu zgłoś się do sekretariatu szkoły macierzystej – tam uzyskasz pełną informację.

W związku z powyższym ZAINTERESOWANYCH RODZICÓW prosimy o wypełnienie ipodpisanie wybranych przez Państwa wniosków oraz o ich dostarczenie do sekretariatu szkoły.

Instrukcja:

 Dla uczniów posiadających UrbanCard (karta ta będzie pełniła funkcję elektronicznej karty identyfikacyjnej) rodzice wypełniają:

  1. Wniosek WU oraz wniosek WKR

Dla uczniów NIE POSIADAJĄCYCH UrbanCard (elektroniczna karta identyfikacyjna po doładowaniu w Biurze Obsługi Klienta będzie pełniła funkcję biletu komunikacji miejskiej):

  1. Wniosek WUK + zdjęcie dziecka w wersji elektronicznej w formacie JPEG (może być zrobione prywatnym aparatem)

Istnieje możliwość utworzenia KONTA RODZICA (OPIEKUNA PRAWNEGO) na Portalu Internetowym „Wrocławska Edukacja. Zainteresowanych rodziców prosimy o wypełnienie, podpisanie i złożenie do sekretariatu wniosku WR.

Dokumenty nalepiej pobierać poprzez naciśnięcie prawym klawiszem myszki na linku i wybranie opcji "Zapisz element docelowy jako..." (lub analogicznej, w zależności od używanej przeglądarki).

Dyrektor szkoły

28.05.2014

Góra Grosza

Bardzo dziękujemy wszystkim za udział w tegorocznej zbiórce GÓRA GROSZA.
Dziękujemy uczniom, wychowawcom klas, nauczycielkom świetlicy i sekretarzowi szkoły – pani Aleksandrze Szejdzie za zbieranie groszy i złotówek, zaś rodzicom uczniów klas młodszych za pomoc w przeliczaniu zebranych pieniędzy w swoich klasach.
Zebraliśmy w tym roku 1545 zł. i 73 gr.
Szczególne podziękowania należą się następującym klasom :

  • 3 B – największa zebrana kwota w tym roku
  • 3 C – bardzo duża kwota zebrana w tym roku i najwięcej zebranych pieniędzy przez dwa kolejne lata – w zeszłym roku i dwa lata temu
  • 1 D i 6 C – za bardzo duże kwoty zebrane w tym roku


Rada Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunami
p. Anieszką Fortuną i p. Beatą Skonieczną

Trzymaj się prosto

W dniach 28.10-8.11.2013 r. w naszej szkole odbyła się w klasach 1-3 już po raz drugi, w ramach szkolnego programu prozdrowotnego, akcja Trzymaj się prosto” pod hasłem „Gdy o swoje zdrowie dbamy, kręgosłupy proste mamy”. Akcja miała na celu przekazanie uczniom wiedzy na temat profilaktyki wad postawy, wyrabianie nawyków trzymania prawidłowej postawy ciała, popularyzację gimnastyki śródlekcyjnej i promowanie aktywnego, zdrowego stylu życia. W ramach akcji, przeprowadzone zostały w klasach 1-3 pokazy ćwiczeń śródlekcyjnych, które zaprezentował Pan Wiesław Cieślicki, nauczyciel z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu zajęć z gimnastyki korekcyjnej. Ogromnym zainteresowaniem i aktywnością ze strony wszystkich uczniów klas młodszych cieszyły się wspólne ćwiczenia ruchowe przy muzyce, które prowadziły z dużym entuzjazmem nauczycieli wychowania fizycznego Pani Magdalena Michalska i Pani Małgorzata Misiarz. Dodatkowo akcja „Trzymaj się prosto” wzbogacona została wystawą poświęconą profilaktyce wad postawy jak również zapoznaniem wszystkich rodziców klas młodszych tą tematyką. Zdjęcia w Galerii. Ulotka dla rodziców.

Koordynator akcji

Sylwia Kulig- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Bicie rekordu

BICIE REKORDU W JEDNOCZESNYM WYKONANIU RESUSCYTACJI KRĄŻENIOWO - ODDECHOWEJ

 

16 października 2013r. nauczyciele i uczniowie naszej szkoły włączyli się do wspólnego ustanowienia rekordu w resuscytacji krążeniowo – oddechowej. Pomysłodawcą akcji była Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Jerzego Owsiaka, która postanowiła pokazać efekty programu „Ratujemy. Uczymy Ratować”. 

Bicie rekordu polegało na jednoczesnym wykonywaniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej na jak największej ilości fantomów, a co za tym idzie przez jak największą ilość osób. Całe wydarzenie trwało zaledwie pół godziny i rozpoczęło się dokładnie o godzinie 12.00 na sali gimnastycznej. W naszej szkole do bicia rekordu zaangażowało się aż 9 klas: Ia, Id, IIc, IId, IIId, IIIe, IVa, VIb i VIc, czyli prawie 200 osób.

Każdy uczeń przystąpił do resuscytacji i wykonał na przygotowanym fantomie 30 ucisków oraz dwa oddechy ratownicze. Wszyscy byliśmy dumnie z przeprowadzonej akcji. Nagrodą okazało się pobicie rekordu świata, do którego łącznie przystąpiło 86 580 osób z całej Polski. Gratulujemy sobie i innym dzieciom, które przyczyniły się do pobicia rekordu, a co za tym idzie pokazały, że potrafią ratować ludzkie życie. Pamiętaliśmy, że podjęcie akcji ratowniczej jest zawsze lepsze niż nie udzielenie pomocy. Zdjęcia w Galerii.

BRAWO!

 

Koordynatorki Beata Gołębiewska i Anna Bruzi


ICIE REKORDU W JEDNOCZESNYM WYKONANIU RESUSCYTACJI KRĄŻENIOWO - ODDECHOWEJ

 

16 października 2013r. nauczyciele i uczniowie naszej szkoły włączyli się do wspólnego ustanowienia rekordu w resuscytacji krążeniowo – oddechowej. Pomysłodawcą akcji była Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Jerzego Owsiaka, która postanowiła pokazać efekty programu „Ratujemy. Uczymy Ratować”. 

Bicie rekordu polegało na jednoczesnym wykonywaniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej na jak największej ilości fantomów, a co za tym idzie przez jak największą ilość osób. Całe wydarzenie trwało zaledwie pół godziny i rozpoczęło się dokładnie o godzinie 12.00 na sali gimnastycznej. W naszej szkole do bicia rekordu zaangażowało się aż 9 klas: Ia, Id, IIc, IId, IIId, IIIe, IVa, VIb i VIc, czyli prawie 200 osób.

Każdy uczeń przystąpił do resuscytacji i wykonał na przygotowanym fantomie 30 ucisków oraz dwa oddechy ratownicze. Wszyscy byliśmy dumnie z przeprowadzonej akcji. Nagrodą okazało się pobicie rekordu świata, do którego łącznie przystąpiło 86 580 osób z całej Polski. Gratulujemy sobie i innym dzieciom, które przyczyniły się do pobicia rekordu, a co za tym idzie pokazały, że potrafią ratować ludzkie życie. Pamiętaliśmy, że podjęcie akcji ratowniczej jest zawsze lepsze niż nie udzielenie pomocy.

 

BRAWO!

 


Koordynatorki Beata Gołębiewska i Anna Bruzi

BICIE REKORDU W JEDNOCZESNYM WYKONANIU RESUSCYTACJI KRĄŻENIOWO - ODDECHOWEJ

 

16 października 2013r. nauczyciele i uczniowie naszej szkoły włączyli się do wspólnego ustanowienia rekordu w resuscytacji krążeniowo – oddechowej. Pomysłodawcą akcji była Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Jerzego Owsiaka, która postanowiła pokazać efekty programu „Ratujemy. Uczymy Ratować”. 

Bicie rekordu polegało na jednoczesnym wykonywaniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej na jak największej ilości fantomów, a co za tym idzie przez jak największą ilość osób. Całe wydarzenie trwało zaledwie pół godziny i rozpoczęło się dokładnie o godzinie 12.00 na sali gimnastycznej. W naszej szkole do bicia rekordu zaangażowało się aż 9 klas: Ia, Id, IIc, IId, IIId, IIIe, IVa, VIb i VIc, czyli prawie 200 osób.

Każdy uczeń przystąpił do resuscytacji i wykonał na przygotowanym fantomie 30 ucisków oraz dwa oddechy ratownicze. Wszyscy byliśmy dumnie z przeprowadzonej akcji. Nagrodą okazało się pobicie rekordu świata, do którego łącznie przystąpiło 86 580 osób z całej Polski. Gratulujemy sobie i innym dzieciom, które przyczyniły się do pobicia rekordu, a co za tym idzie pokazały, że potrafią ratować ludzkie życie. Pamiętaliśmy, że podjęcie akcji ratowniczej jest zawsze lepsze niż nie udzielenie pomocy.

 

BRAWO!

 


Koordynatorki Beata Gołębiewska i Anna Bruzi

Dzień Patrona

14 października 2013r. obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Patrona Szkoły i Dzień Edukacji Narodowej. Uczniowie klas 2a i 2b, pod opieką wychowawczyń, zaprezentowali program poetycko-muzyczny połączony z prezentacją multimedialną poświęconą postaci naszego patrona – Mariusza Zaruskiego. Uczniowie własnoręcznie przygotowali statki i żaglowce, które wzbogaciły oprawę artystyczną uroczystości. Na koniec dzieci wręczyły nauczycielom i pracownikom szkoły ogromne serca z życzeniami. Zdjęcia w Galerii.

Koordynatorzy uroczystości

Anna Żukrowska

Sylwia Kulig

Sylwia Kulig – wychowawca klasy 2b

Sprzątanie Świata

W  roku szkolnym 2013/2014  wzięliśmy udział w  XX   jubileuszowej akcji  „Sprzątanie Świata – Polska”.
Uczniowie wszystkich klas 1-3 naszej szkoły w terminie 18.09-25.09.13r. uczestniczyli  w warsztatach ekologicznych pn.: „ Odkrywamy czystą Polskę”.
Działania dzieci na rzecz ekologii wynikały również z realizacji zadań wpisanych  w Ogólnoszkolny Projekt Ekologiczny pn.: „ Woda, powietrze, gleba-dobra niezastąpione” realizowanego w naszej szkole w 3-letnim cyklu edukacji. Celem działań podjętych przez najmłodszą szkolną społeczność w tej akcji było sprzątanie śmieci na terenie parku znajdującego się przy Hali Orbita w sąsiedztwie naszej placówki, wyrabianie nawyku dbania o piękno i czystości najbliższej okolicy. Pełne sprawozdanie.

W związku z tą akcją odbył się również konkurs plastyczny pn.: „ Jestem, więc nie śmiecę” - sprawozdanie.

Wrocław Europejska Stolica Kultury - Kandydat

Nasza szkoła uczestniczy w akcji Nakrętki dla Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci

Bezpieczny internet